Artikkelit

Teknisten suuntaviivojen piirtäjänä

Kuka: Petri Suvila

Mitä: Tekninen asiantuntija

Missä: Suomi.fi-tunnistaminen

Kansalliset tunnistusratkaisut ovat Suomi.fi-tunnistamisen parissa työskentelevälle Petri Suvilalle suuri kiinnostuksen kohde ja intohimo. KaPAssa mies on päässyt rakentamaan uutta palvelua miltei alusta alkaen teknisen asiantuntijan roolissa.

IT-alan palveluyritys Cybercomin leivissä työskentelevä Suvila toimii tunnistamispalvelussa erityisesti suunnittelijan ja analysoijan roolissa. Toisinaan Suvilalta pyydetään asiantuntija-apua tuotannossa havaittujen häiriöiden selvittämiseksi. Toisinaan hän taas toimii asiakastarpeiden konkretisoijana, kun asiakkailta tulee toiveita palvelun muuttamiseksi. Näiden päivien välimaastosta löytyy teknistä määrittelyä, suunnitteludokumenttien kirjoittamista ja toiminnallisuuksien kuvaamista kehittäjille sekä toteutuksen seurantaa.

Suomi.fi-tunnistamisen toimiminen moitteettomasti on monien osien summa. Teknisen asiantuntijan näkökulmasta työssä pitää säilyttää näppituntuma siihPetri Suvilaen, että toteutus on suunnitelmien mukaista. Jokaisen tuotantoon menevän muutoksen tulee olla hallittu, joten Suvila toimiikin eräänlaisena teknisenä portinvartijana, ennen kuin uusi versio palvelusta päästetään tuotantoon. Laatua varmistetaan muun muassa suorituskykytestauksin. Suvila raportoi tuoteomistajalle testauksissa esiintyneitä trendejä, numeraalista dataa ja mahdollisia poikkeamia ja antaa näkemyksen siitä, viedäänkö uusi versio tuotantoon. Mies on tällä hetkellä ylpeä etenkin siitä, että tiimin kehittämät tuotokset ovat julkisia ja niiden lähdekoodi on kaikille avoin.

Päivittäisen palvelun tekemisen lisäksi Suvilan tie on vienyt KaPAssa Brysseliin asti verkostoitumaan eri EU-maiden teknisten asiantuntijoiden kanssa. Verkostoituminen tekijöiden välillä on tärkeää, jotta saadaan toteutettua kustannustehokkaasti esimerkiksi Viron kansalaisen tunnistautuminen oman maansa tunnistautumisvälineillä suomalaisissa asiointipalveluissa ja päin vastoin.

Suvilan mukaan tulevaisuudessa ideaalitilanne on, että palvelukohtaisten tunnistamisratkaisujen määrä vähenee. Hän pitää tärkeänä, että eri tilanteisiin olisi käytettävissä sopivin tunnistautumisväline. Tunnistamisen tulisi olla oikea-aikainen ja luonnollinen osa asiointiprosessia, jolloin siitä ei muodostu kynnystä sähköisen asioinnin hoitamiseen. Suvila kuitenkin huomauttaa, että tulevaisuuden visioinnit Suomi.fi-tunnistamisesta tehdään yhteistyössä tuoteomistajan kanssa. Tärkein osa palvelua ovat sen käyttäjät. Miehen mottona onkin, että asiakkaan luottamus pitää ansaita joka päivä uudelleen.

Cybercom on yksi Suomi.fi-palveluiden IT-toimittajista. Lue lisää

Esittelemme esuomi.fissä kesän ajan kansallista palveluarkkitehtuuria rakentavia henkilöitä koodarista kehittämispäällikköön.

Lakiesitys velvoittaa julkishallinnon organisaatioita siirtymään uuden Suomi.fi-tunnistamisen käyttäjiksi viimeistään vuoden 2017 lopussa

Valtori, Väestörekisterikeskus VRK ja valtiovarainministeriö tiedottavat

Hallituksen esitys laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä. Lain on määrä astua voimaan 1.7.2016.

Lakiehdotus esittää sähköisen asioinnin tukipalvelujen tuotannon keskittämistä Väestörekisterikeskukseen (VRK) ja velvoittaa julkishallinnon organisaatiot ottamaan käyttöön VRK:n tuottaman Suomi.fi-tunnistamisen.

Lain voimaantullessa Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetumaa käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä käyttämään Suomi.fi-tunnistamista viimeistään 31.12.2017.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tarjoaa Vetuma-palvelun julkishallinnon organisaatioiden käyttöön vuoden 2017 loppuun saakka, jonka jälkeen valtiovarainministeriön keskitetty rahoitus palvelulle päättyy.

Suomi.fi-tunnistamisen käyttö on julkishallinnon organisaatioille maksutonta. Suomi.fi-tunnistamiseen liittyvät pankkisopimukset tehdään ja maksetaan keskitetysti Väestörekisterikeskuksesta.

