Hyödynnettävissä olevat ja tulevat valtuuskoodit

Huom! Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Valtuuksien hyödynnettävissä olevat valtuuskoodit tältä sivulta: Hyödynnettävissä olevat valtuuskoodit Palveluhallinnassa.

Asiakategoria Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus Rajaustarkenne Hyödyntäjäorganisaatio Päämiehen tyyppi: henkilö/yritys
Maahan- ja maastamuutto
Työperäinen maahanmuutto Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulkomaalaisen oleskelulupahakemukseen ja  työnteon valvontaan liittyviä ilmoittamisasioita. Migri Yritys
Tietopalvelut
Ajoneuvotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata ajoneuvotietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Avioehtotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioehdosta valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Avioerotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioerosta valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Puolustushallinnon henkilöasiakirjan tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata kantakortin tai muun puolustushallintoon liittyvän henkilöasiakirjan valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Koulu- tai tutkintotodistuksen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata koulu- tai tutkintotodistuksen valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Lainhuudatusasiakirjojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata lainhuudatusasiakirjoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Adoptiotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata adoptio- tai ottolapsitietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Perukirjan tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata perukirjan valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Sotalapsitietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sotalapsitietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Sukuselvityksen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sukuselvityksen valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Kotisynnytystietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja kotisynnytyksestä (mm. syntymäkellonaika) valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto Molemmat
Ansiotulot
Palkkatietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella palkkatietohin liittyen: Tulorekisteri Yritys
valtuuttajan perustietoja
valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia
valtuuttajaa koskevia raportteja
valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.
Palkkatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta palkkatietoihin liittyen: Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ” Tulorekisteri Yritys
– ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja palkkatietoilmoituksia Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”
– toimittaa valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia
– tilata valtuuttajaa koskevia raportteja Rajaustarkenteen 2 nimi: ”Aliorganisaation tunniste”
– lähettää viestejä. ajaustarkenteen 2 kuvaus: ”Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. ”
Tämä valtuus sisältää myös ’Palkkatietojen katselu’ -valtuudet.
Tulotietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Tulorekisteri Henkilö
– katsella tulotietoja
– lähettää tulotietoihin liittyviä viestejä
– tilata tulotietoihin liittyviä raportteja
– ylläpitää tulotietoihin liittyviä yhteystietoja.
Palkkatietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ” Tulorekisteri Molemmat
– antaa palkkatietoja Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”
– maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja
– lähettää ilmoituksia Rajaustarkenteen 2 nimi: ”Aliorganisaation tunniste”
ajaustarkenteen 2 kuvaus: ”Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. ”
Etuudet
Etuustietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella etuustietoihin liittyen: Tulorekisteri Yritys
– valtuuttajan perustietoja
– valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
– valtuuttajaa koskevia raportteja
– valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
– valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.
Etuustietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta etuustietoihin liittyen: Tulorekisteri Yritys
– ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja etuustietoilmoituksia
– toimittaa valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
– tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
– lähettää viestejä.
Tämä valtuus sisältää myös ’Etuustietojen katselu’ -valtuudet.
Sairaanhoidon korvausten tilitystietojen toimittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää sairaanhoidon korvausten tilitystietoja ja katsella lähetettyihin tilityksiin liittyviä ilmoituksia. Kela – Tilitystietojen välityspalvelu Molemmat
Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemusta sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset. Tarkeenteen nimi: Toimipaikkatarkenne Kela Yritys
Tarkenteen kuvaus: Toimipaikkatarkenne on organisaation itse määrittelemä numeromuotoinen aliorganisaation tarkenne, jolla se erottelee organisaation toimipaikat, jotka hakevat korvausta toimipaikkakohtaisesti.
Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata ja lähettää valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemuksen sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset. Tarkeenteen nimi: Toimipaikkatarkenne Kela Yritys
Tarkenteen kuvaus: Toimipaikkatarkenne on organisaation itse määrittelemä numeromuotoinen aliorganisaation tarkenne, jolla se erottelee organisaation toimipaikat, jotka hakevat korvausta toimipaikkakohtaisesti.
Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
Metsätietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Suomen Metsäkeskus Yritys
– selailla valtuuttajan metsätietoja
– laatia metsänkäyttöilmoituksen
– laatia metsänhoidon- ja metsänparannuksen tukeen liittyvät asiakirjat (esim. Kemera)
– lähettää palveluilmoituksen.
Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjouspyynnöt Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta tarjouspyynnön metsänhoitotyöstä ja/tai puukaupasta. Suomen Metsäkeskus Molemmat
Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjousten hyväksyntä Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hyväksyä tai hylätä metsänhoitotyöhon ja puukauppaan liittyviä tarjouksia. Suomen Metsäkeskus Molemmat
Puukauppa- ja metsänhoitotyösopimuksen allekirjoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi allekirjoittaa valitun tarjouksen pohjalta tehdyn sopimuksen valtuuttajan puolesta. Suomen Metsäkeskus Molemmat
Kaivoslain mukaisten asioiden raportointi ja ilmoitukset Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta kaivoksiin, malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyen tehdä ja hallinnoida hakemuksia, ilmoituksia ja raportteja sekä tarkastella niihin liittyviä historiatietoja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Yritys
 Kaivoslain mukaisten erillisaineistojen toimittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa kaivoksiin, malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyviä, erikseen pyydettäviä ympäristö- ja vaikutustenarviointiselvityksiä ja -aineistoja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Yritys
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Terveydenhuollon asioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi: Hyvis, Nettirassi, Oulun Omahoito, Oulunkaaren Omahoito Henkilö
katsella valtuuttajan terveydentilaa koskevia tietoja
tehdä ja muuttaa terveydenhuollon ajanvarauksia
ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja.
Sosiaalihuollon asioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi: Henkilö
katsella valtuuttajan sosiaalihuoltoa koskevia tietoja
hakea sosiaalipalveluja valtuuttajan puolesta
saada tiedon valtuuttajan sosiaalihuollon päätöksistä
ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan sosiaalihuoltoon liittyvä tietoja.
Viranomaisasiointi Suomen Pankki Yritys
Luottotietoraportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa luottotietoraportin valtuuttajan puolesta. Suomen Pankki Yritys
Kaupparaportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa rahoitusvälineiden hankintaa ja luovutusta koskevia tietoja valtuuttajan puolesta. Finanssivalvonta Yritys
Konsernitiedonkeruun raportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa konsernitiedonkeruun raportin   valtuuttajan puolesta. Suomen Pankki Yritys
Kemikaalitietojen hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta kemikaalitietojen hallintaan liittyvissä asioissa. Hallinta sisältää esimerkiksi: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Yritys
– kemikaali-ilmoitusten tekemisen
– kemikaaliluetteloiden hallinnan
– kemikaalien määrätietojen ilmoittamisen viranomaisille.
Kasvinsuojelututkintosuoritusten ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa kasvinsuojelututkintosuorituksista valtuuttajan puolesta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Molemmat
 Nimileima-asiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa jalometallituotteiden nimileimoihin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Molemmat
Sähkö- ja hissitöihin, töiden vastuuhenkilöihin ja sähkölaitteistoihin liittyvä ilmoittaminen  Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Molemmat
    · sähkö- ja hissitöihin sekä töiden vastuuhenkilöön liittyvistä asioista
    · sähkölaitteistoon tai sen käytön johtajaan liittyvistä asioista sähkölaitteistorekisteriin.
Kylmäalan toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Molemmat
    · ilmoittaa kylmäalan toimintaan ja liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista
    · tehdä kylmäalan vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.
Pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Molemmat
    · ilmoittaa pelastustoimen laiteliikkeen toimintaan sekä liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä   asioista
    · tehdä pelastustoimen laiteliikkeen vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.
Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä   maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan liittyvä ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan sekä liikkeiden vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Molemmat
Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella rakennerahastohankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. Suomen työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Molemmat
Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella rakennerahastohankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Suomen työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Molemmat
Arvopaperien säilytystietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tiedot arvopaperien säilyttämisestä. Suomen Pankki Yritys
Rahalaitosten tilastotiedonkeruu Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa rahalaitoksen tilastotiedonkeruun raportin valtuuttajan puolesta. Suomen Pankki Yritys
Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
Eläinten, elintarvikkeiden sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistukset Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta elävien eläinten, elintarvikkeiden, rehujen sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistuksiin vaadittavat tiedot. Ruokavirasto Yritys
Siemenalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittaminen, katselu ja muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, katsella ja muuttaa siemenalaan liittyviä tietoja, koskien esim. ilmoituslomakkeita, muutoksia, lupia, tutkimustodistuksia ja päätöksiä. Ruokavirasto Yritys
Rehualan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella rehualan toimintaan liittyviä tietoja. Ruokavirasto Yritys
Lannoitealan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot. Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella lannoitealan toimintaan liittyviä tietoja. Ruokavirasto Yritys
Kasvinterveysalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittaminen, katselu ja muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kasvinterveysalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittamista, katselua ja muuttamista. Ruokavirasto Yritys
Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoitoon liittyvien tietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito- ja ylläptiopalveluihin liittyviä tietoja kustannuksineen (esim.  energia-, vesi- ja jätetiedot). Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Molemmat
Kiinteistönhoitoon liittyvien palvelutietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi muuttaa valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito ja ylläpitopalvelujen tietoja palvelukohtaisten rajausten mukaisesti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Molemmat
Verotus
Veroasioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja. Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ” Vero Molemmat
– Organisaation veroasiat. Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”
– Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
– Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.
Veroilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta. Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ” Vero Molemmat
Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”
Kiinteistöveroasioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta nähdä ja täydentää kiinteistöverotuksen perusteena olevia kiinteistötietoja sekä pyytää kiinteistöveroilmoituksen jättöaikaan pidennystä ja tehdä kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen. Vero Molemmat
Arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja. Vero Molemmat
Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijätietoja sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia sekä pyytää veronumerotietoja. Vero Molemmat
Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään ja hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita. Vero Molemmat
Työ ja työttömyys
Työttömyysvakuutusmaksutietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietohin liittyviä tietoja. Työttömyysvakuutusrahasto Molemmat
Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi ylläpitää työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietoihin liittyviä tietoja. Työttömyysvakuutusrahasto Molemmat
Työilmoitusten hallinnointi Tällä valtuudella valtuutettu voi luoda, katsella, muokata ja poistaa työilmoituksen valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus Yritys
Työnhakijatietojen tarkastelu ja yhteydenotto hakijoihin Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työnhakijoiden tietoja ja ottaa yhteyttä työnhakijoihin valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus Yritys
Työntarjoajan kuvauksen päivitys Tällä valtuudella valtuutettu voi päivittää työntarjoajan tietoja, kuten rekrytointiyhteystietoja, markkinointinimeä ja markkinointikuvauksen tekstiä ja logoa, valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus Yritys
Työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyöverkostossa toimiminen Tällä valtuudella valtuutettu voi KEHA-keskus Yritys
liittää valtuuttajan työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyökumppaniverkostoon
poistaa valtuuttajan verkostosta
julkaista, muokata ja poistaa valtuuttajan palveluita verkoston verkkopalvelussa.
Elinkeinotoiminta
Yritystoiminnan valmistelu, suunnittelu ja kehittäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hallinnoida valtuuttajan puolesta tietoja, joita tarvitaan yritystoiminnan valmistelussa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Oma Yritys-Suomi Yritys
Asunto-osakkeet
Asunto-osakeluetteloiden hyväksyminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Maanmittauslaitos Yritys
hyväksyä asunto-osakeyhtiön osakeluettelon
hyväksyä osakeluettelon yhtiön puolesta, jolloin osakeluettelo siirtyy Osakehuoneistorekisteriin.
