Suomi.fi-palvelutietovaranto tuottaa sisältöä uudistuneelle Suomi.fi-verkkopalvelulle

Viime kesänä voimaan tullut KaPA-laki velvoitti kaikkia Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöön velvoitettuja organisaatioita kuvamaan palvelunsa asiointikanavineen Palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä.

Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Jani Ruuskasen mukaan Palvelutietovarannon käyttöönotot ovat edenneet erittäin hyvin koko julkisessa hallinnossa.

”Kunnissa ja virastoissa on tehty todella paljon töitä kansallisen palvelutietovarannon eteen. Suuri kiitos jo nyt mukana oleville organisaatioille ansiokkaasta työstä”, Ruuskanen sanoo.

Heinäkuun alun tilanteessa Palvelutietovarantoon tietojen tuottajaksi oli liittynyt 464 organisaatiota ja ne olivat kuvanneet yhteensä:

  • 17 551 palvelua
  • 4 151 verkkoasiointikanavaa
  • 62 465 palvelupistettä
  • 13 013 puhelinasiointikanavaa
  • 6 504 tulostetta lomaketta asiointikanavana
  • 9 765 verkkosivukanavaa

Loppuvuoden aikana käyttöönotot jatkuvat erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sekä tähän mennessä tuotetun tiedon täydennyksillä ja laadun parantamisella. On tärkeää, että organisaatiot varmistavat tietojen ylläpidon ja jatkuvan ajan tasalla pysymisen.

Kehityspäällikkö Pirkko Romakkaniemi Väestörekisterikeskuksesta painottaa Palvelutietovarantoon tallennettujen tietojen keskeistä roolia uudistuneessa Suomi.fissä.

”Yhtenäinen palvelujen kuvailutapa helpottaa palvelujen löytymistä ja antaa mahdollisuuden vertailla palveluja eri kuntien kesken. On erittäin tärkeää, että organisaatiot huolehtivat palvelukuvaustensa ajantasaisuudesta”, Romakkaniemi kertaa.

Organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomiota palvelukuvausten laatuun, sillä onhan Suomi.fi-verkkopalvelu myös näyteikkuna organisaation palvelutuotantoon.  Kuvausten laadinnassa kannattaa noudattaa kirjoitus- ja tyyliohjeita ja luonnollisesti käyttöliittymässä annettuja ohjeita.

Palvelut näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa niille annettujen metatietojen mukaan. Siksi esimerkiksi palveluluokan, kohderyhmän, elämäntilanteen ja asiasanojen valitsemiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Kevään koulutusten nauhoitteet löytyvät Palvelutietovarannon koulutussivuilta. Siellä voi myös ilmoittautua syksyn koulutuksiin ja työpajoihin.

 

Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen tilanteesta löydät tarkempaa tietoa: