Suomi.fi-valtuudet –
Sääntömoottori, yrityksen puolesta asiointi

Print Friendly, PDF & Email
 


Valtuuksien sääntömoottoriin voidaan määrittää palvelukohtaiset säännöstöt rajapinnoittain. Ennen kuin kaupparekisteriä hyödyntävä sääntö suoritetaan, ajetaan VTJ-säännöt 001.001.1.1 (henkilötunnuksen oltava voimassa) ja 002.001.1.1.2 (henkilön oltava elossa).

Tiedot VTJ:stä

001.001.1.1 Hetun voimassaolon tarkistus voimassaolokoodi=1
002.001.1.1.2 Tarkistetaan, onko henkilö elossa EI Kuollut=1
 003.001.1.2  Tarkistetaan, ettei henkilö ole edunvalvonnassa  EI edunvalvonnassa=1

 

Kaupparekisteriä hyödyntävät säännöt

Sääntö id Kuvaus Säännön vaikutus paluuarvoon SOAP-vastauksessa
015.002.1.1 Lista päämiehen toimielintehtävista Säännön mahdollisesti palauttamat puolesta-asioinnin roolit:

 • TJ
 • TIL
 • ELI*
 • S
 • IS
 • YHM

Mikäli Y-tunnuksia on annettu, palautetaan toimielintehtävät ainoastaan kyseisissä yrityksissä.

*) ELI-rooli voidaan palauttaa myös säännön 020.004.1.1 perusteella, joka suoritetaan automaattisesti aina, kun ELI on konfiguroitu sallituksi tälle säännölle.

016.002.1.2 Nimenkirjoitusoikeus Säännön mahdollisesti palauttamat puolesta-asioinnin roolit:

 • NIMKO

Nimenkirjoitusoikeus tarkistetaan säännön konfiguraatiossa määritetyn oikeustason mukaan. Mahdolliset oikeustasot ovat oikeutettu tai prokuristi.

Mikäli Y-tunnuksia on annettu, palautetaan nimenkirjoitusoikeus ainoastaan kyseisissä yrityksissä.

Mikäli NIMKO-säännön Virre kutsuu epäonnistuu muuten kuin hallitusti liiketoimintasyiden takia (esim. timeout), laitetaan SOAP-vastauksen exceptionMessage-kenttään arvo incomplete.

017.002.1.3 Henkilön tila kaupparekisterissä oltava NORMAALI Mikäli sääntö on valittu ja henkilön tila kaupparekisterissä jotain muuta kuin NORMAALI, palautetaan vastauksena tyhjä lista.
018.002.1.4 Yrityksen tila ei saa olla konkurssissa, saneerausmenettelyssä ja / tai selvitystilassa. Mikäli sääntö on valittu ja yrityksen tila kaupparekisterissä on jokin valituista (konkurssissa, saneerausmenettelyssä ja / tai selvitystilassa), palautetaan vastauksena tyhjä lista.
022.002.1.5 Lista päämiehen hallitustehtävistä osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä Säännön mahdollisesti palauttamat puolesta-asioinnin roolit:

 • PJ
 • J

 

Yritystietojärjestelmää (YTJ) hyödyntävät säännöt

Sääntö id Kuvaus Päättelysääntö
020.004.1.1 Päämies on elinkeinonharjoittaja YTJ:n GetCompanyAuthorizationData-kysely. Jos kyselyn mukaan henkilöllä on toiminimi hänen toimielinrooleihinsa lisätään ELI. Sääntö ei ole suoraan valittavissa, vaan se suoritetaan automaattisesti, jos toimielinsääntö 015.002.1.1 on konfiguroitu tarkastamaan ELI-rooli.

 

Valtuusrekisterin säännöt

019.003.1.2 Lista asioista, joissa on oikeus asioida. Valtuusrekisterin yleinen sääntö ”Henkilölle löytyy valtuus Valtuusrekisterissä”. Sääntöön voidaan liittää Katso-roolien tarkastelu.

Katso-roolien hyödyntäminen vaatii seuraavat muutokset konfiguraatioihin:

 • Suomi.fi-palvelun ylläpitäjä määrittelee ontologiaan asiakohtaisesti Katso-roolit, jotka antavat asiointioikeuden ko. asiassa.
  • tyypillisesti lisätään Katso-roolit ”all” ja ”secondary_admin”, jotta ko. roolin omaavilla henkilöillä on oikeus asioida ko. asioissa
 • Suomi.fi-palvelun ylläpitäjä lisää uuden palvelun luonnin yhteydessä konfiguraatioon määrityksen ”Palvelun tunniste Katso-palvelussa” (asiointipalvelun entityID Katso-palvelussa)
 • Asiointipalvelun ylläpitäjä valitsee palvelun konfiguraatiosta säännön 019.003.1.2 ja sen alta asiat, joissa halutaan hyödyntää Katso-rooleja.

Katso-roolien määrittely asiakohtaisesti ontologiassa:

 • eri riveillä määritellyt Katso-roolit ovat vaihtoehtoisia keskenään (OR-ehto rivien välillä)
 • yksittäisellä rivillä välilyönnillä erotetut Katso-roolit ovat kaikki pakollisia (AND-ehto samalla rivillä määriteltyjen roolien suhteen), jotta asiointioikeus ko. asiassa syntyy

 

Sääntöjen 015.002.1.1:n ja 022.002.1.5 kuvaus toimielintehtävistä yleisiin toimielintehtäviin

Yleinen toimielintehtävä Toimielintehtävä
ELI ELI
IS IS, PIS
J J
PJ PJ
S S
TIL  TIL
TJ TJ, TJS
YHM YHM

Toimielintehtävien lyhenteet

Elinkeinoharjoittaja ELI
Isännöitsijä IS
Jäsen J
Puheenjohtaja PJ
Päätoiminen isännöitsijä PIS
Selvitysmies S
Tilintarkastaja TIL
Toimitusjohtaja TJ
Toimitusjohtajan sijainen TJS
Yhtiömies YHM

 Dokumentin tiedot

Versionro Mitä tehty Pvm/henkilö
1.0 Dokumentti luotu 07.04.16 / NP
2.0 Dokumenttia päivitetty  07.09.16 / NP
2.1 Dokumenttia päivitetty  24.01.17 / NP
2.2 Dokumenttia päivitetty 09.03.17 / NP
2.3 Dokumenttia päivitetty 02.05.17 / NP
2.4 Dokumenttia päivitetty, poistettu VTJ 21.08.19 / EJ

Yksilöintitunnus: JTO21