Katso-palvelun korvaaminen

Katso korvataan Suomi.fi-palveluilla vuoden 2019 loppuun mennessä

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen tuottamilla Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella.

Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään vahvaa sähköistä tunnistamista eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmennekortteja. Julkishallinnon asiointipalvelut voivat hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla vahvoilla tunnistusvälineillä.

Katso-palvelun valtuustoiminnot korvataan puolestaan Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet-palvelu perustuu väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen valtuustietoon sekä uuteen valtuusrekisteriin. Palvelun käyttöönotto on mahdollista siten, että myös nykyiset Katso-roolit ovat saatavilla Suomi.fi-valtuuksien kautta niin kauan, kun valtuusrekisteri ei niitä vielä sisällä.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton suunnittelu kannattaa aloittaa välittömästi

Jotta siirtyminen Suomi.fi-palveluihin onnistuisi mutkattomasti, kannattaa Katsoa hyödyntävissä asiointipalveluissa aloittaa käyttötapauksen kuvaus ja suunnittelu. Pyydämme, että aloitatte toimenpiteet jo nyt:

1.Tutustukaa Suomi.fi-valtuuksien käyttöönoton ohjeisiin ja täyttäkää liittymislomake sekä kuvatkaa asiointipalvelun käyttötapaus: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/kayttoonotto/

2.Tutustukaa Suomi.fi-tunnistukseen ja täyttäkää liittymislomake https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/kayttoonotto/

Käyttötapauskuvauksia hyödynnetään Katso-palvelun korvaavien toimintojen kehityksessä Suomi.fi-palveluissa mm. julkishallinnon organisaatioiden, ulkomaalaisten käyttäjien ja kuolinpesien asiointiin liittyen.

Tiedotteet

https://esuomi.fi/katso-korvataan-suomi-fi-palveluilla-vuoden-2019-loppuun-mennessa-tule-kuulemaan-lisatietoa-infotilaisuuksiin/

https://esuomi.fi/suomi-fi-jatkokehityksen-usein-kysytyt-kysymykset/

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä Valtuudet-palvelu tarkistaa yritysten ja henkilöiden tiedot?

Valtuudet-palvelu tarkistaa ajantasaiset yritysten tiedot kaupparekisteristä ja YTJstä, sekä henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Voiko Valtuudet-palvelussa käyttää Katso-palvelun heikkoja alitunnisteita?

Valtuudet-palvelussa ei ole käyttäjätunnuksia, ja edellytyksenä on vahva henkilön tunnistaminen. Katson heikkoja (KatsoID + salasana) käyttäjätunnuksia ei voi käyttää Valtuudet-palvelussa

Voiko ulkomaalainen henkilö käyttää Valtuudet-palvelua?

Valtuudet-palvelu edellyttää vahvan tunnistuksen ja näin ollen käyttäjällä tulee olla myös henkilötunnus. Ulkomaalaiset eivät voi tällä hetkellä asioida Valtuudet-palvelussa

Voivatko aliorganisaatiot käyttää Suomi.fi-valtuuksia?

Aliorganisaatiot eivät ole oikeudellisia henkilöitä, eikä niitä ole rekisteröity perusrekistereissä. Aliorganisaatiot eivät voi tällä hetkellä asioida Valtuudet-palvelussa.

Voivatko julkkisekotrin organisaatiot tehdä valtuuksia Valtuudet-palvelun avulla?

Julkisorganisaatioiden edustusoikeudellisia ei ole rekisteröity YTJssä, joten nämä organisaatiot eivät voi vielä antaa valtuuksia valtuusrekisterissä. Tällä hetkellä julkisorganisaatiot voivat asioida Katsossa annettujen valtuuksien pohjalta. Suomi.fi-valtuudet tekee tarkistuksen taustalla Katsosta.

Kuka voi antaa valtuuden valtuusrekisterissä yrityksen puolesta?

Valtuuden tai valtuutusoikeuden voi antaa toimitusjohtajaksi rekisteröity henkilö, yrityksen yksinedustus-oikeudellinen henkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Valtuuksien antamista ja hallinointia varten Valtuusrekisteriin voi antaa valtuutusoikeuden henkilölle.

Miten Katson pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjärooli toimii jatkossa?

Valtuudet-palvelu käyttää kaupparekisteriä ja YTJ:tä edustusoikeustietojen tarkistukseen. Katson pääkäyttäjä- tai rinnakkaispääkäyttäjätunnuksia ei käytetä Valtuudet-palvelussa. Katsoon määritetty pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjä voidaan rinnastaa asiointiin oikeuttavaan valtuuskoodiin haluttaessa.

Mitä tapahtuu KatsoID:lle, kun Katsosta luovutaan?

Valtuudet-palvelussa käytetään KatsoIDn sijasta vahvaa tunnistusta, jossa henkilö yksilöidään henkilötunnuksella. Asiointipalvelussa tulee käyttöönoton yhteydessä siirtyä käyttämään KatsoID-tunnuksen sijasta henkilötunnusta.

Lisätietoja

Suomi.fi-asiakaspalvelu, suomi.fi-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

Veli-Matti Mykkänen, projektipäällikkö ext.veli-matti.mykkanen(at)vrk.fi