Hyödynnettävissä olevat ja tulevat valtuuskoodit

Asiakategoria

Valtuuskoodin nimi

Valtuuskoodin toimivallan kuvaus

Hyödyntäjäorganisaatio

Maahan- ja maastamuutto
Työperäinen maahanmuutto Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulkomaalaisen oleskelulupahakemukseen ja  työnteon valvontaan liittyviä ilmoittamisasioita. Migri
Tietopalvelut
Ajoneuvotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata ajoneuvotietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Avioehtotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioehdosta valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Avioerotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioerosta valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Puolustushallinnon henkilöasiakirjan tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata kantakortin tai muun puolustushallintoon liittyvän henkilöasiakirjan valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Koulu- tai tutkintotodistuksen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata koulu- tai tutkintotodistuksen valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Lainhuudatusasiakirjojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata lainhuudatusasiakirjoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Adoptiotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata adoptio- tai ottolapsitietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Perukirjan tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata perukirjan valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Sotalapsitietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sotalapsitietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Sukuselvityksen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sukuselvityksen valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Kotisynnytystietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja kotisynnytyksestä (mm. syntymäkellonaika) valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Ansiotulot
Palkkatietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella palkkatietohin liittyen: Tulorekisteri
valtuuttajan perustietoja
valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia
valtuuttajaa koskevia raportteja
valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.
Palkkatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta palkkatietoihin liittyen: Tulorekisteri
– ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja palkkatietoilmoituksia
– toimittaa valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia
– tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
– lähettää viestejä.
Tämä valtuus sisältää myös ’Palkkatietojen katselu’ -valtuudet.
Tulotietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Tulorekisteri
– katsella tulotietoja
– lähettää tulotietoihin liittyviä viestejä
– tilata tulotietoihin liittyviä raportteja
– ylläpitää tulotietoihin liittyviä yhteystietoja.
Palkkatietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Vero
– antaa palkkatietoja
– maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja
– lähettää ilmoituksia
Etuudet
Etuustietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella etuustietoihin liittyen: Tulorekisteri
– valtuuttajan perustietoja
– valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
– valtuuttajaa koskevia raportteja
– valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
– valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.
Etuustietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta etuustietoihin liittyen: Tulorekisteri
– ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja etuustietoilmoituksia
– toimittaa valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
– tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
– lähettää viestejä.
Tämä valtuus sisältää myös ’Etuustietojen katselu’ -valtuudet.
Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
Metsätietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Suomen Metsäkeskus
– selailla valtuuttajan metsätietoja
– laatia metsänkäyttöilmoituksen
– laatia metsänhoidon- ja metsänparannuksen tukeen liittyvät asiakirjat (esim. Kemera)
– lähettää palveluilmoituksen.
Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjouspyynnöt Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta tarjouspyynnön metsänhoitotyöstä ja/tai puukaupasta. Suomen Metsäkeskus
Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjousten hyväksyntä Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hyväksyä tai hylätä metsänhoitotyöhon ja puukauppaan liittyviä tarjouksia. Suomen Metsäkeskus
Puukauppa- ja metsänhoitotyösopimuksen allekirjoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi allekirjoittaa valitun tarjouksen pohjalta tehdyn sopimuksen valtuuttajan puolesta. Suomen Metsäkeskus
Terveydenhuolto
Terveydenhuollon asioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi: Hyvis, Nettirassi, Oulun Omahoito, Oulunkaaren Omahoito
katsella valtuuttajan terveydentilaa koskevia tietoja
tehdä ja muuttaa terveydenhuollon ajanvarauksia
ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja.
Viranomaisasiointi
Luottotietoraportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa luottotietoraportin valtuuttajan puolesta. Suomen Pankki
Kaupparaportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa rahoitusvälineiden hankintaa ja luovutusta koskevia tietoja valtuuttajan puolesta. Finanssivalvonta
Kemikaalitietojen hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta kemikaalitietojen hallintaan liittyvissä asioissa. Hallinta sisältää esimerkiksi: Tukes
– kemikaali-ilmoitusten tekemisen
– kemikaaliluetteloiden hallinnan
