Palvelutietovarannon tiedot käyttöön verkkosivustoille

Kunnat ja muut julkishallinnon toimijat esittävät tietoja palveluistaan verkkosivuillaan, ja ne ovat jatkossakin luonteva paikka kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille etsiä tietoa julkisista palveluista. Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) mahdollistaa jatkossa tietojen hyödyntämisen verkkosivuilla rajapintojen kautta. Palvelun tarjoaja, eli kunta tai muu viranomainen, ylläpitää tietoja palveluistaan ja siihen liittyvistä palvelupisteistä ja -kanavista vain yhteen paikkaan, josta ne ovat rajapintojen ja integraatioiden avulla käytettävissä eri kohdejärjestelmissä.

Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa rajapinnat datan hyödyntämiselle

Koska kunnat ja muut toimijat ovat ylläpitäneet tarjoamiensa palveluiden tietoja tähän asti pääsääntöisesti web-julkaisujärjestelmissään ja esittäneet niitä verkkosivuillaan, tietoja ei ole välttämättä kuvattu yhtenäisen tietomallin mukaisesti. Jatkossa palvelutietovaranto tulee tarjoamaan yhteisen, kansallisen tietomallin (joka pohjautuu JHS 183 -suositukseen) lisäksi avoimen OUT-rajapinnan sekä tietojen päivittämisen mahdollistavan IN-rajapinnan.

Jatkossa mikä tahansa kunta.fi-verkkosivusto voi esittää tietoa, josta karkeasti arvioiden puolet tulee palvelutietovarannosta, puolet joko muista järjestelmistä tai on julkaisujärjestelmän sisäistä. Sivustolla vierailija ei huomaa sisäisiä integraatioita muualta kuin vertailemalla palveluiden tietoja Suomi.fin (beta.suomi.fin) esittämään tietoon. Tavoitteena onkin, että palvelut on PTV:ssä kuvattu loppukäyttäjille niin hyvin, että tieto on esittämiskelpoista millä tahansa verkkosivustolla.

Integraatio Liferay-julkaisujärjestelmään

Yksi yleisimmistä julkishallinnon toimijoilla käytössä olevista web-julkaisujärjestelmistä on Java-pohjainen Liferay, avoimeen lähdekoodiin perustuva organisaatioille tarkoitettu portaaliratkaisu. Sitä käyttävät useat kunnat ja kuntayhtymät muun muassa Pohjois-Karjalassa. Myös valtioneuvoston yhteinen, useiden ministeriöiden käytössä oleva YJA-julkaisualusta on Liferay-pohjainen. Väestörekisterikeskus ja Kuntaliitto kehittävät Liferay-julkaisujärjestelmälle ratkaisua, jossa palvelutietovarannon tietosisältöä voidaan tuoda osaksi web-sivustoa portlettien avulla. Portletit ovat ohjelmistokomponentteja, joiden avulla haluttu tietosisältö esitetään sisältöruuduissa osana web-sivun sisältöä. Portlettien avulla on jatkossa mahdollista esittää ainakin palvelun, palvelupisteen ja -kanavan sekä organisaation tietoja.

Drupal-integraatiosta

Drupal on avoimen lähdekoodin web-julkaisujärjestelmä, joka on myös melko laajasti käytössä kuntaorganisaatioissa. Turun kaupungin käyttämään Drupal-ratkaisuun (turku.fi) on jo tehty runsaasti kehitystyötä, joka tarjoaa mm. useiden sivustokokonaisuuksien hallintaa samassa järjestelmässä, hakukoneintegraation, erillisen tapahtumakalenterin sekä monikielisyyden tuen. Lisäksi kehitetty järjestelmä on yhteensopiva Turussa käytetyn, palveluita kuvaavan PAT-tietomallin kanssa. Seuraava luonnollinen askel olisi toteuttaa kehitettävään Drupal-alustaan PTV-integraatiot. Järjestelmän käyttöönottava kunta voisi joko käyttää PTV:n OUT-rajapintaa palveluidensa lukemiseen verkkosivulla esittämistä varten, tai hallinnoida palveluitaan Drupalin ylläpitokäyttöliittymässä ja päivittää tiedot palvelutietovarantoon IN-rajapinnan kautta.

Kuntasektorin pilottiorganisaatioita etsitään

Muita kuntasektorilla yleisesti käytössä olevia web-julkaisujärjestelmiä ovat mm. Infoweb, Joomla ja WordPress. Tavoitteena on kehittää yhteiskäyttöisiä ratkaisuja PTV-tietojen hyödyntämiseen moniin yleisimpiin julkaisujärjestelmiin. Työssä on otettava huomioon erilaiset tekniset alustat, tuotteistus ja rajapintojen sekä asiakkuuden hallintaan liittyvät kysymykset.

Kuntaliiton Kunta-KaPA-toimisto ottaa mielellään vastaan sekä ideoita kehitystyöhön että konkreettisia toiveita kunnilta, jotka haluavat lähteä mukaan pilotointiin Liferay- tai Drupal-julkaisujärjestelmien PTV-integraatioiden hyödyntämiseen. IT-toimittajat, joilla on asiakkaina useampia julkishallinnon organisaatioita, voivat myös ottaa PTV-rajapintojen pilotointimahdollisuudet esille asiakkaidensa kanssa.

Kunta-KaPA järjestää aiheesta teematyöpajan 31.8. klo 9.30–11.00. Ilmoittautuminen Kunnat.netissä.

Riikka Jääskä

Kirjoittaja toimii teknisenä asiantuntijana Kuntaliiton Kunta-KaPA-toimistossa sekä tuoteomistajana PTV:n julkaisujärjestelmäintegraatioprojektissa.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vahvistus * Aikaraja ylittyi. Lataathan CAPTCHAn uudelleen painamalla päivitys-ikonia.