Artikkelit

Kommentoi viranomaisen palvelunäkymän konseptia!

Tervetuloa antamaan palautetta tulevan Suomi.fi-verkkopalvelun viranomaisen palvelunäkymän konseptista! Kommentointi on avoinna Innokylä-palvelussa osoitteessa https://www.innokyla.fi/web/tyotila2240473. Tutustu työtilan materiaalikansioon tallennettuun konseptiin ja kerro mielipiteesi ja kehitysajatuksesi Keskustelut-osiossa 15.1.2016 mennessä.

 

Beta.suomi.fi – yhdessä kehittäminen alkaa nyt

Olemme avanneet 15.12.2015 palvelunäkymien ensimmäisen julkisen version osoitteessa beta.suomi.fi. Palvelussa voit tutustua kansalaisen palvelunäkymän käyttökokemukseen.

Selvyyden vuoksi: emme julkaise valmista palvelua, vaan aloitamme nyt palvelun kehittämisen avoimesti ja julkisesti yhdessä käyttäjien kanssa. Kehitystyö jatkuu suunnitellusti vuosien 2016–2017 ajan. Uusia ominaisuuksia ja sisältöjä tuodaan käyttäjien kokeiltavaksi nopeimmillaan jopa viikoittain.

Kehittämishankkeen esittelyvideo.

Ensimmäinen versio

Palvelunäkymien ensimmäinen julkinen versio sisältää:

 1. Mahdollisuuden selata ja hakea palveluja, organisaatiota ja palvelukanavia tulevan palvelutietovarannon sisältämässä muodossa (yhdenmukaisesti kuvatut julkiset palvelut). Alkuvaiheessa mukana on palvelutietoja Väestörekisterikeskukselta, Valtiokonttorilta, Maistraateilta, Verohallinnolta ja Mikkelin kaupungilta.
 2. Mahdollisuuden hakea ja selata palveluoppaita, jotka kokoavat yhteen tietoa ja palveluja käyttäjän eri elämäntilanteissa. Alkuvaiheessa mukana ovat nykyisestä Suomi.fi:stä siirretyt ja muokatut palveluoppaat:
  1. Työttömän opas
  2. Vakavasti sairastuneen opas
  3. Ikääntyvän opas
  4. Kansalaisen oikeudet
  5. Kuoleman kohdatessa
 3. Mahdollisuuden tunnistautua vahvasti palveluun käyttäen uutta Suomi.fi-tunnistaminen palvelua.
 4. Mahdollisuuden noutaa vahvasti tunnistettuna otoksia omista tiedoista eri rekistereistä: aluksi henkilötietoja väestötietojärjestelmästä ja pian myös ajoneuvoihin, kiinteistöihin ja muihin rekisteritietoihin liittyviä tietoja. Ei-tunnistettuna käyttäjä voi myös selata rekistereitä ja katsoa niiden sisältämiä mallisisältöjä.
 5. Mahdollisuuden antaa palautetta kehitettävästä palvelusta.

Vuoden 2016 alkupuolella käynnistämme myös asiakasraatitoiminnan, johon kutsutaan mukaan palvelun loppukäyttäjiä (kansalaiset, yrittäjät, viranomaiset). Nykyiset julkisen hallinnon ja yritysten referenssiryhmät jatkavat myös toimintaansa ensi vuonnakin.

Palvelunäkymien arvioitu aikataulu vuosille 2016–2017

 • Q1-Q2/2016: Kansallinen palvelutietovaranto valmis viranomaisen käyttöönotettavaksi
 • Q2/2016: Kansalaisen ’Omat viestit’ (viestinvälityspalvelu kansalaisille) tulee kansalaisen palvelunäkymään
 • Q2/2013: Viranomaisen näkymän beta avataan käyttäjien testattavaksi
 • Q3/2016: Beta.yrityssuomi.fi (yrityksen palvelunäkymä) avataan käyttäjien testattavaksi
 • Q4/2016: Yrityksen ’Omat viestit’ (viestinvälityspalvelu yrityksille) tulee yrityksen palvelunäkymään
 • Q1-Q2/2017: Suomi.fi siirtyy tuotantoon, ketterä kehitystyö jatkuu
 • Q1-Q2/2017: Viranomaisen palvelunäkymä siirtyy tuotantoon, ketterä kehitystyö jatkuu
 • Q3-Q4/2017: Yrityssuomi.fi siirtyy tuotantoon, ketterä kehitystyö jatkuu

