Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation möjliggör en datasäker elektronisk identifiering av en finländare eller EU-medborgare med hjälp av olika identifieringsverktyg såsom bankkoder och mobilcertifikat.
Identifieringstjänstens produktionsmiljö är avsedd för statliga förvaltningsmyndigheter, ämbetsverk och inrättningar, affärsverk, kommunala myndigheter, domstolar och övriga lagskipningsorgan. 

Användarrätten till tjänsten finns beskriven i lag (lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, 571/2016).

Rättigheter och skyldigheter (KAPA-lag)

Tjänsten erbjuder användarorganisationen också identifieringsmetoder som är svagare än stark autentisering.

 • Vid identifieringen av en fysisk person kan man överlåta information till användarorganisationen om personens namn, personbeteckning och elektroniska ärendehanteringsnummer, om organisationen enligt lag har rätt att behandla dessa uppgifter.
 • Organisationer inom den offentliga sektorn har skyldighet eller rättighet att använda Suomi.fi-identifikation.
 • En organisation som är skyldig att använda tjänsterna ska ta i bruk tjänsten senast den 1 januari 2018.
 • Organisationer inom den privata sektorn har i princip inte rättighet att använda Suomi.fi-identifikation.

Nyttan för användarna

Att använda den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst på webben är tryggt och enkelt, och det är smidigt att förflytta sig mellan tjänster utan att behöva logga in flera gånger.

Engångsinloggning är möjlig för alla de elektroniska ärendehanteringstjänster inom den offentliga förvaltningen som har tagit i bruk identifikationstjänsten.

EU-medborgare från andra länder kan använda de finska tjänsterna genom att ta i bruk Suomi.fi-identifikation.

Nyttan för serviceleverantörerna

Med hjälp av Suomi.fi-identifikationen kan tjänsteleverantörerna förutom att göra sina egna e-tjänster tryggare och mer effektiva också erbjuda medborgare tjänsterna genom engångsinloggning. Att ansluta den egna tjänsten till identifikationen är enkelt och kostnadseffektivt, och tjänsteleverantören kan välja vilka nivåer av identifieringsverktyg som passar för de olika tjänsterna.

 • Goda erfarenheter från användare och god tillgänglighet, också med beaktande av mobiltjänster
 • Datasäkerhetslösningar som har genomförts och kvalitetsreviderats enligt standard
 • Lätt att ta i bruk – snabb utveckling av egna tjänster
 • Enkel avtalspraxis och tjänstehantering
 • Lägre kostnader för infrastruktur m.m.

Suomi.fi-identifikationen gör det möjligt att förbättra e-tjänsterna till exempel genom elektronisk underskrift, förhandsifyllda blanketter, och genom att man kan uträtta ärenden på någon annans vägnar.

Hur fungerar tjänsten?

Tjänsteleverantören ansluter sin tjänst till identifikationstjänsten enligt instruktioner och väljer lämpliga identifieringsverktyg.

Då en slutanvändare vill använda tjänsten styrs han eller hon vidare för att välja identifikationssätt.

Efter en lyckad identifikation kan tjänsten användas smidigt och med tillgång till de andra tjänsterna som använder Suomi.fi-identifikation utan separat inloggning.

.

Ändringsbehov och kostnader

Serviceleverantören ska integrera informationssystemen som behövs i serviceprocessen (till exempel ärendehanteringsportal, elektronisk ärendehantering) i identifikationstjänsten. Detta sker genom att man fastställer ett förtroendeförhållande (på nytt, om ett sådant redan finns) enligt den nya beskrivningen av Suomi.fi-identifikationen.

Det är gratis att ansluta sig och avtalsförvaltningen är avgiftsfri.


Suomi.fi-identifikationen har varit i bruk sedan december 2015.

 • Testomgivningen är öppen för alla
 • Produktionsmiljön är öppen för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen

Mera information

Atte Pirttilä
Produktchef
Befolkningsregistercentralen
atte.pirttila@vrk.fi