Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit on  julkishallinnon organisaatioiden keskitetty viestioperaattoripalvelu kansalaisille ja yrityksille. Se mahdollistaa viranomaisten sähköisen viestinnän riippumatta siitä, haluaako asiakas viestinsä digitaalisesti tai perinteisenä kirjeenä.

Suomi.fi-viestien avulla toteutetaan kansalaisen ja yrityksen sähköinen postilaatikko Suomi.fi-verkkopalveluun. Palvelu korvasi Kansalaisen asiointitilin joulukuussa 2017.

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Käyttäjäorganisaatio vastaa Viestit-palveluun lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta (viestit, asiakirjat).

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-viestejä.
  • Käyttöön velvoitetun organisaation on otettava palvelu käyttöönsä 1.7.2017 mennessä.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää Suomi.fi-viestejä. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa yksityinen toimija toimii julkisen organisaation palvelun tuottajana.  Väestörekisterikeskus päättää tällöin palvelun käyttöoikeudesta.

Suomi.fi-viestien käyttöönotto- ja tukimateriaali löytyy nyt Suomi.fi-palveluhallinnasta!

Palveluhallinnasta löytyvät myös muun muassa palveluiden tekninen aineisto, käyttöönottoon liittyvät sähköiset lomakkeet ja palveluun liittyvää ohjeistusta. Viestien materiaalin ja käytttönoton löydät sivulta Suomi.fi-viestit Palveluhallinnassa. Lue lisää uutisesta: Suomi.fi-viestien käyttöönotto- ja tukimateriaali löytyy Suomi.fi-palveluhallinnasta ke 23.10. alkaen

Hyödyt loppukäyttäjille

Julkishallinnon loppukäyttäjät voivat Viestit-palvelun avulla hoitaa viestinnän julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

Kaikki viranomaisviestit on mahdollista vastaanottaa digitaalisessa muodossa yhteen paikkaan Suomi.fi-verkkopalvelussa. Jos kyseessä on esimerkiksi lisätietopyyntö, voi loppukäyttäjä hoitaa asian vastaamalla viestiin. Tarvittaessa viestiin voi lisätä liitetiedostoja. Käyttäjät tunnistetaan vahvalla tunnistuksella ja viestit kulkevat tietoturvan ja -suojan mukaisesti salattuina.

Saapuneesta viestistä lähtee tieto vastaanottajalle sähköpostilla (ns. heräte), joten Suomi.fi-verkkopalveluun ei tarvitse mennä vain nähdäkseen, onko sinne tullut uusia viestejä.

Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi Viestit-palvelua on mahdollista käyttää jatkossa mobiilisovelluksella.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-viestien hyödyt ovat vastaavat kuin jo laajasti käytössä olevan Asiointitilin. Se yksinkertaistaa ja tehostaa viranomaisviestintää ja kannustaa sähköiseen viestintään. Tätä kautta saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan palvelutasoa monissa palveluissa, joissa tarvitaan tehokasta viestintää.

Palvelun ominaisuuksia ovat mm. todisteellinen tiedoksianto ja mahdollisuus korotetun tietoturvan lähetyksiin. Viestit-palvelu sisältää lisäksi viestien tulostuksen ja toimituksen kirjeenä. Asiakasorganisaatio ei tarvitse tulostuksesta erillistä sopimusta kolmannen osapuolen kanssa. Palvelu huolehtii palveluntarjoajan puolesta viestin toimituksen loppukäyttäjän haluamalla tavalla.

Miten palvelu toimii?

Viestit-palvelu näkyy kansalaisille ja yrityksen edustajille omana sähköisenä postilaatikkona Suomi.fi-verkkopalvelussa. Palvelu on saatavilla kaikille viranomaisviestejä vastaanottaville loppukäyttäjille ja sen käyttöönotto tapahtuu antamalla palvelussa suostumus sähköiseen viestintään. Jos henkilö on ilmoittanut haluavansa viranomaisviestinnän paperisena, palveluun tallentuu vain tieto lähetetystä paperikirjeestä ja sen lähettäneestä viranomaisesta.

Suomi.fi-viestit on viranomaisten keskitetty viestioperaattori, joka vastaa viestien toimittamisesta kansalaiselle tämän haluamalla tavalla. Se tarjoaa useita eri liityntätyyppejä: nykyisen Asiointitilin liittymät sekä postitusrajapinnan. Viestit-palvelussa oikea vastaanottaja identifioidaan henkilötunnuksella (kansalaiset) tai y-tunnuksella (yritykset).

Viestit-palvelua ei ole tarkoitettu viranomaisten keskinäiseen viestinvaihtoon tai yritysten viestintään heidän omille asiakkailleen ellei kyseessä ole KaPA-lain mukaiset velvollisuudet.

Jos jokin asia jäi epäselväksi, voit myös tarkistaa, onko sitä käsitelty Viestit-palvelun usein kysytyissä kysymyksissä.

Muutostarpeet ja kustannukset

Viranomaisten, joilla on jo käytössä Kansalaisen asiointitili, ei tarvitse tehdä mitään teknisiä tai toiminnallisia muutoksia. Tarvittavista hallinnollisista muutoksista tiedotetaan asiakkaita erikseen.

Sähköisen tiedoksiannon kustannukset maksetaan keskitetysti. Paperipostina toimitettujen viestien kustannuksista vastaa aina viestin lähettänyt viranomainen. Tällä kannustetaan viranomaisia voimakkaasti sähköisten palveluiden käyttöön.

Kehittämisen aikataulu

Viestit-palvelua kehitetään parhaillaan osana Suomi.fi-verkkopalvelun kehitystä. Palvelun tuotantokäyttö alkoi 15.12.2017, jolloin se korvasi Kansalaisen asiointitilin.

Lisätietoja

Hannu Korkeala
Johtava asiantuntija
Väestörekisterikeskus
hannu.korkeala@vrk.fi