Suomi.fi-valtuuksia on jatkossa mahdollisuus kohdentaa ja rajata tarkemmin

Suomi.fi-valtuudet on julkaissut 23.10 uuden ominaisuuden, jonka avulla valtuuttaja voi rajata antamaansa valtuutta yksilöllisemmin.  Näin esimerkiksi yritys voisi jatkossa rajata, ketkä työntekijät hoitavat palkkatietojen ilmoittamisen yrityksen eri aliorganisaatioiden puolesta.  Tällöin annettavan valtuuden rajaustarkenteena käytettäisiin yrityksen omia aliorganisaatiotunnisteita, esimerkiksi yrityksen tytärorganisaatioiden tunnuksia tai yrityksen osastotunnuksia.

Myös asiamiehinä toimivat yritykset kuten tilitoimistot voivat rajaustarkenteen avulla jatkossa kohdentaa asiakasyrityksiltään saamiaan valtuuksia tietyille työntekijöilleen. Valtuuden tarkenteena olisi tässä tapauksessa asiakastunnus, esimerkiksi y-tunnus.

Rajaustarkenteita voivat olla myös esimerkiksi kiinteistönumero, tilinumero, diaarinumero tai rekisterinumero, riippuen siitä mikä tarkennusmahdollisuus on valtuuden toimivallan ilmaisevaan valtuuskoodiin avattu.

Kuinka rajaustarkenteita käytetään

Rajaustarkenteen arvo syötetään vapaamuotoisesti valtuuskoodin lisätietoihin, oikeaan tarkennekenttään. Tarkentaminen on mahdollista vain tietynlaisia valtuuksia antaessasi. Ensimmäisessä vaiheessa rajaustarkenteita voi antaa vain verohallinnon asiointipalveluissa käytettäville valtuuskoodeille.

Saat tarkemmat ohjeet rajaustarkenteen käyttöön suoraan käyttämästäsi asiointipalvelusta, mikäli rajaustarkenteet huomioidaan siellä. Suomi.fi-verkkopalvelun ohjeet-sivustoilla julkaistaan lisäksi yleisluontoisia ohjeita rajaustarkenteiden käytöstä. Suomi.fi-ohjeet uudistuvat 30.10.