Katso-palvelun korvaaminen

Katso korvataan Suomi.fi-palveluilla vuoden 2020 aikana

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 aikana ja korvataan Väestörekisterikeskuksen tuottamilla Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella.

Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään vahvaa sähköistä tunnistamista eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmennekortteja. Julkishallinnon asiointipalvelut voivat hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla vahvoilla tunnistusvälineillä.

Katso-palvelun valtuustoiminnot korvataan puolestaan Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet-palvelu perustuu väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen valtuustietoon sekä uuteen valtuusrekisteriin. Palvelun käyttöönotto on mahdollista siten, että myös nykyiset Katso-roolit ovat saatavilla Suomi.fi-valtuuksien kautta niin kauan, kun valtuusrekisteri ei niitä vielä sisällä.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton suunnittelu kannattaa aloittaa välittömästi

Jotta siirtyminen Suomi.fi-palveluihin onnistuisi mutkattomasti, kannattaa Katsoa hyödyntävissä asiointipalveluissa aloittaa käyttötapauksen kuvaus ja suunnittelu. Pyydämme, että aloitatte toimenpiteet jo nyt:

1.Tutustukaa Suomi.fi-valtuuksien käyttöönoton ohjeisiin ja täyttäkää liittymislomake sekä kuvatkaa asiointipalvelun käyttötapaus: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/kayttoonotto/

2.Tutustukaa Suomi.fi-tunnistukseen ja täyttäkää liittymislomake https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/kayttoonotto/

Webinaari Katso-palvelun alasajosta

Tilaisuuden materiaalin löydät täältä

Huom! Tilaisuuden jälkeen Katson päättymisen aikataulussa on tapahtunut muutoksia. Katson käyttö päättyy nykyisten suunnitelmien mukaisesti vuoden 2020 aikana.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä Valtuudet-palvelu tarkistaa yritysten ja henkilöiden tiedot?

Valtuudet-palvelu tarkistaa ajantasaiset yritysten tiedot kaupparekisteristä ja YTJstä, sekä henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Voiko Valtuudet-palvelussa käyttää Katso-palvelun heikkoja alitunnisteita?

Valtuudet-palvelussa ei ole käyttäjätunnuksia, ja edellytyksenä on vahva henkilön tunnistaminen. Katson heikkoja (KatsoID + salasana) käyttäjätunnuksia ei voi käyttää Valtuudet-palvelussa

Voiko ulkomaalainen henkilö käyttää Valtuudet-palvelua?

Valtuudet-palvelu edellyttää vahvan tunnistuksen ja näin ollen käyttäjällä tulee olla myös henkilötunnus. Ulkomaalaiset eivät voi tällä hetkellä asioida Valtuudet-palvelussa

Voivatko julkisen sektorin organisaatiot tehdä valtuuksia Valtuudet-palvelun avulla?

Julkisorganisaatioiden edustusoikeudellisia ei ole rekisteröity YTJssä, joten nämä organisaatiot eivät voi vielä antaa valtuuksia valtuusrekisterissä. Valtuudet-palveluun on kehitteillä virkailijatoiminnot, joiden avulla voidaan kirjata valtuuksia virkailijan toimesta myös tällaisissa tapauksissa, joissa organisaation edustajaa ei voida tarkistaa suoraan sähköisesti rekisteristä.

Kuka voi antaa valtuuden valtuusrekisterissä yrityksen puolesta?

Valtuuden tai valtuutusoikeuden voi antaa toimitusjohtajaksi rekisteröity henkilö, yrityksen yksinedustus-oikeudellinen henkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Valtuuksien antamista ja hallinointia varten Valtuusrekisteriin voi antaa valtuutusoikeuden henkilölle.

Miten Katson pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjärooli toimii jatkossa?

Valtuudet-palvelu käyttää kaupparekisteriä ja YTJ:tä edustusoikeustietojen tarkistukseen. Katson pääkäyttäjä- tai rinnakkaispääkäyttäjätunnuksia ei käytetä Valtuudet-palvelussa.

Mitä tapahtuu KatsoID:lle, kun Katsosta luovutaan?

Valtuudet-palvelussa käytetään KatsoIDn sijasta vahvaa tunnistusta, jossa henkilö yksilöidään henkilötunnuksella. Asiointipalvelussa tulee käyttöönoton yhteydessä siirtyä käyttämään KatsoID-tunnuksen sijasta henkilötunnusta.

Lisätietoja

Suomi.fi-asiakaspalvelu, suomi.fi-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

Veli-Matti Mykkänen, projektipäällikkö ext.veli-matti.mykkanen(at)vrk.fi