Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit on palvelu, joka toimii julkishallinnon organisaatioiden keskitettynä viestioperaattorina kansalaisille tai yrittäjille. Se mahdollistaa viranomaisten sähköisen viestinnän riippumatta siitä haluaako asiakas viestinsä digitaalisesti tai perinteisenä kirjeenä.

Suomi.fi-viestien avulla toteutetaan kansalaisen ja yrityksen sähköinen postilaatikko Suomi.fi-verkkopalveluun. Palvelu korvaa nykyisen Kansalaisen asiointitilin vuoden 2017 aikana.

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Käyttäjäorganisaatio vastaa Viestit-palveluun lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta (viestit, asiakirjat).

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-viestejä.
  • Käyttöön velvoitetun organisaation on otettava palvelu käyttöönsä 1.7.2017 mennessä.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää Suomi.fi-viestejä. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa yksityinen toimija toimii julkisen organisaation palvelun tuottajana. Valtori (jatkossa Väestörekisterikeskus) päättää tällöin palvelun käyttöoikeudesta.

Liity Suomi.fi-palveluntarjoajaksi

Voit ottaa Suomi.fi-palveluja käyttöön tai vain liittyä palveluntarjoajayhteisöön.

Hyödyt loppukäyttäjille

Julkishallinnon loppukäyttäjät voivat tämän palvelun avulla hoitaa viestinnän julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

Kaikki viranomaisviestit on mahdollista vastaanottaa digitaalisessa muodossa yhteen paikkaan Suomi.fi-palvelussa. Jos kyseessä on esim. lisätietopyyntö, voi loppukäyttäjä hoitaa asian vastaamalla viestiin. Myös liitteiden lisääminen on mahdollista.  Koska viestit kulkevat salattuina tietoturvallista reittiä ja loppukäyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistuksella Suomi.fi-palvelussa, tietoturva ja -suoja ovat kunnossa.

Saapuneesta viestistä lähetetään tieto vastaanottajalle tekstiviestillä ja sähköpostilla (ns. heräte), joten Suomi.fi-palveluun ei tarvitse mennä vain nähdäkseen onko sinne tullut uusia viestejä.

Suomi.fi-palvelun lisäksi Viestit-palvelua on mahdollista käyttää jatkossa mobiilisovelluksella.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-viestien hyödyt ovat vastaavat kuin jo laajasti käytössä olevan Asiointitilin. Lisäksi se yksinkertaistaa ja tehostaa viranomaisviestintää ja kannustaa sähköiseen viestintään. Tätä kautta saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan palvelutasoa monissa palveluissa, joissa tarvitaan tehokasta viestintää.

Palvelun ominaisuuksia ovat mm. todisteellinen tiedoksianto ja mahdollisuus korotetun tietoturvan lähetyksiin. Asiointitiliin verrattuna uutuutena Viestit-palvelu sisältää myös viestien tulostuksen ja toimituksen kirjeenä. Asiakasorganisaatio ei tarvitse tulostuksesta erillistä sopimusta kolmannen osapuolen kanssa. Palvelu huolehtii myös palveluntarjoajan puolesta tiedosta loppukäyttäjän haluamasta viestin toimitustavasta.

Miten palvelu toimii?

Omat viestit prototyyppi näyttää miltä viestit tulevat valmistuessaan näyttämään

Omat viestini  -prototyyppi näyttää esimerkin siitä miten viestit voisivat Suomi.fi:ssä loppukäyttäjälle näkyä

Suomi.fiviestit on viranomaisten keskitetty viestioperaattori, joka vastaa viestien toimittamisesta kansalaiselle hänen haluamallaan tavalla. Se tarjoaa nykyisen Asiointitilin liittymät sekä postitusrajapinnan.

Suomi.fi-viestejä ei ole tarkoitettu viranomaisten keskinäiseen viestinvaihtoon.

Myös yksityisen sektorin toimijat voivat ottaa vastaan viranomaisviestejä yrityksen palvelunäkymässä. Yritys ei voi kuitenkaan käyttää palvelua sähköiseen viestintään omille asiakkailleen.

Sähköisessä viestinnässä oikea vastaanottaja varmistetaan henkilötunnuksella ja yritysten kohdalla Y-tunnuksella.

Viestit-palvelu näkyy kansalaiselle ja yrityksen edustajalle omana sähköisenä postilaatikkona Suomi.fi-verkkopalvelussa. Palvelu on saatavilla kaikille viranomaisviestejä vastaanottaville käyttäjille ilman erillistä käyttöönottoa, mutta edellyttää käyttäjän palvelussa antamaa suostumusta sähköisen viestintäänJos henkilö on ilmoittanut haluavansa viranomaisviestinnän paperisena, palveluun tallentuu vain tieto lähetystä paperikirjeestä ja sen lähettäneestä viranomaisesta.

Tutustu Omat viestit prototyyppiin beta.suomi.fi -palvelussa ja anna siitä palautetta.

Jos jokin asia jäi epäselväksi, voit myös tarkistaa onko sitä käsitelty Viestit-palvelun usein kysytyissä kysymyksissä.

Muutostarpeet ja kustannukset

Viranomaisten, joilla on jo käytössä Kansalaisen asiointitili, ei tarvitse tehdä mitään teknisiä tai toiminnallisia muutoksia. Tarvittavista hallinnollisista muutoksista tiedotetaan asiakkaita erikseen.

Sähköisen tiedoksiannon kustannukset maksetaan keskitetysti. Paperipostina toimitettujen viestien kustannuksista vastaa aina viestin lähettänyt viranomainen. Tällä kannustetaan viranomaisia voimakkaasti sähköisten palveluiden käyttöön.

Kehittämisen aikataulu

Viestit -palvelua kehitetään parhaillaan osana Suomi.fi-verkkopalvelun kehitystä. Palvelu tulee tuotantokäyttöön toukokuussa 2017 ja korvaa nykyisen Kansalaisen asiointitilin.

Lisätietoja

Hannu Korkeala
Johtava asiantuntija
Väestörekisterikeskus
hannu.korkeala@vrk.fi

Riikka Jääskä
Järjestelmäasiantuntija
Väestörekisterikeskus
riikka.jaaska@vrk.fi