Suomi.fi-viestit –
Käyttöönoton vaiheet

Huom! Suomi.fi-viestien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Viestien käyttöönottolomakkeet ja ohjeistuksen palvelunkäyttöönottoon tältä sivulta: Suomi.fi-viestien käyttöönotto Palveluhallinnassa.

Aloitus

Tutustu materiaaleihin ja resursoi käyttöönotto

Tutustu ennen varsinaista käyttöönottoa tarkasti Suomi.fi-viestien materiaaleihin. Varaa tarpeeksi resursseja, jotta käyttöönotto saadaan tehtyä tehokkaasti.

Hae käyttölupaa

Täytä Suomi.fi-viestien käyttöönoton hakemus.

Hae Suomi.fi-viestien asiakasorganisaatioksi. Täytä organisaation ja palvelun perustiedot sähköiseen hakemuslomakkeeseen. Hakemuksen liitteenä toimitetaan täytetty, allekirjoitettu ja skannattu selvitys tietojen suojauksesta. Samalla lomakkeella hyväksyt myös palvelun käyttöehdot.

Suunnittelu

VRK sopii aloituspalaverin

Kun organisaatiollesi on myönnetty käyttöoikeus palveluun, Väestörekisterikeskuksen edustaja kutsuu koolle aloituspalaverin. Tarkempi agenda suunnitellaan asiakaskohtaisesti tukemaan liittymisprojektia.

Projektisuunnittelu

Suunnittele Viestit-palvelun tekninen toteutus, testaus ja viestintä aikatauluineen. Projektisuunnittelun tukena voit käyttää Väestörekisterikeskuksen tuottamaa projektisuunnitelmapohjaa, jonka voit pyytää sähköpostitse  viestit-kayttoonotot@vrk.fi.

Tutustu tekniseen materiaaliin

Tutustu tarkemmin Suomi.fi-viestien tekniseen materiaaliin jo ennen aloituspalaveria. Selvitä teknisen toteutuksen vaatimat toimenpiteet ja suunnittele ne yhteistyössä liitettävän järjestelmän toiminnasta vastaavan tahon kanssa. Väestörekisterikeskus auttaa ja antaa lisätietoa tarvittaessa, mutta ei osallistu varsinaiseen suunnitteluun. Tarvittaessa järjestetään tekninen läpikäyntipalaveri.

Suunnitelmien läpikäynti

Kun liittymissuunnitelmat on saatu valmiiksi, käy ne läpi VRK:n kanssa. Näin varmistutaan suunnitelmien oikeellisuudesta ja että mitään ei ole jäänyt huomioimatta. Tarvittaessa täydennä suunnitelmia VRK:lta saatujen huomioiden pohjalta.

Toteutus

Tee tarvittavat liityntätyypin mukaiset tekniset työt testiympäristönne liittämiseksi Viestit-palveluun. Mikäli haluat tehdä testausta jo ennen varsinaisen liittymisprosessin aloitusta, VRK voi toimittaa testiympäristön tunnukset jo ennen käyttölupahakemuksen hyväksyntää. Tunnukset voi pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestit-kayttoonotot@vrk.fi. Sähköpostista tulee käydä ilmi, mille taholle ja mihin käyttötarkoitukseen tunnuksia tarvitaan.

Voitte ottaa Viestit-palvelun käyttöön asiointijärjestelmän tuotantoympäristössä käyttöoikeuden myöntämisen jälkeen. Toteuta muutokset yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa, Väestörekisterikeskus toimittaa lisätietoja ja huolehtii Viestit-palveluun vaadittavista muutoksista.

Viimeistely ja käyttöönotto

Toteuta tuotantotestaus

Testaa tuotantoympäristön toimivuus aidolla datalla ennen kuin organisaatiosi ottaa Viestit-palvelun käyttöön. Raportoi VRK:lle testauksen onnistuminen sekä mahdolliset virhetilanteet tai ongelmat.

Käyttöönotto valmis

Tiedota organisaatiosi viestintäsuunnitelman mukaisesti niitä tahoja, joihin Viestit-palvelun käyttöönotto vaikuttaa. Tyypillisesti tämä sisältää ainakin viestien lähettäjien ohjeistuksen sekä tiedotuksen viestien vastaanottajille uudesta viestintäkanavasta.

Kun yllä olevat työt on tehty ja Viestit-palvelu on organisaatiosi käytössä, hyväksy toteutus yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa ja sovi projektin päättämisestä.

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Sivu julkaistu eSuomessa19.07.17 / NP