Katson sulautus

Johdanto

Katson sulautuksella (KaSu) tarkoitetaan Katso-palvelun liittämistä väliaikaisesti Suomi.fi-valtuuksiin. Asiointipalvelusta Suomi.fi-valtuuksiin tehtävissä valtuustarkistuskyselyissä voidaan perusrekistereiden ja valtuusrekisterin lisäksi hyödyntää myös Katso-palveluun määriteltyjä Katso-rooleja.Sulautusta tarvitaan, jos asiointipalvelun loppukäyttäjinä on organisaatioita, joiden Y-tunnus ja/tai edustamisoikeudellinen henkilö ei ole kaupparekisterissä tai YTJ:ssä. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, yhdistykset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, ja julkiset viranomaiset.

Katson sulautuksen edellytykset

  • asiointipalvelussa ei ole ulkomaalaisia loppuasiakkaita
  • loppuasiakkaina on organisaatioita, joista ei löydy edustajatietoa perusrekistereistä

KaSu-toiminnallisuuden kuvaus

Valtuuskyselyssä asiointipalvelulle ei palauteta Katso-rooleja, vaikka henkilölle sellainen löytyisikin Katso-palvelusta. Kyselyssä palautetaan Katso-roolia vastaava valtuuskoodin tekninen tunniste (URI). Valtuuskyselyssä palautetaan siis aina valtuuskoodi riippumatta siitä, onko valtuus Suomi.fi-valtuuksissa vai Katso-palvelussa Katso-roolina.

Kun KaSu-ominaisuus on käytössä, tehdään tarkistukset näin:

  1. Tarkistetaan henkilön asiointikelpoisuus Väestötietojärjestelmästä
  2. Tarkistetaan asiointioikeus valittujen sääntömoottorin sääntöjen perusteella kaupparekisteristä ja yritystietojärjestelmästä (toimielinroolit, nimenkirjoitusoikeus)
  3. Tarkistetaan henkilön Katso-roolit Katso-palvelusta

KaSu-toiminnallisuuden käyttöönotto

Jos asiointipalvelussa on tarve KaSu-ominaisuudelle, toimi näin:

  1. Ota käyttöön Suomi.fi-tunnistus: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/tunnistus/esittely
  2. Ota käyttöön Suomi.fi-valtuudet täyttämällä liittymisilmoitus: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/kayttoonotto/
  3. Määrittele asiointivaltuudet (valtuuskoodit): https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/valtuuskoodien-maaritysohje/
  4. Määrittele mitkä Katso-roolin tunnukset (rooliattribuutit)  liitetään mihinkin valtuuskoodiin. Roolien tunnukset löytyvät osoitteesta https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/sahkoinen-asiointi/katso-tunnistus/katson-roolien-nimeamisohje-ja-voimassaoleva-roolilista.pdf tiedoston keskimmäisestä sarakkeesta. Toimita ehdotus osoitteeseen valtuudet-kayttoonotot@vrk.fi

KaSu-ominaisuuden testaaminen

KaSu-ominaisuuden testaaminen Suomi.fi-valtuuksien asiakastestiympäristössä ei ole välttämätöntä, koska Valtuudet-kyselyrajapinnasta palautuu aina ainoastaan valtuuskoodeja (ei Katso-rooleja). Asiointipalvelu voi toki halutessaan testata myös asiakastestissä toiminnallisuutta käyttäen testiaineistossa määritettyjä testi-hetuja.

Katson testiympäristöstä löytyy valmiiksi hetulle 060896-999A rooli ”all”, minkä avulla voi testata KaSu-ominaisuutta. Tällä hetulla palautuu valtuuskyselyissä kaikki valtuuskoodit, jotka palvelukonfiguraatioon on luvitettu ja joihin on liitetty ”all” rooli.

Uusien testi-identiteettien luominen asiointipalvelun Katson testiympäristöön tapahtuu näin alla olevan ohjeen mukaan. Testihetuina on käytettävä Suomi.fi-valtuuksien testiaineistosta löytyviä henkilötunnuksia.

Ohje hyödyntäjäorganisaatioille testitunnisteiden tuottamiseksi Katson HTEST-ympäristöön

Katso-testiympäristöön voi perustaa testitunnisteita haluamillanne testihetuilla. Tätä varten tarvitsette testiympäristöön ensin pääkäyttäjyyden, jotta voitte tarvittavia valtuutuksia myöntää. Pääkäyttäjä luo alitunnisteita, jotka voi vahventaa Katso-tunnisteiksi haluamillanne hetuilla ja joille tarvittavia valtuutuksia voi myöntää. Tässä testitunnisteaihiot pääkäyttäjyyden perustamiseksi osoitteessa https://htesti.katso.tunnistus.fi/. Testiympäristön Katso-pääkäyttäjyyttä varten tarvitaan myös testiympäristön y-tunnus.

Pääkäyttäjyyden perustamisen yhteydessä vaiheessa 1/7 tulee valita vaihtoehto ”Käyn henkilökohtaisesti palvelupisteessä”. Pääkäyttäjyyden ja testitunnisteiden vahvennuksen aktivoinnin voit pyytää esim. osoitteesta jl.katso.palveluntestaus (a) vero.fi.

Tuotannon Katso-ohjeita voi soveltaa testiympäristöön https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/katso/kayttajan_ohjee/katsopalvelun_yksityiskohtaiset_ohjee/ .