Suomi.fi-tunnistusta käyttää jo suuri joukko kansalaisia – Julkishallinnon organisaatioiden otettava palvelu käyttöön syyskuuhun 2017 mennessä

Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa rakennettu Suomi.fi-tunnistus on saavuttanut jo yli puolet käyttövolyymistaan, sillä suuret toimijat kuten Kela, OmaKanta, Trafi ja TE-palvelut ovat ottaneet Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönsä.

Esimerkiksi tammikuussa 2017 Suomi.fi-tunnistuksen kautta tunnistauduttiin julkishallinnon asiointipalveluihin yli neljä miljoonaa kertaa. Ennusteena on, että vuoden loppuun mennessä Suomi.fi-tunnistuksen kautta tunnistaudutaan yli kuusi miljoona kertaa kuukaudessa. Ennusteeseen on laskettu mukaan kaikki ne asiointipalvelut, joiden on siirryttävä Vetuman tunnistuspalvelusta Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi.

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto aloitettava ennen kesää

Vaikka tunnistustapahtumia onkin kuukausittain paljon, vasta pieni osa julkishallinnon organisaatioista on ottanut Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönsä. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa, että vahvan tunnistamisen palvelua jatkossakin tarvitsevien julkishallinnon organisaatioiden on siirryttävä Vetuman tunnistuspalvelusta Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi.

Koska käyttöönottoja on odotettavissa runsaasti kevään ja kesän aikana, Väestörekisterikeskus toivoo, että Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto aloitettaisiin mahdollisimman pian. Jotta kaikki asiointipalvelut saadaan siirrettyä Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi ajoissa, tulee käyttöönoton olla valmis 30.9.2017 mennessä. Jos käyttöönotto viivästyy, Väestörekisterikeskus ei voi taata, että Suomi.fi-tunnistus olisi asiointipalvelulla käytössä vuoden 2018 alussa.

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto kestää keskimäärin 8–12 viikkoa, joten käyttöönotto on aloitettava kesään mennessä. Käyttöönoton vaiheita ovat muun muassa käyttöehtojen hyväksyminen, tietoluvan hakeminen, palvelun testaus ja tuotantoon asentaminen sekä varsinainen käyttöönotto. Palvelun käyttöönottoon voi hakea rahoitusta valtiovarainministeriöltä toukokuun 2017 loppuun saakka.

Väestörekisterikeskus järjestää Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönottoon liittyviä koulutuksia, joissa kerrotaan käyttöönotosta ja sen etenemisestä tarkemmin.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori irtisanoo keväällä 2017 keskitetysti Valtorin ja Vetuma-asiakkaiden väliset Vetuman palvelusopimukset päättymään 31.12.2017. Valtori tiedottaa asiasta erikseen omalla asiakastiedotteella.

Lisätietoa:

Suomi.fi-tunnistus ja käyttöönotto: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/
Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönoton koulutukset: https://esuomi.fi/koulutukset/
Suomi.fi-tunnistuksen rahoitushakemukset: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta, mobiilivarmennetta ja henkilökorttia hyödyntäen. Palvelu on ollut tuotantokäytössä joulukuusta 2015 lähtien. Suomi.fi-tunnistus-palvelusta vastaa Väestörekisterikeskus.