– kemikaalien määrätietojen ilmoittamisen viranomaisille.
Kasvinsuojelututkintosuoritusten ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa kasvinsuojelututkintosuorituksista valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
 Nimileima-asiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa jalometallituotteiden nimileimoihin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.  ELY-keskus
Sähkö-  ja   hissitöihin, töiden vastuuhenkilöihin ja sähkölaitteistoihin liittyvä   ilmoittaminen  Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta:  ELY-keskus
    · sähkö- ja hissitöihin sekä töiden vastuuhenkilöön liittyvistä asioista
    · sähkölaitteistoon tai sen käytön johtajaan liittyvistä asioista sähkölaitteistorekisteriin.
Kylmäalan toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta  ELY-keskus
    · ilmoittaa kylmäalan toimintaan ja liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista
    · tehdä kylmäalan vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.
Pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta  ELY-keskus
    · ilmoittaa pelastustoimen laiteliikkeen toimintaan sekä liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä   asioista
    · tehdä pelastustoimen laiteliikkeen vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.
Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä   maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan liittyvä ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan sekä liikkeiden vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista.  ELY-keskus
Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
Eläinten, elintarvikkeiden sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistukset Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta elävien eläinten, elintarvikkeiden, rehujen sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistuksiin vaadittavat tiedot. Evira
Siemenalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittaminen, katselu ja muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, katsella ja muuttaa siemenalaan liittyviä tietoja, koskien esim. ilmoituslomakkeita, muutoksia, lupia, tutkimustodistuksia ja päätöksiä. Evira
Rehualan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella rehualan toimintaan liittyviä tietoja. Evira
Lannoitealan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot. Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella lannoitealan toimintaan liittyviä tietoja. Evira
Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoitoon liittyvien tietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito- ja ylläptiopalveluihin liittyviä tietoja kustannuksineen (esim.  energia-, vesi- ja jätetiedot). HSY
Kiinteistönhoitoon liittyvien palvelutietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi muuttaa valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito ja ylläpitopalvelujen tietoja palvelukohtaisten rajausten mukaisesti. HSY
Verotus
Veroasioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja. Vero
– Organisaation veroasiat.
– Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
– Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.
Veroilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta. Vero
Työ ja työttömyys
Työttömyysvakuutusmaksutietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietohin liittyviä tietoja. Työttömyysvakuutusrahasto
Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi ylläpitää työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietoihin liittyviä tietoja. Työttömyysvakuutusrahasto
Työilmoitusten hallinnointi Tällä valtuudella valtuutettu voi luoda, katsella, muokata ja poistaa työilmoituksen valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus
Työnhakijatietojen tarkastelu ja yhteydenotto hakijoihin Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työnhakijoiden tietoja ja ottaa yhteyttä työnhakijoihin valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus
Työntarjoajan kuvauksen päivitys Tällä valtuudella valtuutettu voi päivittää työntarjoajan tietoja, kuten rekrytointiyhteystietoja, markkinointinimeä ja markkinointikuvauksen tekstiä ja logoa, valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus
Elinkeinotoiminta Yritystoiminnan valmistelu, suunnittelu ja kehittäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hallinnoida valtuuttajan puolesta tietoja, joita tarvitaan yritystoiminnan valmistelussa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Oma Yritys-Suomi
Asunto-osakkeet
Asunto-osakeluetteloiden hyväksyminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: MML ASREK
hyväksyä asunto-osakeyhtiön osakeluettelon
hyväksyä osakeluettelon yhtiön puolesta, jolloin osakeluettelo siirtyy Osakehuoneistorekisteriin.
Tämä valtuus sisältää myös Asunto-osakeluetteloiden käsittely -valtuuden.
Asunto-osakeluetteloiden käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: MML ASREK
käsitellä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloa
lisätä ja poistaa yhtiön huoneistoluettelon mukaisia osakeryhmiä ja tallentaa osakeluettelon mukaisesti omistajatiedot
Ulosottoasiat
Ulosottoasioiden saatavien hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton saataviin liittyviä asioita. Oikeusrekisterikeskus
Ulosottoasioiden velkojen hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton velkoihin liittyviä asioita. Oikeusrekisterikeskus
Yleiset asiointitoiminnot
Tilinumeron muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta maksuosoitetietoja (esim. tilinumero). Oikeusrekisterikeskus
Työsuhdetietojen muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta valtuuttajan työsuhdetietoja. Oikeusrekisterikeskus