Kehitystyön avaaminen

Vuoden 2016 alkupuolella avaamme palvelunäkymien kehittämistyötä julkisemmaksi. Ensimmäiseksi avaamme tähän mennessä tuotetun lähdekoodin ja yhteisen käyttöliittymien tyylioppaan avoimesti Githubiin. Samalla selvitämme mahdollisuuksia avata myös ketterien kehitystiimien työnohjaus (Jira) sekä tuotetun lähdekoodin laatu (Sonar) avoimeksi. Tavoitteenamme on avata niin työmme tulokset (beta-palvelu), lähdekoodit, työnohjaus kuin työn laatu julkiseksi niin pitkälle ja niin pian kuin mahdollista.

Palvelutietovarannon sisältöjen hyödyntämisen tukeminen

Palvelutietovarannon kehitystyön rinnalla käynnistämme keväällä projektin, jossa selvitämme mahdollisuudet tuottaa valmiit palvelutietovarannon integraatiot yleisimpiin verkkosivujen julkaisujärjestelmiin. Näin voimme tukea palvelutietojen tuottajia myös tietojen helpommassa hyödyntämisessä omissa verkkopalveluissaan.

Joulunaika 2015

Palvelunäkymät hankkeessa jatketaan toteutustyötä myös läpi juhlakauden, vaikkakin vähän pienemmin voimin eri tekijöiden lomaillessa eri aikoihin. Yhteydenotot palvelunäkymien ja palvelutietovarannon osalta kannattaa osoittaa KaPA-asiakaspalveluumme (kapa-asiakaspalvelu (a) vrk.fi).

Toivotankin tämän ensimmäisen julkaisun myötä oikein rauhaisaa joulua ja riemukasta uutta vuotta koko hankkeeni puolesta!

Lue lisää palvelunäkymistä

Viranomaisen palvelunäkymä konseptoitu

Palvelunäkymät-hanke tuottaa niin sanotut Suomi.fi-palvelunäkymät julkishallinnon asiakkaille. Kuluvan syksyn aikana kansalaisen ja yrityksen palvelunäkymien rinnalle on konseptoitu viranomaisen palvelunäkymä.

Viranomaisen palvelunäkymän tavoitteena on helpottaa julkishallinnossa työskentelyä kokoamalla keskeiset julkishallinnon yhteiset palvelut, sisällöt ja työkalut yhteen paikkaan sekä osaltaan edesauttaa julkishallinnon sisäistä viestintää ja yhteistyötä: pyritään siihen, että tietoa jaetaan yli organisaatiorajojen ja että tiedonvaihto voisi olla nykyistä välittömämpää.

Toteutus aloitetaan vuoden 2016 alussa, ja alkuvaiheessa käyttöön tulevat palvelutietovarantoon tallennetut viranomaisille suunnatut palvelut ja asiointimahdollisuudet ja palvelukartta. Lisäksi tarkoitus on tunnistaa kohderyhmälle tärkeiden opastavien sisältöjen tarpeita ja tuottaa näistä omia kokonaisuuksiaan eli palveluoppaita. Nämä samat sisältötyypit ovat tarjolla myös kansalaisille ja yrityksille. Myöhemmin tunnistautuneille viranomaisnäkymän käyttäjille on suunniteltu esimerkiksi sosiaalisen median toiminnallisuuksia, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin sisäisesti jakaa osaamista ja tietoa.

Palvelunäkymien ensimmäinen versio, beta.suomi.fi, julkaistaan 15.12.2015 – käythän tutustumassa! Viranomaisen palvelunäkymän betaversio tulee nähtäväksi samaan osoitteeseen muutaman kuukauden kuluttua.

Kohderyhmältä kerätään kehitystyötä varten palautetta, aikanaan erityisesti tunnistautuneen käyttäjän sisällön osalta. Viranomaisen palvelunäkymän konsepti tulee lähiaikoina verkkoon kommentoitavaksi. Jos kiinnostuit, seuraa siis siihen liittyvää viestintää esuomi.fistä!

Tietoa palvelunäkymistä saat esuomi.fin Palvelunäkymät-sivulta.

