Uusia ominaisuuksia Suomi.fi-valtuuksissa

Henkilön valtuutuspyynnöistä lähtee jatkossa heräteviesti valtuuttajalle. Suomi.fi-valtuuksien yritysvaltuuttaminen laajenee. Yrityksen puolesta asiointi tarkistaa jatkossa taustatiedot myös konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä.  Uutta on myös järjestelmien tekemät valtuuskyselyt. 

Henkilön valtuuspyynnöstä heräteviesti valtuuttajalle

Henkilön tekemästä valtuuspyynnöstä on nyt mahdollisuus lähettää heräteviesti.– Kun henkilö tekee valtuuspyynnön Suomi.fi-valtuuksissa toiselle henkilölle, lähtee tästä heräteviesti pyynnön hyväksyjän Suomi.fi-viestit asiointitilille. Saapuneessa heräteviestissä on ohjeet, kuinka toimia valtuuspyynnön hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi, kertoo Suomi.fi-valtuuksien palveluomistaja Risto Ollikainen. Heräteviesti valtuuspyynnöistä toteutetaan myöhemmin myös yrityskäyttäjäjille.

Suomi.fi-valtuuksien yritysvaltuuttaminen laajenee: yrityksen yksijäsenisen hallituksen jäsen voi nyt valtuuttaa

Suomi.fi-valtuuksien yritysvaltuuttamisen mahdollisuudet laajenevat. Jatkossa valtuuden voi antaa myös sellaisten yritysten nimissä, joilla kaupparekisterissä on yhtiön osalta hallituksessa vain yksi varsinainen jäsen ja yhtiöjärjestyksen mukaan yritystä edustaa hallitus. Yritys voi valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston toimimaan puolestaan Valtuuksia hyödyntävissä sähköisissä asiointipalveluissa. Täyden listauksen palveluista löydät tältä Suomi.fi-verkkopalvelun sivulta.

Valtuuttamismahdollisuudet laajenevat, koska Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palveluun on tehty uuden toiminnallisuuteen mahdollistava muutos. Suomi.fi-valtuudet tarkistaa oikeuden valtuuttaa Virre-palvelun kautta.

-Hienoa, että yritysvaltuuttamisen mahdollisuudet laajenevat näin, toteaa Risto Ollikainen.

Yrityksen puolesta asiointi tarkistaa tiedot myös konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä 

Yrityksen puolesta asiointiin on lisätty uusi perusrekisteri rikastamaan taustatarkistuksia.

Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin (RTJ-rekisteri) liittäminen Suomi.fi-valtuuksiin laajentaa henkilöiden liiketoimintakieltotietojen ja yritysten konkurssitietojen kattavuutta valtuustarkistuksissa.

Yrityksen puolesta asioinnin rajoittaminen liiketoimintakiellossa olevan henkilön osalta tai konkurssissa olevan yrityksen osalta on asiointipalveluille valinnainen ominaisuus. Tarkistava organisaatio voi siis päättää, hyväksyykö asioinnin, vaikka yrityksen puolesta asioiva henkilö olisi liiketoimintakiellossa tai yritys konkurssissa.

Rajapinnat järjestelmien tekemiin valtuuskyselyihin

Suomi.fi-valtuudet mahdollistavat nyt myös järjestelmien tekemät valtuuskyselyt.

-Valtuudet -palveluun on lisätty kaksi uutta rajapintaa, jotka mahdollistavat valtuuskyselyn lähettämisen taustalla automaattisesti ilman, että kukaan henkilö on varsinaisesti asioimassa henkilön tai yrityksen  puolesta, kertoo Ollikainen.

Asiointijärjestelmä voi esimerkiksi tarkistaa, onko yrityksellä A edelleen voimassa oleva valtuus yritykseltä B tai henkilöltä X, ennen kuin toimenpide (esim. päämieheen liittyvien tietojen lähetys asiamiehelle) voidaan toteuttaa.

Lisätietoja

Risto Ollikainen, ext.etunimi.sukunimi@vrk.fi