Suomi.fi-nättjänst

Suomi.fi-nättjänst ger den offentliga förvaltningens kunder enkel tillgång till tjänster, egna uppgifter och e-tjänster från en och samma plats.

I Suomi.fi-nättjänst finns också informerande innehåll för olika livssituationer och information om tjänster som hänför sig till dessa.

Rättigheter och skyldigheter (KAPA-lag)

Användarorganisationen svarar för att uppgifterna i Servicevyerna är riktiga.

 • Uppgifterna kan bara läsas med en identifikationskod (t.ex. personbeteckning eller FO-nummer). Organisationen måste ha rätt att hantera identifikationen i servicevyn och information om den.
 • Inom den offentliga sektorn:
  • En organisation som är skyldig att använda tjänsterna ska senast den 1 juli 2017 dela allmännyttig information och sådan information som redan kan offentliggöras.
  • En organisation som har rätt att använda tjänsterna ska om den beslutar att göra sin egen information tillgänglig i servicevyerna, på ett motsvarande sätt dela information om all väsentlig kundinfo.
 • För organisationer inom den privata sektorn:
  • Har rätt att använda servicevyerna förutsatt att organisationen har rätt att behandla sina kunders identifikationskoder.
  • Det bör finnas information i kundregistret som kan läsas via gränssnittet med hjälp av den individuella identifikationen.

Nyttan för användarna

Den förnyade nättänsten samlar ihop innehåll för medborgare, företag och myndigheter. I nättjänsten finns följande:

Servicevyer2

 • handledning för olika situationer och information om tjänster som hänför sig till dessa situationer
 • enhetliga beskrivningar av den offentliga förvaltningens information om tjänster
 • möjlighet att granska den egna informationen i förvaltningens register (Egna uppgifter) – registerdata för företag införs 2016–2017
 • möjlighet till elektronisk meddelandeförmedling mellan myndigheter och medborgare (Egna meddelanden) – införs  2016–2017
 • möjlighet att använda olika organisationers elektroniska ärendehanteringstjänster med en och samma identifikation – införs 2016–2017
 • möjlighet att söka kontaktuppgifter för arbetstagare och organisationer inom den offentliga förvaltningen (avdelningen för myndigheter)

Den nya webbtjänsthelheten som konstrueras ersätter under 2017 följande tre nuvarande tjänster:

De nuvarande nättjänsterna kan användas normalt under utvecklingsfasen.

Bekanta dig med den nya Suomi.fi-nättjänsten på adressen Suomi.fi.

Nyttan för serviceleverantörerna

Med hjälp av Suomi.fi-nättjänst kan serviceleverantörerna lätt ta fram information om tjänster och den egna information som finns i Servicedatalagret – informationen behöver bara uppdateras på en enda plats. I Suomi.fi-nättjänst kan man också ta emot och skicka elektroniska delgivningar och handlingar genom Suomi.fi-meddelanden.

 • Kvaliteten på tjänster förbättras och de blir enklare att hitta
 • Tillgången till gemensamma servicehelheter förbättras
 • Enkelt att ta i bruk – de egna tjänsterna beskrivs på ett enhetligt sätt
 • Säker, pålitlig och enkel elektronisk kommunikation med kunder
 • Kostnaderna för förvaltning och presentation av information om tjänster samt kostnaderna för kommunikation sänks
 • Kvaliteten på informationen som finns i registret förbättras

Information som uppdateras eller integreras i Suomi.fi-servicedatalagret kan användas i vilken webbtjänst som helst med hjälp av ett öppet gränssnitt.

Hur fungerar tjänsten?

Serviceleverantören

 1. beskriver sin tjänst i Servicedatalagret i enlighet med den gemensamma modellen.
 2. meddelar kundinformationen i registret till servicevyerna genom Informationsleden.
 3. tar i bruk Suomi.fi-meddelanden.

På detta sätt kan serviceleverantören göra viktiga tjänster och kundinformation tillgängliga för sina kunder på helhetstjänsten Suomi.fi och även via andra elektroniska tjänster. Med hjälp av Suomi.fi-meddelanden sker kommunikationen med kunden huvudsakligen elektroniskt.

Ändringsbehov och kostnader

Serviceleverantören ska identifiera och beskriva sina egna tjänster i Servicedatalagret i enlighet med den gemensamma modellen. Informationssystemet för basregister eller för kundförhållanden ska kopplas till Informationsleden. Om tjänsterna endast visar information eller länkar till andra källor räcker en beskrivning av tjänsterna. Meddelandeförmedlingstjänsten bör tas i bruk.

Systemet kan kräva ändringar i gränssnitten eller att nya gränssnitt skapas. Tillvägagångssätten ska ändras så att de nya möjligheterna kan utnyttjas fullt ut.

Det är gratis att ansluta sig och användningen är avgiftsfri.

Mera information

Jani Ruuskanen
Programchef
Befolkningsregistercentralen
jani.ruuskanen@vrk.fi
029 553 5031

Taina Hagelberg
Produktchef
Befolkningsregistercentralen
taina.hagelberg@vrk.fi
029 553 5037