Suomi.fi-valtuudet –
Sääntömoottori, henkilön puolesta asiointi

Print Friendly, PDF & Email

Suomi.fi-valtuudet sääntömoottoriin voidaan määrittää palvelukohtaiset säännöstöt rajapinnoittain. Sääntömoottorin toimintaperiaate on lähtökohtaisesti kieltävä (DISALLOWED). Hyväksyvä vastaus (ALLOWED) tarjotaan vain, jos kaikki määritetyn säännöstön säännöt on suoritettu onnistuneesti ja niiden kaikkien tulos on ALLOWED.

Sääntömoottori ja säännöstöt päätöskaavio:

Sääntövalikoima 05.11.2015

Delegate – prosessoinnin kohteena asiamies

Sääntö id
Kuvaus
VTJ tieto (ALLOWED)
001.001.1.1 Hetun voimassaolon tarkistus voimassaolokoodi=1
002.001.1.1.2 Tarkistetaan, onko henkilö elossa EI Kuollut=1
003.001.1.2 Tarkistetaan, ettei henkilö ole edunvalvonnassa EI EdunvalvontaTieto=1 

Authorization – prosessoinnin kohteena päämies

Sääntö id
Kuvaus
VTJ tieto (ALLOWED)
001.001.1.1 Hetun voimassaolon tarkistus voimassaolokoodi=1
003.001.1.2 Tarkistetaan, ettei henkilö ole edunvalvonnassa. EI EdunvalvontaTieto=1, EI Rajoituskoodi=1, EI Rajoituskoodi=2 tai EI Rajoituskoodi=3
004.001.2.1 Tarkistetaan asiamiehen huoltajuussuhde päämieheen Asiamiehen henkilötunnus löytyy päämiehen huoltajat-, edunvalvojat- tai edunvalvontavaltuutetut-listalta.
021.001.2.2.3 Tarkistetaan, ettei löydy huollonjakosopimusta tai -määräystä, pois lukien asuminen EI Huollonjakokoodi2=1 eikä Huollonjakokoodi2=2 (Huollonjakokoodi2=3 on sallittu eikä huollonjakoa tarkisteta, mikäli huoltajia on vain 1)
007.001.2.3 Tarkistetaan, ettei kohde ole huostaanotettu EI HuostaanottoTieto=1
011.001.2.6 Tarkistetaan, ettei löydy turvakieltoa. EI TurvakieltoTieto=1
012.001.3.1 Tarkistetaan, ettei päämiehen muilla huoltajilla ole turvakieltoa EI Huoltaja.TurvakieltoTieto=1 ja EI HenkiloEdunvalvoja.TurvakieltoTieto=1 ja EI HenkiloEdunvalvontavaltuutettu.TurvakieltoTieto=1
013.001.2.7 Tarkistetaan kohteen ikä: suurempi tai yhtäsuuri kuin anntettu ikä tai kohteen ikä on pienempi kuin annettu ikä Ikä otetaan henkilötunnuksesta syntymäajan perusteella.

 

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti luotu12.05.15 / TK
1.1Sisältöä lisätty25.05.15 / JK
1.2Muokattu julkaistavaksi05.11.15 / NP
2.0Dokumenttia päivitetty27.02.17 / NP

Yksilöintitunnus: JAVT61