Suomi.fi-palvelujen jatkokehityssuunnitelmat vuosille 2018-2019 valmistuneet

Väestörekisterikeskus jatkaa Suomi.fi-palvelujen kehittämistä vuosina 2018-2019. Jatkokehitystoimet on koottu yhdeksi jatkokehityshankkeeksi (ns. SuoJa-hanke), joka kattaa kaikkien Suomi.fi-palvelujen kehittämisen yhtenä kokonaisuutena. Hankkeessa jatkokehitettäviä palveluja ovat:

Keskeisimmät kehityskohteet vuosina 2018-2019 liittyvät Suomi.fi-verkkopalvelun ja palvelutietovarannon sisällön ja laadun kehittämiseen, Suomi.fi-viestien, Suomi.fi-tunnistuksen ja Suomi.fi-valtuuksien jatkokehittämiseen sekä palvelujen käyttöönottoihin julkisen hallinnon organisaatioiden keskuudessa.

Suomi.fillä keskeinen rooli maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden palvelujen esittämisessä

Suomi.fi-verkkopalveluun tullaan myös toteuttamaan maakuntauudistuksen myötä tarvittavat alueelliset palvelunäkymät sekä sote-palvelujen valinnanvapauteen liittyvät tietopalvelut. Sote-palvelujen tietojen perusteella kansalaiset voivat jatkossa tutustua ja vertailla valinnanvapauden piirissä olevia sote-palveluntuottajia ja valita sen perusteella oman palvelutuottajansa.

Suomi.fi-viesteissä satsataan erityisesti palvelun mobiilikehittämiseen ja palveluun jatkossa sisältyvän paperipostitus-toiminnallisuuden käyttöönottoon.

Suomi.fi-valtuuksissa keskeisimmät kehityskohteet liittyvät siihen, että palvelussa mahdollistetaan palvelupisteasiointi (virkailijan asiakkaan puolesta luomat valtakirjat) ja toteutetaan KATSO-tunnistuksen sulauttamisen vaatimat ominaisuudet. Tavoitteena on, että vuonna 2020 henkilö tunnistautuu sähköisiin palveluihin omana itsenään ja Valtuudet-palvelu tuottaa tiedon niistä organisaatioista, joiden puolesta henkilö voi asioida sähköisesti.

Suomi.fi laajenee myös yritysten käyttöön

Toinen keskeinen kehitysalue on Suomi.fi-palvelujen tuominen yritysten käyttöön. Tammikuussa 2018 nykyinen Yritys-Suomi-sivusto korvautuu Suomi.fi-verkkopalvelussa olevalla Suomi.fi yritykselle -osiolla.

Lisäksi vuoden 2018 aikana Suomi.fi-viestit-palvelua kehitetään siten, että sähköinen viestinvälitys on mahdollista myös viranomaisten ja yritysten välillä. Ensivaiheessa viestinvälitys tulee mahdolliseksi viranomaisten ja pienten yritysten kesken. Seuraavassa vaiheessa palvelua laajennetaan isompien yritysten käyttöön.

Suomi.fi-palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi organisaatioille

Suomi.fi-palvelujen sisällöllisen kehittämisen lisäksi Väestörekisterikeskus paketoi Suomi.fi-palvelut yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi vuosien 2018-2019 aikana. Organisaatioiden käyttöön tuotetaan Palveluhallintasivusto, jonka avulla Suomi.fi-palvelut ovat käyttöönotettavissa ja hallittavissa helposti itsepalveluna.

Kehityssuunnitelmassa on myös toimenpiteitä muihin Suomi.fi-palveluihin, kuten Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV), Suomi.fi-palveluväylään ja yhteentoimivuuden välineistöön sekä Suomi.fi-maksuihin ja Suomi.fi-karttoihin liittyen. Suomi.fi-palveluväylään liittyvät kehitystoimet tehdään jatkossa pääosin Nordic Institute for Interoperability Solutionsin (NIIS) toimesta Suomen ja Viron yhteistyönä.

Suomi.fi-palvelujen kehityssuunnitelma on ollut kommentoitavana loka-marraskuussa. Kommenteilla ollut kehityssuunnitelma on julkaistu osoitteessa: https://esuomi.fi/?mdocs-file=19762&mdocs-url=false (katso myös tiekartat tarkemmat selitteet). (Tiekartta ja selitteet päivitetty tammikuussa 2018).

Lisätietoja
Väestörekisterikeskus, Hankepäällikkö Jani Ruuskanen p. 0295 535 031, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

 

Vuonna 2018 Suomi.fi-palveluja kehitetään muun muassa seuraavasti:

Suomi.fi-verkkopalveluun toteutetaan

 • uusia oppaita yritysten ja kansalaisten tarpeisiin
 • sote-valinnanvapauden tietopalvelu ja maakuntauudistukseen liittyvät alueelliset näkymät

Suomi.fi-tunnistuksessa otetaan käyttöön

 • tuki EU-maiden rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle (eIDAS-solmupiste)
 • kansallisen luottamusverkoston välityspalvelut

Suomi.fi-valtuuksissa otetaan käyttöön

 • eIDAS-tunnistusvälineellä tunnistettujen käyttäjien valtuuttaminen
 • rajapinta, joka mahdollistaa kahden yrityksen välisen valtuutuksen voimassaolon tarkistamisen
 • virkailijoille mahdollisuus luoda sähköisiä valtakirjoja asiakkaiden puolesta palvelupisteasioinnin yhteydessä
 • Katso-palvelun sulauttamisen vaatimat ominaisuudet ja Katson valtuuksien siirtoa tukevat työkalut

Suomi.fi-viesteissä otetaan käyttöön

 • mobiilisovellukset
 • postitus- ja massapostituspalvelu
 • viestinvälitys pienille yrityksille
 • tapahtumaviestit (kalenterityyppiset muistutukset asiakkaille)