Usein kysyttyä Suomi.fi-palveluista

[Kysymyksiä ja vastauksia kerätään ja julkaistaan lisää jatkuvasti.]

Sanasto

KaPA

Kansallinen palveluarkkitehtuuri, Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Esuomi.fi

KaPAn viestintäkanava, sivusto, josta löytyvät uutiset ja tietoa ohjelmassa tuotettavista Suomi.fi-palveluista.

Suomi.fi-palvelut

Pääasiassa KaPAssa toteutettavat palvelut, jotka edesauttavat Suomen digitaalisen infrastruktuurin rakentamista:

  • Suomi.fi-asiointivaltuudet
  • Suomi.fi-palvelunäkymät
  • Suomi.fi-palvelutietovaranto
  • Suomi.fi-palveluväylä
  • Suomi.fi-tunnistaminen
  • Suomi.fi-viestinvälitys

Liity.suomi.fi

Ohjaa suoraan Esuomi.fin sivulle, jolla on tarvittavat tiedot kaikista palveluista ja mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi.

Beta.suomi.fi

Uudistuvan Suomi.fi-verkkopalvelun kehitysversio, jossa on näkymät kansalaiselle, yrittäjälle ja viranomaiselle. Uudessa palvelukokonaisuudessa yhdistyvät nykyinen Suomi.fi, yrittäjille suunnattu Yritys-Suomi ja viranomaisille suunnattu Suomi.fi-työhuone.

Suomi.fi

Nykyinen Suomi.fi-verkkopalvelu, jossa on julkishallinnon palveluja kansalaisille. Uusi palvelukokonaisuus korvaa nykyisen palvelun vuoden 2017 loppuun mennessä.

KaPA-laki

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Laki velvoittaa tiettyjä julkishallinnon organisaatioita ottamaan Suomi.fi-palveluita käyttöön. Lakia täydentää valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta 607/2016.

Kunta-KaPA

Kuntaliittoon perustettu toimisto, joka tuo tietoutta kuntasektorille sekä tukee ja edesauttaa Suomi.fi-palveluiden käyttöönotossa.