Tilannekatsaus Suomi.fi-valtuuksien kehittämiseen

Virkailijatoimintojen kehittäminen prototyyppivaiheessa

Virkailijatoiminnoista kehitettiin viime syksyn sidosryhmähaastatteluiden ja -työpajojen tuloksena ensimmäinen prototyyppi, joka esiteltiin 17.1. palvelumuotoiluun osallistuneille organisaatioille järjestetyssä työpajassa. Tällä hetkellä ollaan valmistelemassa prototyypin toista versiota saatujen kommenttien perusteella. Uusi versio esitellään 8.3. järjestettävässä sidosryhmätyöpajassa. Helmikuun aikana on saatu käyntiin myös itse varsinainen kehitystyö (”koodaaminen”) sekä myös käyttöönotto- ja asiakasprosessien valmistelu. Valtuudet-palvelun virkailijatoiminnot on tarkoitus julkaista asiakaspalveluiden hyödynnettäväksi kesäkuun lopussa.

Virkailijatoimintojen avulla mahdollistetaan sähköinen valtuuttaminen ja toisen puolesta asiointi useille tahoille, jotka ovat tällä hetkellä syystä tai toisesta niiden ulkopuolella. Näitä ovat mm. organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin: esim. seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, julkiset organisaatiot ja ulkomaiset yritykset. Lisäksi toiminnon avulla sähköisten valtuuksien piiriin pääsevät henkilöt, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia tai eivät muutoin pysty käyttämään sähköisiä välineitä.

Useamman vahvistajan valtakirjat laajentavat valtuuttamisen soveltamismahdollisuuksia

Useamman vahvistajan henkilövaltakirjan avulla mahdollistetaan sähköinen puolesta asiointi tilanteissa, joissa vaaditaan molempien vanhempien hyväksyntä toimia huollettavansa puolesta. Kyseinen ominaisuus soveltuu esimerkiksi käyttötapaukseen, jossa molempien huoltajien täytyy vahvistaa toisilleen valtakirja esim. huolettavan pankkiasiointiin liittyen. Tämä ominaisuus on tällä hetkellä palvelumuotoilussa ja julkaisua tavoitellaan toisen vuosineljänneksen alkuun.

Useamman vahvistajan yritysvaltakirja tuo sähköisen valtuuttamisen piiriin yritykset, joissa ei ole mahdollistettu yksinedustamista. Ominaisuuden avulla yrityksen myöntämän valtuuden vahvistajiksi voidaan määritellä yrityksen nimenkirjoituslausekkeen osoittama määrä vahvistajia tai jopa koko yrityksen hallitus. Tämä ominaisuus on tällä hetkellä konseptisuunnittelussa ja julkaisua tavoitellaan tämän vuoden kolmannelle neljännekselle.

Yhdistykset Suomi.fi-valtuuksien piiriin uuden yhdistysrekisterin myötä

Myös yhdistysten nimissä on tulevaisuudessa mahdollista tehdä sähköinen valtuutus itsepalveluna samaan tapaan kuin esimerkiksi suurimman osan osakeyhtiöiden osalta voidaan tehdä jo nyt. Patentti- ja rekisterihallitus on tulevana kesänä julkaisemassa uuden yhdistysrekisterin, jossa on huomioitu myös Suomi.fi-valtuuksien tarpeet. Kehitystyö uuden rekisterin liittämiseksi Suomi.fi-valtuuksien taustarekisteriksi pääsee käyntiin heti, kun yhdistysrekisterin kehitysympäristö valmistuu, arviolta toukokuussa. Asiointipalveluille uudistus tavoitellaan julkaistavan tarjolle tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Lisätietoa

valtuudet-kayttoonotot@vrk.fi