Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet-palvelun avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet, valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.

 Suomi.fi-valtuuksien palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Asiointipalvelua tarjoava käyttäjäorganisaatio vastaa Valtuudet-palvelusta saamiensa tietojen tietoturvallisesta käsittelystä.

 • Julkisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Valtuudet-palvelua.
 • Yksityisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Valtuudet-palvelua edellyttäen, että organisaatiolla on oikeus käsitellä asiakkaidensa yksilöivää tunnusta, kuten henkilö- tai y-tunnusta.
 • Valtuudet-palvelun käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä KaPA-asiakaspalveluun: kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi.

Palvelun käyttöönotto lähtee liikkeelle, kun täytät liittymislomakkeen.

Hyödyt käyttäjille

Palvelu mahdollistaa henkilön tai yrityksen puolesta-asioinnin ajasta tai paikasta riippumatta. Palvelun avulla voidaan myös valtuuttaa toisia osapuolia toimimaan omasta puolesta. Esimerkkejä puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat mm. huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta ja nimenkirjoitusoikeuden haltijan asiointi edustamansa yrityksen puolesta.

.

Hyödyt palveluntarjoajille

Palvelu tarkistaa puolesta-asioivan asiointioikeuden suoraan olemassa olevista perusrekistereistä ja tarjoaa tarkistuksen tuloksen asiointipalveluille reaaliaikaisesti. Tämä tuo mukanaan mm. seuraavia hyötyjä:

 • Parempi palvelukokemus, sujuvaa itsepalvelua omille asiakkaille
 • Säästöt asiointi- ja palveluprosessien sähköistämisen kautta
 • Ei valtuuksien hallinnointia
 • Valtuuksien automaattinen, luotettava tarkistus
 • Väärinkäytösten riskin pienentäminen

Palvelua voivat hyödyntää sekä julkiset että yksityiset toimijat. Ohjelmistotoimittajat voivat integroida palvelun esim. osaksi CRM-järjestelmää tai ajanvarausohjelmistoa. Esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt voivat käyttää palvelua omissa järjestelmissään.

Miten palvelu toimii?

Palvelun avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet sekä toimivalta asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.

Puolesta-asiointioikeuteen vaikuttavia tietoja ovat muun muassa:

 • huoltajuustiedot
 • tiedot yrityksen edustajista (esim. nimenkirjoittaja, toimitusjohtaja, isännöitsijä)
 • edunvalvontatiedot
 • valtuustiedot

Valtuuksia varmistettaessa Asiakkaan asiointipalvelu tekee automaattisen kyselyn Valtuudet-palveluun, joka palauttaa vastauksena, onko asioijalla puolesta-asiointioikeutta tai valtuutta. Tiedot haetaan perustietorekistereistä ja/tai valtuusrekisteristä.

20160616 Asiointivaltuudet-palvelun toiminta

Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on toteutettava valtuuskyselyliittymä Suomi.fi-valtuudet palveluun joko palveluväylä- tai WebAPI-liittymän kautta sekä lisättävä puolesta-asiointi omien palveluidensa toiminnallisuuteen.

Uudenlainen toimintaprosessi ja ohjelmiston ominaisuudet täytyy kouluttaa ja jalkauttaa käyttäjille.

Julkisen sektorin organisaatioiden on mahdollista saada rahoitusta tämän palvelun käyttöönottoon.

Kehittämisen aikataulu

Lisätietoja

Matti Hiltunen
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
matti.hiltunen@vrk.fi
029 553 5013

Matti Hiltunen
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
matti.hiltunen@vrk.fi
029 553 5013