Suomi.fi-viestinvälitys

Suomi.fi-viestinvälitys on palvelu, jota julkishallinnon organisaatiot ovat käyttäneet jo pitkään osana Kansalaisen asiointitili -kokonaisuutta. Se mahdollistaa viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa. 

Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa Viestinvälityksen avulla toteutetaan kansalaisen ja yrityksen Omat viestit Suomi.fi-palvelunäkymiin. Palvelunäkymien Omat viestini -osio on käyttäjän sähköinen postilaatikko, joka korvaa nykyisen Asiointitilin vuonna 2017.

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Käyttäjäorganisaatio vastaa viestinvälityspalveluun lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta (viestit, asiakirjat).

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-viestinvälitystä.
  • Käyttöön velvoitetun organisaation on otettava palvelu käyttöönsä 1.7.2017 mennessä.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää Suomi.fi-viestinvälitystä. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa yksityinen toimija toimii julkisen organisaation palvelun tuottajana. Valtori (jatkossa Väestörekisterikeskus) päättää tällöin palvelun käyttöoikeudesta.

Liity Suomi.fi-palveluntarjoajaksi

Voit ottaa Suomi.fi-palveluja käyttöön tai vain liittyä palveluntarjoajayhteisöön.

Hyödyt käyttäjille

Viestinvälityspalvelu näkyy käyttäjälle Omat viestit osiossa

Viestinvälityspalvelu näkyy käyttäjälle Omat viestini -osiossa

Käyttäjät voivat tämän palvelun avulla hoitaa viestinnän julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

Omat viestini -osio Palvelunäkymissä tarjoaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden sähköiseen viranomaisviestintään. Käyttäjät voivat lukea heille tulleita viestejä kirjauduttuaan Suomi.fi-palvelunäkymiin vahvalla sähköisellä tunnisteella.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-viestinvälityksen hyödyt ovat vastaavat kuin jo laajasti käytössä olevan Asiointitilin. Se yksinkertaistaa ja tehostaa viranomaisviestintää ja kannustaa sähköiseen viestintään. Tätä kautta saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan palvelutasoa monissa palveluissa, joissa tarvitaan tehokasta viestintää.

Miten palvelu toimii?

Omat viestit prototyyppi näyttää miltä viestit tulevat valmistuessaan näyttämään

Omat viestini -prototyyppi näyttää miltä viestit tulevat valmistuessaan näyttämään

Suomi.fi-viestinvälitys on viranomaisten keskitetty viestioperaattori, joka vastaa viestien toimittamisesta käyttäjälle ja käyttäjän valitsemaan kanavaan. Se tarjoaa nykyisen Asiointitilin liittymärajapinnat sekä postitusrajapinnan.

Väestörekisterikeskus hyväksyy palvelut, joiden kautta viestejä voi lukea. Omiin viesteihin ei ole mahdollista ohjata yksityisen sektorin toimijoiden sähköistä viestintää.

Viranomaisen ei tarvitse ylläpitää tai kysyä asiakkaalta tiedoksianto-osoitetta, käyttäjän henkilötunnus riittää. Jos asiakas antaa viranomaisen palvelussa tiedoksianto-osoitteen, joka on liitetty toimitettavaan viestiin, niin viesti toimitetaan asiakkaan antamaan osoitteeseen.

Omat viestini -osio on kansalaisen ja yrityksen edustajan oma sähköinen postilaatikko. Se toteutetaan Suomi.fi-viestinvälityksen avulla  Palvelunäkymiin. Palvelu tulee kaikille viranomaisviestejä vastaanottaville käyttäjille ilman erillistä käyttöönottoa, mutta edellyttää palvelussa annettua suostumusta. Jos käyttäjä haluaa viranomaisviestinnän paperisena, palveluun tallentuu vain tieto lähetystä paperikirjeestä ja sen lähettäneestä viranomaisesta.

Tutustu Omat viestit prototyyppiin beta.suomi.fi -palvelussa ja anna siitä palautetta.

Muutostarpeet ja kustannukset

Viranomaisten, joilla on jo käytössä Asiointitili, ei tarvitse tehdä mitään.

Sähköisen tiedoksiannon kustannukset maksetaan keskitetysti. Paperipostina toimitettujen viestien kustannuksista vastaa aina viestin lähettänyt viranomainen. Tällä kannustetaan viranomaisia voimakkaasti sähköisten palveluiden käyttöön.

Kehittämisen aikataulu

Palvelua kehitetään parhaillaan osittain osana Suomi.fi-palvelunäkymien kehitystä. Omat viestini tulee tuotantokäyttöön vuonna 2017 ja korvaa nykyisen Asiointitilin.

Lisätietoja

Lasse Pynnönen
Tuotevastaava
Valtori
lasse.pynnonen@valtori.fi

Markus Rahkola
Erityisasiantuntija
Valtiovarainministeriö
markus.rahkola@vm.fi
029 553 0139