Artikkelit

Palvelutietovarannon ensimmäisen version julkaisu lähenee

Palvelutietovarannon (PTV) kehittäminen edistyy ja version 1.0 julkaisu lähenee. Kuluneen talven ja kevään aikana kehittäminen on edennyt vuoden alussa asetetussa aikataulussa hyvin. Samoin kesälomakauden jälkeen alkavia laajempia käyttöönottoja on valmisteltu.

Olemme PTV:n pilottiorganisaatioiden kanssa tuottaneet tietomallin mukaisia palvelukuvauksia ja julkaisseet tietosisältöjä Suomi.fi-palvelunäkymien konseptin mukaisesti beta.suomi.fihin. Pilottien kanssa tehdyistä kokeiluista on saatu todella arvokasta palautetta, jonka perusteella esimerkiksi tietomallia on tarkasteltu uudelleen ja on pohdittu tietosisältöjen tuottamiseen liittyviä yksityiskohtia. Tämän tyyppiset iterointikierrokset ovat auttaneet kehittämään parempaa PTV:tä. Kokeilut, yritykset, erehdykset ja onnistumiset ovat tärkeitä niin kehittämisen kuin käyttöönottojen näkökulmasta. Käyttäjien (esim. kunnat, virastot) osallistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin kehittämiseen kuin käyttöönottoihin ennaltaehkäisee yllätyksiä, joita tuotteen pimittäminen varsinaiseen käyttöönottoon saattaisi tuottaa.

Varsinaiset käyttöönotot käynnistyvät kesälomakauden jälkeen ensin manuaalisina tietojen tallennuksina ja myöhemmin rajapinnan kautta koneellisesti. Olemme kevään aikana valmistelleet käyttöönottoja. Meillä on yli 250 kunnasta nimetty yhteyshenkilö PTV:n käyttöönottoon, samoin valtiosektori on katettu hyvin. Olemme pitkin kevättä pitäneet koulutuksia ja kyselytunteja eri teemoihin liittyen ja ohjeistaneet käyttäjäorganisaatioita valmistelemaan käyttöönottoja (lisätietoja PTV-koulutuksista). Monien organisaatioiden kanssa olemme pitäneet myös työpajoja tietojen tuottamisesta ja rajapintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Tällä viikolla PTV:n kehitystiimi piti demo-tilaisuuden PTV:n minimiversion käyttöliittymästä (PTV V1.0). Demo lähetettiin reaaliajassa Periscopessa. Demossa näytettiin, miltä PTV:n käyttöliittymä näyttää ja miten palvelutietoja lisätään PTV:hen. Palvelu kehittyy ja seuraavassa demossa pitäisi olla jo edistyneempi versio PTV:stä. Viestimme seuraavista demoista KaPAn Twitter-tilillä. Pysykäähän kuulolla!

Lisätietoja annette.hotari@vrk.fi ja ptv-tuki@vrk.fi

Tämä me tehdään!

Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV) tullaan kokoamaan tiedot kaikista julkisista palveluista, joita tarjotaan kansalaisille, yrityksille ja toisille viranomaisille. Olemme palvelutietovarannon kehittämis- ja käyttöönottoprojekteissa siinä vaiheessa, että julkiset toimijat pääsevät lähikuukausina tuottamaan tietoja käyttöliittymän kautta palvelutietovarantoon, ja rajapintojen kautta koneellisesti hieman myöhemmin. Tavoitteena on, että tietovaranto alkaa täyttyä loppukäyttäjää hyvin palvelevasta tiedosta ripeästi, ja tietomassa tarjotaan rajapintojen kautta kaikille halukkaille myös avoimena datana. Ensimmäinen tiedon hyödyntäjä on beta.suomi.fi-sivusto. Kun tietoa on kattavasti, voi se herättää jollakin mielenkiinnon kehittää myös liiketoimintaa sen avulla.

Niin kutsutun KaPA-lain (HE 59/2016) eilisessä lähetekeskustelussa kansanedustajilla oli myönteinen suhtautuminen lakiehdotukseen yli puoluerajojen. Se vahvisti käsitystä, että olemme KaPA-ohjelmassa  tekemässä asioita, joille on todellista tilausta. Lakiehdotuksessa Suomi.fi-palvelutietovarannon käytön eli tietojen tuottamisen palvelutietovarantoon esitetään olevan pakollista julkisen hallinnon toimijoille ja lisäksi yksityisille toimijoille tarjotaan viimeistään ensi vuonna oikeus käyttää sitä.

Tällaista kaikki julkishallinnon palvelut kattavaa rekisteriä ei ole vielä tehty koko maailmassa, vaikka samantapaisia hankkeita onkin meneillään joissakin EU-maissa, mm. Virossa. Suomalaisella sisulla ja päättäväisyydellä voimme todeta: Tämä me tehdään – yhdessä teidän kanssa!

Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönotto on ennen kaikkea toiminnan muutosprojekti, jonka jälkeen tietojen tuottaminen, ylläpito ja hyödyntäminen muuttuu osaksi organisaation normaalia toimintaa ja mm. palvelu- tai palvelupistetietojen moninkertainen kirjaaminen eri järjestelmiin poistuu. Kannattaa suhtautua palvelutietovarannon käyttöönottoon sillä vakavuudella, että kun tämän asian hoitaa hyvin, monet digiajan tavoitteet, kuten tiedolla johtaminen, palvelujohtaminen ja asiakaslähtöisyys niiden pohjalta voi olla vähän helpompaa. Kunta kunnalta, virasto virastolta muodostamme ja täydennämme Suomi Oy Ab:n yhteistä palvelukatalogia, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan parhaaksi.

P.S. Valtiovarainministeriöstä lähti helmikuussa ministeri Vehviläisen pyyntö julkisille toimijoille nimetä yhteyshenkilö palvelutietovarannon käyttöönottoon (VM140:04/2013, nimeämispyyntö 10.2.2016). Yhteyshenkilölista alkaa olla jo kattava, mutta VM ottaa vielä vastaan nimeämisiä organisaatioista, jotka eivät ole sitä vielä tehneet. Yhteyshenkilön roolina on koordinoida palvelutietovarannon käyttöönottoa omassa organisaatiossaan. Käyttöönottoon on saatavilla rahoitusta loppukeväästä lähtien.

Memphis Documents Posts