Tämä valtuus sisältää myös Asunto-osakeluetteloiden käsittely -valtuuden.
Asunto-osakeluetteloiden käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Maanmittauslaitos Yritys
käsitellä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloa
lisätä ja poistaa yhtiön huoneistoluettelon mukaisia osakeryhmiä ja tallentaa osakeluettelon mukaisesti omistajatiedot
Osakehuoneistorekisterin suostumuskoodin hakeminen luovuttamista varten Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta osakehuoneistorekisterin osakkeen luovuttamiseen tarvittavan sekä ehdollisen että lopullisen suostumuskoodin. Maanmittauslaitos Molemmat
Osakehuoneiston omistajan suostumuskoodin hakeminen panttausta varten Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta osakehuoneistorekisteristä omistajan suostumuskoodin panttausta varten ja luovuttaa sen panttausmerkinnän tekemistä varten. Maanmittauslaitos Molemmat
Ulosottoasiat
Ulosottoasioiden saatavien hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton saataviin liittyviä asioita. Oikeusrekisterikeskus Molemmat
Ulosottoasioiden velkojen hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton velkoihin liittyviä asioita. Oikeusrekisterikeskus Molemmat
Yleiset asiointitoiminnot
Työsuhdetietojen muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta valtuuttajan työsuhdetietoja. Oikeusrekisterikeskus Molemmat
Varallisuustilanteen muutoksista ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta valtuuttajan varallisuustilanteen muutoksista. Oikeusrekisterikeskus Molemmat
Yhteys- ja asiointitietojen muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta valtuuttajaan liittyviä yhteys- ja asiointitietoja. Oikeusrekisterikeskus Molemmat
Energiahuolto
Sähkön ja maakaasun vähittäismarkkinatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuutetun puolesta sähkön ja maakaasun vähittäismyyntiin liittyviä tietoja, kuten hintatietoja, tuotetietoja ja muita myyntiin liittyviä tilastotietoja. Energiavirasto Yritys
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytöninfrastruktuuritukiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. Energiavirasto Yritys
Tarjouksen jättäminen uusiutuvan energian tarjouskilpailuun Tällä valtuudella valtuutettu voi toimia valtuuttajan puolesta uusiutuvan energian tarjouskilpailuun liittyvässä asioinnissa. Energiavirasto Yritys
Verkonhaltijan valvontatietojen jättäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköverkonhaltijan tai maakaasuverkonhaltijan valvontatietoja. Energiavirasto Yritys
Päästölupa- ja päästöselvitystietojen toimittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida päästöjen tarkkailuun ja raportointiin, päästölupiin ja päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvissä asioissa. Energiavirasto Yritys
Uusiutuvan energian tuotantotukien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida uusiutuvan energian tuotantotukien hakemiseen liittyvissä asioissa. Energiavirasto Yritys
Päästökaupan kompensaatiotuen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida päästökaupan kompensaatiotukien hakemiseen liittyvissä asioissa. Energiavirasto Yritys
Valtionavustukset
Yritysrahoituksen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysrahoitushakemuksiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus Yritys
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kirjasto-, liikunta ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus Yritys
Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön sekä vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus Yritys
Ympäristöasiat
Ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus Yritys
Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus Yritys
Yrityspalvelut
Yritysten kehittämispalveluiden hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus Yritys
Yritysten kehittämispalveluiden tarjoajien asiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden tarjoamiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta ELY-keskus Yritys
Vakuutukset
Työeläkevakuutus-asianhoito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta työelävakuutuksiin liittyen asioida vakuutusasiassa, kuten: Eläketurvakeskus Molemmat
– hakea vakuutusta
– ilmoittaa lisätietoja ja tehdä muutoksia vakuutukseen
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
Ulkomailla työskentely
Ulkomailla tyoskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta: Eläketurvakeskus Molemmat
– hakea ratkaisua suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta
– asioida ratkaisuasiassa
– ilmoittaa lisätietoja
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
Eläkkeet
Eläkeasioiden hoitaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi työ- ja kansaneläkkeisiin sekä työeläkekuntoutukseen ja perhe-eläkkeeseen liittyen asioida eläkeasiassa, kuten: Eläketurvakeskus Molemmat
– hakea eläkettä
– ilmoittaa lisätietoja
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
– tarkastella työhistoriatietoja
valtuuttajan puolesta.
