Hyödynnettävissä olevat ja tulevat valtuuskoodit

u

Asiakategoria Valtuuskoodin nimi Valtuuskoodin toimivallan kuvaus Rajaustarkenne Hyödyntäjäorganisaatio
Maahan- ja maastamuutto
Työperäinen maahanmuutto Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulkomaalaisen oleskelulupahakemukseen ja  työnteon valvontaan liittyviä ilmoittamisasioita. Migri
Tietopalvelut
Ajoneuvotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata ajoneuvotietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Avioehtotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioehdosta valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Avioerotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioerosta valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Puolustushallinnon henkilöasiakirjan tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata kantakortin tai muun puolustushallintoon liittyvän henkilöasiakirjan valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Koulu- tai tutkintotodistuksen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata koulu- tai tutkintotodistuksen valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Lainhuudatusasiakirjojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata lainhuudatusasiakirjoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Adoptiotietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata adoptio- tai ottolapsitietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Perukirjan tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata perukirjan valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Sotalapsitietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sotalapsitietoja valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Sukuselvityksen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sukuselvityksen valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Kotisynnytystietojen tilaaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja kotisynnytyksestä (mm. syntymäkellonaika) valtuuttajan puolesta. Kansallisarkisto
Ansiotulot
Palkkatietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella palkkatietohin liittyen:

 • valtuuttajan perustietoja
 • valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia
 • valtuuttajaa koskevia raportteja
 • valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
 • valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.
Tulorekisteri
Palkkatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta palkkatietoihin liittyen:
– ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja palkkatietoilmoituksia
– toimittaa valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia
– tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
– lähettää viestejä.

Tämä valtuus sisältää myös ’Palkkatietojen katselu’ -valtuudet.

Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ”
Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”

Rajaustarkenteen 2 nimi: ”Aliorganisaation tunniste”
ajaustarkenteen 2 kuvaus: ”Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. ”

Tulorekisteri
Tulotietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:
– katsella tulotietoja
– lähettää tulotietoihin liittyviä viestejä
– tilata tulotietoihin liittyviä raportteja
– ylläpitää tulotietoihin liittyviä yhteystietoja.
Tulorekisteri
Palkkatietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:
– antaa palkkatietoja
– maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja
– lähettää ilmoituksia
Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ”
Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”

Rajaustarkenteen 2 nimi: ”Aliorganisaation tunniste”
ajaustarkenteen 2 kuvaus: ”Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. ”

Tulorekisteri
Etuudet
Etuustietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella etuustietoihin liittyen:
– valtuuttajan perustietoja
– valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
– valtuuttajaa koskevia raportteja
– valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
– valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.
Tulorekisteri
Etuustietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta etuustietoihin liittyen:
– ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja etuustietoilmoituksia
– toimittaa valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
– tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
– lähettää viestejä.

Tämä valtuus sisältää myös ’Etuustietojen katselu’ -valtuudet.

Tulorekisteri
Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
Metsätietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:
– selailla valtuuttajan metsätietoja
– laatia metsänkäyttöilmoituksen
– laatia metsänhoidon- ja metsänparannuksen tukeen liittyvät asiakirjat (esim. Kemera)
– lähettää palveluilmoituksen.
Suomen Metsäkeskus
Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjouspyynnöt Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta tarjouspyynnön metsänhoitotyöstä ja/tai puukaupasta. Suomen Metsäkeskus
Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjousten hyväksyntä Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hyväksyä tai hylätä metsänhoitotyöhon ja puukauppaan liittyviä tarjouksia. Suomen Metsäkeskus
Puukauppa- ja metsänhoitotyösopimuksen allekirjoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi allekirjoittaa valitun tarjouksen pohjalta tehdyn sopimuksen valtuuttajan puolesta. Suomen Metsäkeskus
Terveydenhuolto
Terveydenhuollon asioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi:

 • katsella valtuuttajan terveydentilaa koskevia tietoja
 • tehdä ja muuttaa terveydenhuollon ajanvarauksia
 • ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja.
Hyvis, Nettirassi, Oulun Omahoito, Oulunkaaren Omahoito
 Apteekkiasiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi:

 • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
 • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
 • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja
 • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
 • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
 Apteekkariliitto
Viranomaisasiointi Suomen Pankki
Luottotietoraportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa luottotietoraportin valtuuttajan puolesta. Suomen Pankki
Kaupparaportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa rahoitusvälineiden hankintaa ja luovutusta koskevia tietoja valtuuttajan puolesta. Finanssivalvonta
Konsernitiedonkeruun raportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa konsernitiedonkeruun raportin   valtuuttajan puolesta. Suomen Pankki
Kemikaalitietojen hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta kemikaalitietojen hallintaan liittyvissä asioissa. Hallinta sisältää esimerkiksi:
– kemikaali-ilmoitusten tekemisen
– kemikaaliluetteloiden hallinnan
– kemikaalien määrätietojen ilmoittamisen viranomaisille.
Tukes
Kasvinsuojelututkintosuoritusten ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa kasvinsuojelututkintosuorituksista valtuuttajan puolesta. Tukes
 Nimileima-asiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa jalometallituotteiden nimileimoihin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.  Tukes
Sähkö-  ja   hissitöihin, töiden vastuuhenkilöihin ja sähkölaitteistoihin liittyvä   ilmoittaminen  Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta:
· sähkö- ja hissitöihin sekä töiden vastuuhenkilöön liittyvistä asioista
· sähkölaitteistoon tai sen käytön johtajaan liittyvistä asioista sähkölaitteistorekisteriin.
 Tukes
Kylmäalan toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
· ilmoittaa kylmäalan toimintaan ja liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista
· tehdä kylmäalan vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.
 Tukes
Pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
· ilmoittaa pelastustoimen laiteliikkeen toimintaan sekä liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä   asioista
· tehdä pelastustoimen laiteliikkeen vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.
 Tukes
Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä   maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan liittyvä ilmoittaminen  Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan sekä liikkeiden vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista.  Tukes
Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella rakennerahastohankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. TEM
Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella rakennerahastohankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. TEM
Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
Eläinten, elintarvikkeiden sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistukset Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta elävien eläinten, elintarvikkeiden, rehujen sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistuksiin vaadittavat tiedot. Evira
Siemenalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittaminen, katselu ja muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, katsella ja muuttaa siemenalaan liittyviä tietoja, koskien esim. ilmoituslomakkeita, muutoksia, lupia, tutkimustodistuksia ja päätöksiä. Evira
Rehualan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella rehualan toimintaan liittyviä tietoja. Evira
Lannoitealan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot. Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella lannoitealan toimintaan liittyviä tietoja. Evira
Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoitoon liittyvien tietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito- ja ylläptiopalveluihin liittyviä tietoja kustannuksineen (esim.  energia-, vesi- ja jätetiedot). HSY
Kiinteistönhoitoon liittyvien palvelutietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi muuttaa valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito ja ylläpitopalvelujen tietoja palvelukohtaisten rajausten mukaisesti. HSY
Verotus
Veroasioiden hoito Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja.
– Organisaation veroasiat.
– Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
– Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.
Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ”
Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”
Vero
Veroilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta. Rajaustarkenteen 1 nimi: ”Asiakastunnus ”
Rajaustarkenteen 1 kuvaus: ”Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.”
Vero
Työ ja työttömyys
Työttömyysvakuutusmaksutietojen katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietohin liittyviä tietoja. Työttömyysvakuutusrahasto
  Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi ylläpitää työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietoihin liittyviä tietoja. Työttömyysvakuutusrahasto
Työilmoitusten hallinnointi Tällä valtuudella valtuutettu voi luoda, katsella, muokata ja poistaa työilmoituksen valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus
Työnhakijatietojen tarkastelu ja yhteydenotto hakijoihin Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työnhakijoiden tietoja ja ottaa yhteyttä työnhakijoihin valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus
Työntarjoajan kuvauksen päivitys Tällä valtuudella valtuutettu voi päivittää työntarjoajan tietoja, kuten rekrytointiyhteystietoja, markkinointinimeä ja markkinointikuvauksen tekstiä ja logoa, valtuuttajan puolesta. KEHA-keskus
Elinkeinotoiminta Yritystoiminnan valmistelu, suunnittelu ja kehittäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hallinnoida valtuuttajan puolesta tietoja, joita tarvitaan yritystoiminnan valmistelussa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Oma Yritys-Suomi
Asunto-osakkeet
Asunto-osakeluetteloiden hyväksyminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • hyväksyä asunto-osakeyhtiön osakeluettelon
 • hyväksyä osakeluettelon yhtiön puolesta, jolloin osakeluettelo siirtyy Osakehuoneistorekisteriin.

