Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotossa voi nyt halutessaan ohittaa testauksen jos vastaava liityntätapa on jo aikaisemmin testattu

Suomi.fi-palveluväylän käyttöönottoprosessia on kevennetty Väestörekisterikeskuksen päätöksellä (26.3.). Palveluväylään liittyvän käyttäjäorganisaation on aikaisemmin täytynyt testata kaikkia palveluväyläliitoksiaan VRK:n tarjoamassa testausympäristössä ennen palvelun viemistä tuotantoon.

Vastaisuudessa Suomi.fi-palveluväylään liityttäessä Käyttäjäorganisaatio voi halutessaan ohittaa testausvaiheen ja liittyä suoraan tuotantoympäristöön, jos identtinen liittymistapaus on jo aiemmin testattu käyttöehtojen mukaisesti.

Identtisestä liittymistapauksesta on kyse, kun käyttäjäorganisaatio ja sen alijärjestelmä liitetään Palveluväylään täysin samalla tavalla kuin aiemmassa liittymistapauksessa eli käyttäen samoja, jo käytössä olevia ja testattuja liityntäpalvelinta ja rajapintoja. Identtisten liittymistapausten testaaminen on lainsäädännön näkökulmasta tarpeetonta. Linjaus on yhdenmukainen palveluväylän käyttöehtojen kanssa.

Lue koko päätös: Testauksen ohittaminen palveluväylän käyttöönotossa (pdf)

Lisätietoa

Atte Pirttilä, Väestörekisterikeskus

etunimi.sukunimi@vrk.fi