Valtuudella ei voi muuttaa maksussa olevan eläkkeen maksuyhteystietoa.
Valtuudella ei voi toimittaa ulkomailla asuvan eläkkeensaajan asumisilmoitusta tai eläkettä ulkomaalta saavan elossaolotodistusta.
Tietoliikenne
Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja ylläpitää sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja. Viestintävirasto Ficora Yritys
Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja. Viestintävirasto Ficora Yritys
Radioluvan hakeminen ja tietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta laittaa vireille, muuttaa tai irtisanoa radiolupia ja katsella niihin liittyviä tietoja. Viestintävirasto Ficora Molemmat
Liikenteen luvat
Erikoiskuljetuslupien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta erikoiskuljetuslupaa ja asioida erikoiskuljetuslupa-asioissa. ELY-keskus Molemmat
Työluvan hakeminen tiealueella työskentelyyn Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta työlupaa maantiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja asioida työlupa-asioissa. ELY-keskus Molemmat
Kaapeliluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa kaapeleiden sekä kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida em. lupa-asioissa. ELY-keskus Molemmat
Kaapeli-ilmoituksen tekeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen kaapeleiden sijoittamisesta maantiealueelle ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Vesihuoltoluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa vesi- tai viemärijohdon sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida vesihuollon lupa-asioissa. ELY-keskus Molemmat
Liittymäluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiehen liittyvälle tieliittymälle ja asioida liittymälupiin liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Maantien Suoja-aluerakentamisen luvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta poikkeamislupaa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamiseen ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Tilapäisen liikennemerkkijärjestelyn luvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäisiin liikennemerkkijärjestelyihin maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Tilapäisen myyntitoiminnan luvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäiseen myyntitoimintaan maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Opasteluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiealueelle sijoitettaville palvelukohdeopasteille tai osoiteviitalle ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Tienvarsimainosta koskevan ilmoituksen tekeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen tienkäyttäjille suunnatun tienvarsimainoksen sijoittamisesta ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Tienvarsimainosta koskevan lausuntopyynnön tekeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi pyytää valtuuttajan puolesta lausuntoa asemakaava-alueelle tulevasta tienvarsimainoksesta ja asioida lausuntopyyntöön liittyvissä asioissa. ELY-keskus Molemmat
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset Tällä valtuudella voi valtuuttajan puolesta katsella ympäristöterveydenhuollon toimipaikkojen tietoja, tehdä ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta, uudelleen aloittamisesta ja toimijan vaihtumisesta. Ruokavirasto Molemmat
Finanssimarkkinat
Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden liiketoimiin liittyviä ilmoituksia. Finanssivalvonta Molemmat
Johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarvioiden ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset. Finanssivalvonta Yritys
Sijoituspalvelujen sidonnaisasiamiehen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä sijoituspalvelujen tarjontaan liittyviä ilmoituksia sidonnaisasiamiehistä. Finanssivalvonta Yritys
Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä hakemuksen sijoitusrahaston säännöiksi tai muutoksen olemassa oleviin sääntöihin. Finanssivalvonta Yritys
Finanssialan asiakasvalituksista ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa saaduista asiakasvalituksista. Finanssivalvonta Yritys
Tuonti ja vienti
EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä. Tulli Yritys
Tulliselvittäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja, katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä sekä lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä. Tulli Yritys