Tämä valtuus sisältää myös Asunto-osakeluetteloiden käsittely -valtuuden.

MML ASREK
Asunto-osakeluetteloiden käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • käsitellä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloa
 • lisätä ja poistaa yhtiön huoneistoluettelon mukaisia osakeryhmiä ja tallentaa osakeluettelon mukaisesti omistajatiedot
MML ASREK
Osakehuoneistorekisterin suostumuskoodin hakeminen luovuttamista varten Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta osakehuoneistorekisterin osakkeen luovuttamiseen tarvittavan sekä ehdollisen että lopullisen suostumuskoodin. MML ASREK
Osakehuoneiston omistajan suostumuskoodin hakeminen panttausta varten Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta osakehuoneistorekisteristä omistajan suostumuskoodin panttausta varten ja luovuttaa sen panttausmerkinnän tekemistä varten. MML ASREK
Ulosottoasiat
Ulosottoasioiden saatavien hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton saataviin liittyviä asioita. Oikeusrekisterikeskus
Ulosottoasioiden velkojen hallinta Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton velkoihin liittyviä asioita. Oikeusrekisterikeskus
Yleiset asiointitoiminnot
Tilinumeron muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta maksuosoitetietoja (esim. tilinumero). Oikeusrekisterikeskus
Työsuhdetietojen muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta valtuuttajan työsuhdetietoja. Oikeusrekisterikeskus
Varallisuustilanteen muutoksista ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta valtuuttajan varallisuustilanteen muutoksista. Oikeusrekisterikeskus
Yhteys- ja asiointitietojen muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi nähdä ja muuttaa valtuuttajan puolesta valtuuttajaan liittyviä yhteys- ja asiointitietoja. Oikeusrekisterikeskus
Energiahuolto
Sähkön ja maakaasun vähittäismarkkinatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuutetun puolesta sähkön ja maakaasun vähittäismyyntiin liittyviä tietoja, kuten hintatietoja, tuotetietoja ja muita myyntiin liittyviä tilastotietoja. Energiavirasto
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytöninfrastruktuuritukiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. Energiavirasto
Tarjouksen jättäminen uusiutuvan energian tarjouskilpailuun Tällä valtuudella valtuutettu voi toimia valtuuttajan puolesta uusiutuvan energian tarjouskilpailuun liittyvässä asioinnissa. Energiavirasto
Verkonhaltijan valvontatietojen jättäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköverkonhaltijan tai maakaasuverkonhaltijan valvontatietoja. Energiavirasto
Päästölupa- ja päästöselvitystietojen toimittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida päästöjen tarkkailuun ja raportointiin, päästölupiin ja päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvissä asioissa. Energiavirasto
Uusiutuvan energian tuotantotukien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida uusiutuvan energian tuotantotukien hakemiseen liittyvissä asioissa. Energiavirasto
Päästökaupan kompensaatiotuen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida päästökaupan kompensaatiotukien hakemiseen liittyvissä asioissa. Energiavirasto
Valtionavustukset
Yritysrahoituksen hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysrahoitushakemuksiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kirjasto-, liikunta ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön sekä vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Ympäristöasiat
Ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Yrityspalvelut
Yritysten kehittämispalveluiden hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta. ELY-keskus
Yritysten kehittämispalveluiden tarjoajien asiointi Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden tarjoamiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta ELY-keskus
Vakuutukset
Työeläkevakuutus-asianhoito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta työelävakuutuksiin liittyen asioida vakuutusasiassa, kuten:
– hakea vakuutusta
– ilmoittaa lisätietoja ja tehdä muutoksia vakuutukseen
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
Eläketurvakeskus
Ulkomailla työskentely
Ulkomailla tyoskentelyyn liittyvan sosiaaliturva asian hoitaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:
– hakea ratkaisua suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta
– asioida ratkaisuasiassa
– ilmoittaa lisätietoja
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
Eläketurvakeskus
Eläkkeet
Eläkeasioiden hoitaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi työ- ja kansaneläkkeisiin sekä työeläkekuntoutukseen ja perhe-eläkkeeseen liittyen asioida eläkeasiassa, kuten:
– hakea eläkettä
– ilmoittaa lisätietoja
– nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
– tarkastella työhistoriatietoja
valtuuttajan puolesta.

