Lagstiftning och tjänster

I lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, 571/2016 (den s.k. KaPA-lagen, trädde i kraft 15.7.2016) föreskrivs allmänt om produktionen och användningen av tjänsterna samt om tjänstespecifika ärenden. Lagen kompletteras av Finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster 607/2016. Läs mer också på finansministeriets webbsida: http://vm.fi/kapa-laki