Tullitoiminnan lupien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, luoda, täydentää ja lähettää lupahakemuksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin ja lupiin liittyviä viestejä. Tulli Yritys
Tullitoiminnan lupien katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia. Tulli Yritys
Tullitoiminnan lupien valmistelu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä. Tulli Yritys
Tullitoiminnan sanomailmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tullitoimintaan liittyviä ilmoitussanomia ja vastaanottaa vastaussanomia. Tulli Yritys
Työnantajan palvelut
Työnantajatietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työnantajan ja yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Keva Yritys
Työkyvyttömyystilastojen käyttö Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja vertailla henkilöstön työkyvyttömyystilastoja ja ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja. Keva Yritys
Työkyvyttömyystilastojen tietojen  hallinnointi Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja. Keva Yritys
Palvelussuhde- ja ansiotietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja ylläpitää henkilöstön palvelussuhde- ja ansiotietoja. Tarkenteen nimi: ”Aliorganisaation tunniste” Keva Yritys
Tarkenteen kuvaus: ”Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. ”
Eläkemaksutietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön kaikkia eläkemaksutietoja. Keva Yritys
Ansioihin perustuvien eläkemaksutietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön ansioihin perustuvia eläkemaksutietoja. Tarkenteen nimi: ”Aliorganisaation tunniste” Keva Yritys
Tarkenteen kuvaus: ”Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. ”
Työkyvyttömyyteen perustuvien eläkemaksutietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön työkyvyttömyyteen perustuvia eläkemaksutietoja. Keva Yritys
Laskunsaajan eläkemaksutietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan määrittelemän henkilöstöryhmän yleisiä eläkemaksutietoja ja laskutettuja ansiotietoja. Tarkenteen nimi: ”Aliorganisaation tunniste” Keva Yritys
Tarkenteen kuvaus: ”Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. ”
Työkyvyttömyys-eläkeratkaisutiedon vastaanotto Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastaanottaa tiedot työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyys-, osatyökyvyttömyys- ja työuraeläkkeistä. Keva Yritys
Kuntoutusasioiden käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta käsitellä henkilöstön kuntoutukseen liittyviä asiakirjoja. Keva Yritys
Kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeen tietopyyntöjen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastaanottaa työntekijän kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyviä tietopyyntöjä ja vastata niihin. Keva Yritys
Viranomaisviestintä
Sähköisten viestien hallinnointi Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa suostumuksen viestien sähköiseen välittämiseen, hallinnoida viestiasetuksia sekä lukea ja lähettää sähköisiä viestejä. Suomi.fi-viestit Molemmat
Sähköisten viestien lukeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lukea sähköisiä viestejä. Suomi.fi-viestit Molemmat
Sähköisten viestien lukeminen ja lähettäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lukea ja lähettää sähköisiä viestejä. Suomi.fi-viestit Molemmat
Lääkkeet ja apteekit
Lääkevalmisteiden hintailmoitukset Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa lääkevalmisteiden hintailmoitukset. Kela Yritys
Apteekkiasiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi: Apteekkariliitto Molemmat
noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
Lääkevalmisteiden hintailmoitukset Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa lääkevalmisteiden hintailmoitukset. Kela Yritys
Järjestyksen valvonta ja poliisin myöntämät luvat
Passikuvien toimittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa erilaisissa luvissa käytettäviä passikuvia. Yritys

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPVM / Henkilö
1.0Julkaistu eSuomessa5.2.2018 / EJ
1.1Taulukkoa päivitetty5.9.2018 / EJ
1.1Taulukon muotoiluja korjattu13.9.2018 / EJ
1.2.Taulukko päivitetty17.1.2019 / EJ
1.3Taulukko päivitetty4.4.2019 / EJ
1.4.Taulukko päivitetty7.5.2019