Artikkelit

Pöytä on katettu, tarjoilu alkaa!

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman strategisiin linjauksiin kuuluu avointen rajapintojen edistäminen, kehittäminen ketterillä menetelmillä sekä avoin lähdekoodi. Rajapintatoteutuksia on toistaiseksi palveluväylän SOAP ja muitakin on tulossa. Kaikki sovelluskehitysprojektimme ovat käynnissä ketterinä. Nyt on aika lunastaa lupauksia kolmannesta strategisesta linjauksesta.

Kovin usein olemme saaneet lukea lehdistä epäonnistuneista IT-projekteista. Enemmistö toki on onnistuneita, mutta ne eivät ylitä uutiskynnystä. Epäonnistuneissa tuntuu toistuvan sama kaava: aikataulu venyi, kustannukset paukkuivat, ajauduttiin toimittajaloukkuun eikä lopputuloskaan aina vastannut tarpeita. Ketterillä kehitysmenetelmillä taklataan suurin osa haasteista. Aikataulu ja kustannukset pitävät aina, jos niin halutaan. Jos jostain on tarve tinkiä, niin toteutuksen laajuudesta. Kun tuotoksia julkaistaan käyttäjien kokeiltavaksi pitkin matkaa, huonoudet voidaan hioa pois ja lopputulos saadaan paremmin vastaamaan tarpeita. KaPA-hankkeissa ensimmäiset minimum viable productit saavutetaan loppuvuodesta. Kun taas koodi julkaistaan avoimena, niin toimittajaloukkuun on mahdotonta joutua.

KaPA:lle on annettu kuusi vaikuttavuustavoitetta. Yksi niistä on uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen yksityisille yrityksille. Tähän huutoon koitetaan vastata useammallakin tavalla ja yksi niistä on avoin lähdekoodi. Meidän ajattelussamme kaikki voittavat, kun julkisella rahalla tuotettu ohjelmistokoodi annetaan kaikkien jatkojalostettavaksi ja edelleen hyödynnettäväksi. On koko yhteiskunnan etu, että tekeminen keskittyy kertaalleen toteutettujen ominaisuuksien jatkokehittämiseen eikä siihen, että jokainen toimija tekee itsekseen samoja asioita.

Olemme koodanneet alkukevään ja olemme nyt valmiita ensimmäiseen avoimen lähdekoodin julkaisuun. Olemme tänään julkaisseet julkishallinnon uuden tunnistamisen palvelun tämänhetkisen lähdekoodin MIT-lisenssillä. Koodi löytyy GitHubista haarasta https://github.com/vrk-kpa. Käytimme paljon aikaa ja vaivaa lisenssin valintaan. Huolellisen harkinnan jälkeen päädyimme tunnistamisen palvelussa MIT-lisenssiin, jonka toivomme parhaiten edesauttavan koodin hyödyntämistä myös kaupallisesti. Rakenteilla olevan vahvan tunnistamisen luottamusverkoston toimijat ja siihen liittymistä harkitsevat sekä kaikki muut kiinnostuneet, olkaa hyvä!