Suomi.fi-tunnistamiseen ei sisälly maksamisominaisuutta, vaan lakiesityksessä Valtiokonttori velvoitetaan tarjoamaan jatkossa maksamispalvelua julkishallinnon organisaatioille. Maksamispalvelusta lisätietoja antaa Valtiokonttorista projektipäällikkö Jukka Sorvali, jukka.sorvali@valtiokonttori.fi

Suomi.fi-tunnistamisen käyttö Vetuma-asiakkaille

Lakiesityksessä kerrotaan, millä organisaatioilla on lain myötä käyttövelvollisuus tai käyttöoikeus Suomi.fi-tunnistamisen hyödyntämiseen. Valtiovarainministeriö, VRK ja Valtori tulevat olemaan yhteydessä mahdollisesti Suomi.fi-tunnistamisen ulkopuolelle rajautuviin organisaatioihin lain voimaan astumisen jälkeen.

Huomioikaa nämä Suomi.fi-tunnistamiseen siirtymisen yhteydessä

Jokainen Vetuma-palvelua käyttävä organisaatio vastaa itse siirtymisestään Suomi.fi-tunnistamiseen.  Kansallinen Palveluarkkitehtuuriohjelma (KaPA) neuvoo siirtymiseen liittyvissä teknisissä ja hallinnollisissa kysymyksissä. Lisätietoja asiasta saa osoitteesta http://www.esuomi.fi.

Ilmoittakaa siirtymäaikataulutoiveenne VRK:lle

Jos ette ole vielä ilmoittaneet Vetumaa käyttävien asiointipalvelujenne siirtymäaikataulutoivetta VRK:lle, ilmoittakaa se 31.5.2016 mennessä joko sähköpostitse kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi tai liity.suomi.fi -lomakkeen kautta.

VRK aikatauluttaa käyttöönotot vuosille 2016–2017 ja pyrkii huomioimaan aikataulussa organisaatioiden toiveet ja suunnitelmat niille sopivista siirtymisajankohdista.

Tekninen rajapinta on SAML2

Suomi.fi-tunnistaminen hyödyntää SAML2-rajapintaa. Organisaatiot toteuttavat asiointipalveluihinsa tarvittavat muutokset Suomi.fi-tunnistamisympäristössä.  

VTJ-tietolupa Suomi.fi-tunnistamista varten

Suomi.fi-tunnistaminen edellyttää jokaiseen asiointipalveluun VTJ-tietolupaa. Asiointipalvelu voi siirtyä käyttämään uutta tunnistuspalvelua vasta, kun asiointipalvelun tietolupahakemus on hyväksytty. Lupa kannattaa hakea heti, jotta se on valmiina, kun organisaationne alkaa toteuttaa palveluja Suomi.fi-tunnistamiseen. Hakemusten käsittely kestää noin kuukauden. Vetuma-palveluun aiemmin hankittua tietolupaa ei voi käyttää uudessa palvelussa.

Suomi.fi-tunnistamisen tietoluvan hakulomakkeet löytyvät esuomi.fi:stä: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/tietoluvan-hakeminen/.

Nykyisten Vetuman palvelu- ja pankkisopimusten irtisanominen

Siirtyminen Suomi.fi-tunnistamiseen ei edellytä Vetuman palvelusopimuksen irtisanomista, vaan Valtori hoitaa irtisanomisen keskitetysti siten, että palvelusopimus päättyy vuoden 2017 lopussa.

Sen sijaan pankkien kanssa tehdyt sähköiseen tunnistamiseen liittyvät pankkisopimukset jokaisen organisaation tulee irtisanoa itse. Pankkisopimuksia ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin organisaation kaikki asiointipalvelut on siirretty pois Vetumasta.

Tukea Suomi.fi-tunnistamisen käyttöönottoon

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomi.fi-tunnistamisen käyttöönottoon tukea, jolla organisaatiot voivat rahoittaa mahdollisia asiointipalveluihinsa tarvittavia muutostöitä. Tuki on suunnattu nykyisille Vetuma-asiakkaille.

Valtiovarainministeriö tiedottaa rahoituksesta verkkosivuillaan www.vm.fi/palveluarkkitehtuuri keväällä 2016.

Suomi.fi-tunnistamiseen liittyminen

Tietoa Suomi.fi-tunnistamisesta sekä ohjeet palveluun liittymisestä on julkaistu osoitteessa https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus (VRK)
kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi

Kunta-asiakkaat voivat vaihtoehtoisesti olla myös yhteydessä Kunta-KaPA toimistoon:
Asiakkuusvastaava Jaana Nevalainen, p. 050 345 2877, jaana.nevalainen@kuntaliitto.fi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
vetuma@valtori.fi

valtiovarainministeriö
Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, p. 050 461 8202, kimmo.makinen@vm.fi

Tekniset kysymykset:
KaPA-asiakaspalvelu: kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi