Suomi.fi-viestit –
Liityntätyypit

Suomi.fi-viestien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Suomi.fi-palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Vastaavan materiaalin löydät tältä sivulta: Viestit-palvelun liityntätyypit Suomi.fi-palveluhallinnassa.

Alla on kuvattu erilaiset liityntätyypit, joilla asiakasorganisaatiot voivat liittyä Viestit-palveluun. Liityntätyypit on jaoteltu sen mukaan, mistä viesti asiakasorganisaatiossa lähtee. Asiakasorganisaatiolla voi olla samanaikaisesti käytössä useampia liityntätyyppejä.

Sähköposti (SMTP)

Sähköposti-liityntätapa on nopea ja yleensä edullinen tapa liittyä palveluun. Siinä lähettävänä sähköpostiosoitteena voi olla yksittäisen virkamiehen postilaatikko, anonyymi palveluosoite tai koko asiakasviraston sähköpostin domain-osoite. Sähköposteihin loppukäyttäjältä tulleet vastausviestit voidaan määritellä saapumaan myös muuhun osoitteeseen kuin alkuperäinen lähetysosoite. Sähköposti-liitynnän kautta ei voi lähettää tulostukseen meneviä viestejä, vaan se soveltuu ainoastaan sähköiseen toimitukseen.

Viranomaisen sähköposti liitetään Viestit-palveluun Valtorin tuottaman integraatiopalvelu VIA:n kautta. Merkittävin suoritettava toimenpide liittämisessä on VY-verkon IRHS-palvelimen ja VYVI-palveluun kuulumattoman viranomaisen sähköpostipalvelimen välille toteutettava pakotettu TLS-salaus     (Secure Smtp over TLS).

Sähköpostiliitynnän ohje

Valmis ohjelmistoliityntä (connector)

Ohjelmistotoimittaja voi tehdä tuotteeseen valmiin liitynnän Viestit-palveluun. Tämän ns. connectorin avulla ohjelmistoa käyttävät asiakasorganisaatiot voivat ottaa Viestit-palvelun käyttöön paljon nopeammin ja huokeammalla kuin rakentamalla integraation alusta asti itse. Rajapinnassa on käytössä kaikki Viestit-palvelun ominaisuudet,  mutta ohjelmistotoimittaja voi päättää mitä ominaisuuksia on toteuttanut connector-liitännässään.

Asiakasvirastojen kannattaa ottaa yhteyttä ohjelmistotoimittajiinsa ja ehdottaa connectorin toteuttamista. Vaikka ohjelmistotoimittajat eivät sinänsä voi liittyä palvelun asiakkaiksi, Väestörekisterikeskus tukee niitä valmiiden ohjelmistoliitäntöjen rakentamisessa. Liitännät toteutetaan alla kuvatulla järjestelmäintegrointi (WS) -liityntätyypillä ja rajapintakuvaukset löytyvät sen linkeistä.

 Järjestelmäintegrointi (WS)

Mikä tahansa Web Service -rajapintaa tukeva tietojärjestelmä voidaan liittää Viestit-palveluun. Tällöin tietojärjestelmä liitetään Valtorin VIA-integraatiopalveluun, jonka kautta viestiliikenne kulkee. VIA tarjoaa liitynnän SOAP-palveluna https-siirtoprotokollan yli.

Liityntätavalla on mahdollista käyttää kaikkia Viestit-palvelun toiminnallisuuksia.

Viestit-palvelun Web service -rajapinta

Lomake (Post)

Viestit-palvelua voidaan käyttää myös täydentämään viranomaisen asiointipalvelua tarjoamalla Viestit-osiota asiointilomakkeiden kopioiden säilytykseen. Tällöin lähtevä lomake ohjautuukin Viestit-palveluun, johon siitä jää kopio asiakkaan käyttöön ja lomakkeen sisältö jatkaa edelleen Viestit-palvelun paluukanavaa käyttäen viranomaisen ao. asiointipalveluun. Liityntätavan käyttö vaatii rinnalleen toisen liityntätavan, jolla lomakkeen siirtyminen viranomaiselle hoidetaan.

Tällä liityntätavalla voidaan täydentää viranomaisen lomakepalvelua ilman, että tarvitaan tallennukseen kykenevää asiointialustaa.

iPost-rajapinta

Erityistapauksena viestin lähetyksessä voidaan käyttää Opus Capitan tarjoamaa iPost-muotoa, joka alun perin on tarkoitettu aineiston toimittamiseen paperitulostukseen. Viestit-palvelussa sitä voidaan kuitenkin käyttää sekä sähköisten että perinteisen paperimuotoisten viestien toimittamiseen. Viestit-palvelu tietää vastaanottajan suostumuksen perusteella kumpaan kanavaan viesti ohjataan. Tämän liityntätavan käyttö on tarkoituksenmukaista, jos asiakasorganisaatio on tehnyt järjestelmäänsä valmiin iPost-lähetysrajapinnan. Tällöin se ohjataan vain tulostuspalvelun sijasta Viestit-palveluun.

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Sivu julkaistu eSuomessa21.07.17 / NP