Suomi.fi-palveluväylän X-Road -teknologian kehitys alkaa NIIS-instituutissa

Suomi.fi-palveluväylän alustana olevaa X-Road -teknologiaa on kehitetty tähän asti Suomessa että Virossa. Nyt kehitystyö siirtyy X-Road -teknologian ydinkomponenttien osalta Suomen ja Viron yhteiselle instituutille, joka tunnetaan nimellä Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS). Tämän hetkinen suunnitelma on, että kehitystyö alkaa NIIS instituutin johdolla kesän 2018 aikana. Ohjelmiston kehitystyötä tekee jatkossa siis yksi taho ja samalla yksi tehokas kehitystiimi. Samoin X-Road -julkaisupakettien teko ja jakelu, kuten esimerkiksi liityntäpalvelimen uudet ohjelmistoversiot, ovat NIISin vastuulla. Uusi toimintamalli tehostaa ja helpottaa X-Road -teknologian kehitystyön organisointia ja tekemistä sekä mahdollistaa X-Road teknologian laajemman saatavuuden.

Kehitystyön siirtyminen NIIS:in vastuulle on jo nyt edennyt hyvin ja aikataulu etenee koordinoidusti. Kesäkuun alusta lähtien X-Road teknologian lähdekoodit ovat siirtyneet uuteen paikkaan. Uusi paikka on NIIS-instituutin hallinnoima Github-repositorio: https://github.com/nordic-institute/X-Road . Jatkossa kaikki X-Road teknologiaan uudet koodit ja liittyvät dokumentit löytyvät siis yllä mainitusta paikasta. Vanhat paikat (eli repositoriot) säilyvät edelleen, mutta niitä ei enää päivitetä uudella tiedolla.

Kannattaa myös huomata, että kehitystyön tekemisen malli, ohjeet ja dokumentit löytyvät nyt seuraavan linkin takaa:  https://github.com/nordic-institute/X-Road-development/  Kehitystyön tekemiseen liittyvä työjono (backlog) on jatkossa avoin ja kuka tahansa voi katsoa sen sisältöä sekä kommentoida ja lisätä uusia parannusehdotuksia halutessaan. NIIS-instituutin kirjoittama blogi, joka kuvaa hyvin X-Roadiin vuosien varrella tehtyä kehitystä sekä kertoo tarkemmin edellämainituista asioista, löytyy täältä: https://www.niis.org/blog/2018/5/27/changes-in-the-x-road-development

Väestörekisterikeskus vastaa jatkossakin Suomi.fi-palveluväylän kansallisesta toimintavarmuudesta, lisäksi rooliimme liittyy kehitystyön laadun varmistukseen, tuotosten kansalliseen jakeluun, keskitettyjen komponenttien palvelutuotantoon ja asiakasneuvontaan. Palveluväylän käyttäjien näkökulmasta asiakastuen ja neuvonnan kanavat tulevat siis säilymään ennallaan.

 

Lisätietoa:

Hannu Hakala, Väestörekisterikeskus, etunimi.sukunimi@vrk.fi

www.niis.org