Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksien avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet, valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.

 Suomi.fi-valtuuksien palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Asiointipalvelua tarjoava käyttäjäorganisaatio vastaa Valtuudet-palvelusta saamiensa tietojen tietoturvallisesta käsittelystä.

 • Julkisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Valtuudet-palvelua.
 • Yksityisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Valtuudet-palvelua edellyttäen, että organisaatiolla on oikeus käsitellä asiakkaidensa yksilöivää tunnusta, kuten henkilö- tai y-tunnusta.
 • Valtuudet-palvelun käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto- ja tukimateriaali löytyy nyt Suomi.fi-palveluhallinnasta!

Palveluhallinnasta löytyvät myös muun muassa palveluiden tekninen aineisto, käyttöönottoon liittyvät sähköiset lomakkeet ja palveluun liittyvää ohjeistusta. Valtuuksien materiaalin ja käyttöönoton löydät sivulta Suomi.fi-valtuudet Palveluhallinnassa. Esuomi.fitä ei enää päivitetä.

Tutustu palveluun

Valtuuksia voit luoda Suomi.fi-verkkopalvelun Valtuudet-osiossa.  Katso myös ohjevideot valtuuksien hallinnoinnista.

Tutustu esimerkkikäyttöönottoihin Asiakkaitamme-sivulla sekä Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäviin organisaatioihin.

Valtuuksiin liittyvää muut ohjeistusta löydät täältä: https://www.suomi.fi/sivu/tietoa-valtuuksista

Hyödyt käyttäjille

Palvelu mahdollistaa henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin ajasta tai paikasta riippumatta. Palvelun avulla voidaan myös valtuuttaa toisia osapuolia toimimaan omasta puolesta. Esimerkkejä toisen puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat mm. huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta ja nimenkirjoitusoikeuden haltijan asiointi edustamansa yrityksen puolesta.

.

Hyödyt palveluntarjoajille

Palvelu tarkistaa puolesta asioivan henkilön asiointioikeuden suoraan olemassa olevista perusrekistereistä ja tarjoaa tarkistuksen tuloksen asiointipalveluille reaaliaikaisesti. Tämä tuo mukanaan mm. seuraavia hyötyjä:

 • Parempi palvelukokemus, sujuvaa itsepalvelua omille asiakkaille
 • Säästöt asiointi- ja palveluprosessien digitalisoimisen kautta
 • Kätevä valtuuksien hallinnointi
 • Valtuuksien automaattinen, luotettava tarkistus
 • Väärinkäytösten riskin pienentäminen

Palvelua voivat hyödyntää sekä julkiset että yksityiset toimijat. Ohjelmistotoimittajat voivat integroida palvelun esim. osaksi toiminnanohjausjärjestelmää tai ajanvarausohjelmistoa. Esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt voivat käyttää palvelua omissa järjestelmissään.

Miten palvelu toimii?

Palvelun avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet sekä toimivalta asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.

Puolesta-asiointioikeuteen vaikuttavia tietoja ovat muun muassa:

 • huoltajuustiedot
 • tiedot yrityksen edustajista (esim. nimenkirjoittaja, toimitusjohtaja, isännöitsijä)
 • valtuustiedot

Valtuuksia varmistettaessa organisaation asiointipalvelu tekee automaattisen kyselyn Valtuudet-palveluun, joka palauttaa vastauksena, onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta tai valtuutta. Tiedot haetaan perustietorekistereistä tai valtuusrekisteristä.

Miten palvelu toimii?

Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on toteutettava valtuuskyselyliittymä Valtuudet-palveluun joko Palveluväylä- tai WebAPI-liittymän kautta sekä lisättävä toisen puolesta asiointi omien palveluidensa toiminnallisuuteen.

Uudenlainen toimintaprosessi ja ohjelmiston ominaisuudet tulee kouluttaa ja jalkauttaa käyttäjille.

Palvelun hyödyntäminen on maksutonta.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun:

suomi.fi-asiakaspalvelu(at)vrk.fi

Matti Hiltunen
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
matti.hiltunen@vrk.fi
029 553 5013

Print Friendly, PDF & Email