Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.
Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön.

Palvelun käyttöoikeus on kuvattu ns. KaPA-laissa (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, 571/2016).

 Suomi.fi-tunnistuksen palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-tunnistusta asiointipalveluissaan, jotka edellyttävät että käyttäjä on vahvasti tunnistettu. Käyttöön velvoitetun organisaation on otettava palvelu käyttöön 1.1.2018 mennessä.
  • Suomi.fi-tunnistus ei sisällä maksamisen palveluita.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää Suomi.fi-tunnistusta.

Huom! Tunnistus on siirtynyt Suomi.fi-palveluhallintaan. Lue lisää muutoksesta eSuomen artikkelista linkin takaa. Tunnistuksen suomenkielinen tukimateriaali on poistettu eSuomesta ja löytyy jatkossa vain Palveluhallinnasta. Löydät palvelun esittelyn ja käyttöönoton aloituksen tältä Palveluhallinnan sivulta. Tukiartikkelit löydät puolestaan tämän linkin takaa löytyvältä Palveluhallinnan sivulta.

Hyödyt käyttäjille

Julkishallinnon sähköisten asiointipalveluiden käyttäminen verkossa on turvallista ja helppoa, ja palvelusta toiseen siirtyminen on joustavaa ilman erillisiä kirjautumisia.

Kertakirjautuminen on mahdollista kaikkiin niihin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin, jotka ovat ottaneet tunnistuspalvelun käyttöön.

Muiden maiden EU-kansalaiset voivat asioida suomalaisissa palveluissa käyttämällä Suomi.fi-tunnistusta.

.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-tunnistuksen avulla palveluntarjoajat voivat paitsi toteuttaa omat sähköiset palvelunsa tehokkaammin ja turvallisemmin, myös tarjota ne kansalaisille kertakirjautumisella. Tunnistuksen liittäminen omaan palveluun on helppoa ja kustannustehokasta, ja palveluntarjoaja voi valita kuhunkin palveluun sopivan tasoiset tunnistusvälineet.

  • Hyvä käyttäjäkokemus ja esteettömyys palveluihin pääsyssä, myös mobiilipalvelut huomioiden
  • Standardinmukaisesti toteutetut ja auditoidut tietoturvaratkaisut
  • Helppo käyttöönotto – omien palveluiden nopea kehittäminen
  • Sopimuskäytäntöjen ja palveluhallinnan helppous
  • Säästöt infrastruktuuri-, ym. kustannuksista

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa sähköisten palveluiden parantamisen esim. puolesta asioinnin, sähköisen allekirjoituksen ja lomakkeiden esitäytön avulla.

Miten palvelu toimii?

Palveluntarjoaja liittää palvelunsa tunnistuspalveluun ohjeistuksen mukaisesti ja valitsee palveluun sopivat tunnistusvälineet.

Kun loppukäyttäjä pyrkii liitettyyn palveluun, hänet ohjataan tunnistautumaan valitsemallaan tavalla.

Onnistuneen tunnistuksen jälkeen palvelun käyttö alkaa saumattomasti, ja myös muut Suomi.fi-tunnistusta käyttävät palvelut ovat saavutettavissa ilman erillistä kirjautumista.

.

Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on integroitava palveluprosessissa tarvittavat tietojärjestelmät (esim. asiointiportaali, sähköinen asiointipalvelu) tunnistuspalveluun. Tämä tapahtuu määrittelemällä luottosuhde (uudelleen, jos se on jo olemassa) uuden Suomi.fi-tunnistuksen kuvauksen mukaisesti.

Liittyminen on maksutonta, sopimushallinnasta ei aiheudu kustannuksia.

Lisätietoja

Ota yhteys Suomi.fi-asiakaspalveluun: suomi.fi-asiakaspalvelu(at)vrk.fi.