Varallisuustilanteen muutoksista ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta valtuuttajan varallisuustilanteen muutoksista. Oikeusrekisterikeskus
Yhteys- ja asiointitietojen muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta valtuuttajaan liittyviä yhteys- ja asiointitietoja. Oikeusrekisterikeskus
Energiahuolto
Sähkön ja maakaasun vähittäismarkkinatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuutetun puolesta sähkön ja maakaasun vähittäismyyntiin liittyviä tietoja, kuten hintatietoja, tuotetietoja ja muita myyntiin liittyviä tilastotietoja. Energiavirasto
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytöninfrastruktuuritukiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. Energiavirasto
Tarjouksen jättäminen uusiutuvan energian tarjouskilpailuun Tällä valtuudella valtuutettu voi toimia valtuuttajan puolesta uusiutuvan energian tarjouskilpailuun liittyvässä asioinnissa. Energiavirasto
Valtionavustukset
Yritysrahoituksen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysrahoitushakemuksiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kirjasto-, liikunta ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön sekä vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Ympäristöasiat
Ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Yrityspalvelut
Yritysten kehittämispalveluiden hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Yritysten kehittämispalveluiden tarjoajien asiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden tarjoamiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta ELY-keskus
Vakuutukset
Työeläkevakuutus-asianhoito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta työelävakuutuksiin liittyen asioida vakuutusasiassa, kuten: Eläketurvakeskus
– hakea vakuutusta
– ilmoittaa lisätietoja ja tehdä muutoksia vakuutukseen
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
Ulkomailla työskentely
Ulkomailla tyoskentelyyn liittyvan sosiaaliturva asian hoitaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Eläketurvakeskus
– hakea ratkaisua suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta
– asioida ratkaisuasiassa
– ilmoittaa lisätietoja
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
Eläkkeet
Eläkeasioiden hoitaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi työ- ja kansaneläkkeisiin sekä työeläkekuntoutukseen ja perhe-eläkkeeseen liittyen asioida eläkeasiassa, kuten: Eläketurvakeskus
– hakea eläkettä
– ilmoittaa lisätietoja
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
– tarkastella työhistoriatietoja
valtuuttajan puolesta.
Valtuudella ei voi muuttaa maksussa olevan eläkkeen maksuyhteystietoa.
Valtuudella ei voi toimittaa ulkomailla asuvan eläkkeensaajan asumisilmoitusta tai eläkettä ulkomaalta saavan elossaolotodistusta.
Tietoliikenne
Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja ylläpitää sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja. Ficora
Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja. Ficora
Radioluvan hakeminen ja tietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta laittaa vireille, muuttaa tai irtisanoa radiolupia ja katsella niihin liittyviä tietoja. Ficora
Liikenteen luvat
Erikoiskuljetuslupien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta erikoiskuljetuslupaa ja asioida erikoiskuljetuslupa-asioissa. ELY-keskus
Työluvan hakeminen tiealueella työskentelyyn Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta työlupaa maantiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja asioida työlupa-asioissa. ELY-keskus
Kaapeliluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa kaapeleiden sekä kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida em. lupa-asioissa. ELY-keskus
Kaapeli-ilmoituksen tekeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen kaapeleiden sijoittamisesta maantiealueelle ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Vesihuoltoluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa vesi- tai viemärijohdon sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida vesihuollon lupa-asioissa. ELY-keskus
Liittymäluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiehen liittyvälle tieliittymälle ja asioida liittymälupiin liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Maantien Suoja-aluerakentamisen luvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta poikkeamislupaa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamiseen ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tilapäisen liikennemerkkijärjestelyn luvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäisiin liikennemerkkijärjestelyihin maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tilapäisen myyntitoiminnan luvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäiseen myyntitoimintaan maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Opasteluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiealueelle sijoitettaville palvelukohdeopasteille tai osoiteviitalle ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tienvarsimainosta koskevan ilmoituksen tekeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen tienkäyttäjille suunnatun tienvarsimainoksen sijoittamisesta ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tienvarsimainosta koskevan lausuntopyynnön tekeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi pyytää valtuuttajan puolesta lausuntoa asemakaava-alueelle tulevasta tienvarsimainoksesta ja asioida lausuntopyyntöön liittyvissä asioissa. ELY-keskus

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPVM / Henkilö
1.0Julkaistu eSuomessa5.2.2018 / EJ
1.1Taulukkoa päivitetty5.9.2018 / EJ
1.1Taulukon muotoiluja korjattu13.9.2018 / EJ