Valtuudella ei voi muuttaa maksussa olevan eläkkeen maksuyhteystietoa.
Valtuudella ei voi toimittaa ulkomailla asuvan eläkkeensaajan asumisilmoitusta tai eläkettä ulkomaalta saavan elossaolotodistusta.

Eläketurvakeskus
Tietoliikenne

Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja ylläpitää sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja. Ficora
Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja. Ficora
Radioluvan hakeminen ja tietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta laittaa vireille, muuttaa tai irtisanoa radiolupia ja katsella niihin liittyviä tietoja. Ficora
Liikenteen luvat

Erikoiskuljetuslupien hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta erikoiskuljetuslupaa ja asioida erikoiskuljetuslupa-asioissa. ELY-keskus
Työluvan hakeminen tiealueella työskentelyyn Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta työlupaa maantiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja asioida työlupa-asioissa. ELY-keskus
Kaapeliluvan hakeminen tiealueelle Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa kaapeleiden sekä kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida em. lupa-asioissa. ELY-keskus
Kaapeli-ilmoituksen tekeminen tiealueelle
Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen kaapeleiden sijoittamisesta maantiealueelle ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Vesihuoltoluvan hakeminen tiealueelle
Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa vesi- tai viemärijohdon sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida vesihuollon lupa-asioissa. ELY-keskus
Liittymäluvan hakeminen tiealueelle
Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiehen liittyvälle tieliittymälle ja asioida liittymälupiin liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Maantien Suoja-aluerakentamisen luvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta poikkeamislupaa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamiseen ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tilapäisen liikennemerkkijärjestelyn luvan hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäisiin liikennemerkkijärjestelyihin maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tilapäisen myyntitoiminnan luvan hakeminen tiealueelle
Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäiseen myyntitoimintaan maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Opasteluvan hakeminen tiealueelle
Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiealueelle sijoitettaville palvelukohdeopasteille tai osoiteviitalle ja asioida lupaan liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tienvarsimainosta koskevan ilmoituksen tekeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen tienkäyttäjille suunnatun tienvarsimainoksen sijoittamisesta ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Tienvarsimainosta koskevan lausuntopyynnön tekeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi pyytää valtuuttajan puolesta lausuntoa asemakaava-alueelle tulevasta tienvarsimainoksesta ja asioida lausuntopyyntöön liittyvissä asioissa. ELY-keskus
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset Tällä valtuudella voi valtuuttajan puolesta katsella ympäristöterveydenhuollon toimipaikkojen tietoja, tehdä ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta, uudelleen aloittamisesta ja toimijan vaihtumisesta. Ruokavirasto
Finanssimarkkinat
Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden liiketoimiin liittyviä ilmoituksia. Finanssivalvonta
Johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarvioiden ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset. Finanssivalvonta
Sijoituspalvelujen sidonnaisasiamiehen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä sijoituspalvelujen tarjontaan liittyviä ilmoituksia sidonnaisasiamiehistä. Finanssivalvonta
Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä hakemuksen sijoitusrahaston säännöiksi tai muutoksen olemassa oleviin sääntöihin. Finanssivalvonta
Finanssialan asiakasvalituksista ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa saaduista asiakasvalituksista. Finanssivalvonta
Tuonti ja vienti
EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä. Tulli
Tulliselvittäminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja, katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä sekä lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä. Tulli
Tullitoiminnan lupien hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, luoda, täydentää ja lähettää lupahakemuksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin ja lupiin liittyviä viestejä. Tulli
Tullitoiminnan lupien katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia. Tulli
Tullitoiminnan lupien valmistelu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä. Tulli

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPVM / Henkilö
1.0Julkaistu eSuomessa5.2.2018 / EJ
1.1Taulukkoa päivitetty5.9.2018 / EJ
1.1Taulukon muotoiluja korjattu13.9.2018 / EJ
1.2.Taulukko päivitetty17.1.2019 / EJ