Artikkelit

Tule töihin palveluarkkitehtuuriohjelmaan!

 

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpanossa avautuu kevään aikana useita julkishallinnon digitalisaation eturivin tehtäviä. Tehtävät tulevat hakuun useassa eri vaiheessa, mutta tässä blogikirjoituksessa avaan jo etukäteen mitä on luvassa, jotta tehtävistä kiinnostuneet hakijat tuntevat kokonaisuuden jo ensimmäisten hakujen avautuessa. Kaikkia tehtäviä voi hakea valtiolle.fi-sivuston kautta (Löytyvät haussa mm. Hallinnonala: Valtiovarainministeriö ; Virasto: Väestörekisterikeskus). Tehtävät ovat määräaikaisia vuoden 2017 loppuun.

Tuoteomistajat

Kaikki tekemämme toteutus tehdään ketterillä menetelmillä ja julkaistaan lähtökohtaisesti avoimena lähdekoodina. Osa toteutustöistä on jo kilpailutettu ja jotkut osa-alueet käynnissäkin ja haemme nyt oKetterä kehitys KaPAssamaan henkilövahvuuteemme kolmea tuotepäällikköä tuoteomistajan tehtäviin. Tuoteomistajat vastaavat 1) kansalaisen (beta.suomi.fi), yrityksen ja virkamiehen palvelunäkymien, 2) sähköiseen tunnistamiseen liittyvien palveluiden sekä 3) rooli-ja valtuutuspalvelun käyttäjätarinoiden laatimisesta ja priorisoinnista, tuotetukiryhmien vetämisestä sekä kehityshankkeiden omistajien tahtotilan välittämisestä scrum-tiimeille. Kaikkien kolmen tuoteomistajan haku alkaa tänään torstaina 26.2. ja päättyy keskiviikkona 11.3.2015

Kehityspäälliköt

Haemme kahta kehityspäällikköä, jotka molemmat tulevat toimimaan keskeisessä roolissa julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämisessä. Toisen kehityspäällikön tehtävänä on katsoa palveluiden yhteentoimivuutta käyttäjän näkökulmasta, konseptoida tulevaisuuden käyttäjälähtöisiä käyttötapauksia sekä edistää niiden toimeenpanoa. Hän myös osallistuu sähköisen asioinnin kokonaisuuden kehittämiseen ja yhteentoimivuuden määrittelytyöhön koko julkishallinnon laajuisesti, suunnittelee kansallisen palveluväylän palvelukatalogikonseptin ja vastaa KaPA-ohjelmassa tuotettavien palvelusivustojen yhdenmukaisuudesta ja käytettävyydestä apunaan kilpailutettu palvelumuotoilutiimi.

Toinen kehityspäällikkö osallistuu julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseen tietorakenteiden ja tietoarkkitehtuurin näkökulmasta. Hän vastaa KaPA-ohjelman hankkeiden tieto- ja tietovarastoarkkitehtuurien asiantuntijatyöstä sekä osallistuu Väestörekisterikeskuksen palveluarkkitehtuuriyksikön edustajana kansallisten perusrekistereiden tietomallien yhteensovittamistyöhön, mahdollisesti ETL-mallinnukseen sekä osallistuu valtionhallinnon master datan määrittelytyöhön. Hänen vastuullaan on myös palvelunäkymiin liittyneiden palveluiden metatietojen laadun ja laadun mittaamisen kehittäminen KaPA-ohjelmassa.

Kehityspäälliköiden haku on alustavasti viikoilla 12-13.

Testauskoordinaattori/testauspäällikkö

Kehitettävien järjestelmien ja sovellusten testauskokonaisuudesta tulee vastaamaan haettava testauskoordinaattori. Hän projektoi hankkeiden testausten läpiviennit ja koordinoi käytännön järjestelyt. Testauskoordinaattori myös toimii ulkoistettavien testauspalveluiden yhteyshenkilönä, osallistuu kilpailutusten valmisteluun ja vastaa ulkoistetun testauksen ohjaamisesta. Hänen vastuullaan on myös palveluväylän ja palvelunäkymien liittyjäorganisaatioiden käyttöön tarjottavien yhteisten testitapausten suunnittelu ja tuotteistus.

Testauskoordinaattorin haku on alustavasti viikoilla 13-14.

Palvelupäällikkö

Vahvistamme valmiuksiamme palvella palveluarkkitehtuuriin liittyvää hyvin laajaa sidosryhmäkenttää (valtio, kunnat, yritykset) hakemalla henkilövahvuuteemme toinen palvelupäällikkö. Palvelupäällikkö toimii ensikontaktina sidosryhmärajapinnassa ja ohjeistaa liittyjiä integraatioprojektien käynnistämisessä sekä kontaktoi potentiaalisia liittyjätahoja. Palvelupäällikkö myös osallistuu palveluväylä- ja palvelunäkymäliittymien tuotteistamiseen.

Palvelupäällikön haku on alustavasti viikoilla 13-14.

Neuvontalakimies

Neuvontalakimiehemme siirtyy vastaamaan Väestörekisterikeskuksessa laajemmasta kokonaisuudesta ja rekrytoimme hänen tilalleen neuvontalakimiehen, jolla tulee olla kokemusta ketterien sovelluskehitysprojektien kilpailuttamisesta sekä isojen sopimusten hallinnasta.

Neuvontalakimiehen hakuaikaa ei ole vielä päätetty, mutta joka tapauksessa haku tullaan avaamaan kevään 2015 aikana.