Palvelunäkymien alpha-versio on valmistunut ja palvelutietovarannon kehittämistyö etenee

Palvelunäkymät –hankkeessa toteutetaan uusi yhteinen versio Suomi.fi ja Yrityssuomi.fi portaaleista.

etusivu_v2_3_2Palvelun käyttäjä:

 1. pystyy hakemaan julkisia palveluja ja niiden tietoja sekä opastavia sisältöjä eri rooleissa (kansalainen, yritys, virkamies),
 2. näkee kootusti omia tai edustamansa organisaation perusrekistereissä olevia tietoja,
 3. saa herätteitä ja suosituksia itselle tai organisaatiolleen ja
 4. saa itselleen tai edustamalleen yritykselle/yhteisölle toimitetut sähköiset tiedoksiannot ja päätökset ja voi viestiä eri  organisaatioiden kanssa

Hankkeessa toteutetaan myös kansallinen palvelutietovaranto (PTV). Palvelutietovaranto sisältää yhdenmukaisesti kuvatut julkiset palvelut ja  niiden kanavat rakenteisessa ja koneluettavassa muodossa. Kaikki julkisen hallinnon organisaatiot tulevat kuvaamaan palvelunsa kansalliseen palvelutietovarantoon. Palvelutietovaranto koostuu:

 • organisaatiorekisteristä (organisaation tiedot)
 • palvelurekisteristä (organisaation palvelut ja palvelukanavat)
 • palvelupisterekisteristä (fyysiset palvelupisteet)
 • esteettömyyssovelluksesta (palvelupisteiden esteettömyystiedot)
 • avoimesta rajapinnasta josta em. tiedot ovat saatavilla (2016 aikana integroitavissa myös tietojen vienti palvelutietovarantoon)
 • käyttöliittymistä joilla ko. tietoja voidaan tallentaa manuaalisesti.

Kehitystyön eteneminen

suomifi_palvelut_hakuPalvelunäkymien ja palvelutietovarannon kehittämistyö etenee suunnitellussa aikataulussa. Palvelunäkymien alpha-versio on juuri valmistunut. Alpha versio sisältää teknisen toteutuksen:

 • organisaatio-, palvelu- ja palvelupistetietojen hakemiseen ja selaamiseen
 • palveluoppaiden selaamiseen
 • vahvaan tunnistautumiseen uuden tunnistuspalvelun kautta
 • omien tietojen noutamiseksi palvelunäkymiin palveluväylän läpi
 • sisällöntuotantosovelluksen perustoiminnallisuudet

Lisäksi Suomi.fi – Omat viestit toimintojen (ns. viestinvälityspalvelu, eli nykyisen asiointitili-palvelun seuraaja) määrittely on alkanut yhdessä Valtorin kanssa ja hallinnon karttapalvelun uuden version kehittäminen edistyy aikataulussa Maanmittauslaitoksen kanssa.

ptv_palvelu_alphaKansallisen palvelutietovarannon osalta toteutus on edennyt:

 • organisaatiorekisteri on testattavana
 • palvelurekisteri on toteuttavana
 • palvelupisterekisteri on määriteltävänä
 • rajapinnat ovat määriteltävänä

Palvelunäkymien ensimmäinen versio, beta.suomi.fi, viedään tuotantoympäristöön joulukuussa 2015. Julkaistava versio ei ole sisällöllisesti vielä kovin kattava, mutta sisältää palvelunäkyminen peruskäyttökokemuksen, mukaan lukien vahvan tunnistautumisen ja pääsyn ensimmäisiin käyttäjän omiin perusrekisteritietoihin. Tavoitteena on kerätä loppukäyttäjiltä palautetta palvelun käyttöliittymistä ja toiminnallisuuksista kehitystyön tueksi. Beta-version kehittäminen jatkuu joulukuun ensimmäisen julkaisun jälkeen koko vuoden 2016 ajan. Uusia ominaisuuksia tuodaan käyttäjien kokeiltavaksi kuukausittain julkaistavien versioiden myötä.

Ennen joulukuuta valmistuvat palvelutietovarannon organisaatiorekisteri ja palvelurekisteri. Kyseiset toiminnot ovat julkisen hallinnon organisaatioiden pilotoitavissa marras-joulukuusta lähtien.

Ilmoittaudu nyt mukaan pilotoimaan palvelunäkymiä tuomalla omia tietoja palvelunäkymiin ja ottamalla käyttöön kansallinen palvelutietovaranto.

Lue lisää ja ota yhteyttä sähköisellä lomakkeella tai lähettämällä yhteydenottopyyntö sähköpostiosoitteeseen kapa-asiakaspalvelu (at) vrk.fi