Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkisen hallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin, omiin tietoihin ja sähköisiin viesteihin helposti yhdestä paikasta.

Verkkopalvelussa tarjotaan tietoa eri elämäntilanteisiin ja niihin liittyvistä palveluista.

Suomi.fi-verkkopalvelu kokoaa yhteen sisältöjä kansalaiselle, yritykselle ja viranomaisille. Verkkopalvelussa on:

  • tietoa eri tilanteita varten ja niihin liittyvistä palveluista
  • yhdenmukaisesti kuvattuja julkisen hallinnon palvelutietoja
  • mahdollisuus tarkastella kootusti itseä koskevia tietoja hallinnon rekistereissä – Rekisterit
  • mahdollisuus viranomaisten ja kansalaisten väliseen sähköiseen viestinvälitykseen – Suomi.fi-viestit (tulossa pian)
  • mahdollisuus käyttää eri organisaatioiden sähköisiä asiointipalveluja yhdellä tunnistautumisella – Suomi.fi-tunnistus
  • mahdollisuus hakea valtionhallinnon organisaatioiden ja työntekijöiden yhteystietoja – Viranomaiselle-osio.

Suomi.fissä on toteutettu käyttöliittymät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sisältöjen osalta kieliversiot tulevat täydentymään (esim. viittomakielellä).

Suomi.fi on korvannut aiemman kansalaisille suunnatun Suomi.fi-portaalin sekä viranomaisille palveluja koonneen Suomi.fin Työhuone-sivuston. Yritysten palveluja kokoava Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu jatkaa toiminnassa vielä vuoden 2017 loppuun saakka. Osa yrityksille ja yhteisöille suunnatuista sisällöistä löytyy jo uudesta Suomi.fistä.

Tietoa kansalaisille ja yrityksille

Verkkopalvelun tavoitteena on yhdistää tietoa ja palveluja eri näkökulmista niin, että tietosisältöön on liitetty tilanteeseen sopivia palveluja, ja palvelujen yhteydessä tuodaan tarjolle myös niihin liittyvää tietoa.

Suomi.fissä tarjotaan tietoa kansalaisen ja yrityksen kohdalle tuleviin tilanteisiin, joissa kaivataan poikkihallinnollisia ohjeistuksia. Tietosisällöt antavat selkeitä toimintaohjeita ja valmiuksia omatoimiseen etenemiseen palvelupolulla ja nostavat esille käytettävissä olevia palveluja ja verkkoasioinnin mahdollisuuksia silloin, kun niitä on tarjolla. Tietosisällöt auttavat käyttäjää löytämään palvelut ja hahmottamaan tilanteessa suositellun asiointijärjestyksen ja -tavat.

Kansalaisten sisältöjä tehdään ensisijaisesti elämäntilanteisiin, joissa on asioitava usean viranomaisen kanssa.

Yritysten tietosisällöt opastavat ja auttavat yrittäjää. Sisällöt tarjoavat tietoa yritystoiminnan käynnistämisestä, kasvattamisesta ja kehittämisestä aina sen lopettamiseen saakka. Ne koostuvat yrityksen kehityskaaren mukaisista tietokokonaisuuksista ja Suomi.fi-palvelutietovarannossa mukana olevien organisaatioiden yhdenmukaisista palvelukuvauksista.

Tietosisältöjä tehdään yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Suomi.fi-verkkotoimitus tuottaa tietosisältöjä yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Oman alansa asiantuntijat tarkistavat verkkotoimituksen tuottamien sisältöjen oikeellisuuden. Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus myös itse tuottaa verkkopalveluun sisältöä toimituksellisten ohjeiden mukaisesti.

Vuoden 2018 alussa toimintansa aloittaa toimitustyöryhmä, jonka tehtävä on varmistaa verkkopalvelun sisältöjen tarkoituksenmukaisuus ja oikeellisuus. Toimitustyöryhmä ottaa myös kantaa verkkopalvelun toimivuuteen ja tuo esille kehittämistarpeita. Toimitustyöryhmän asettaa Väestörekisterikeskus.

Onko organisaatiosi kiinnostunut tuottamaan sisältöä Suomi.fi-verkkopalveluun tai onko sinulla hyvä idea kansalaisen tai yrityksen tilanteesta, josta verkkopalvelussa olisi hyvä löytyä tietoa? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Tuuli Krekelä, tuuli.krekela@vrk.fi.