Suomi.fi-tunnistaminen

Suomi.fi-tunnistaminen mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.
Tunnistuspalvelun tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön.

Palvelun käyttöoikeus on kuvattu ns. KaPA-laissa (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, 571/2016).

 Suomi.fi-tunnistamisen palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-tunnistamista asiointipalveluissaan, jotka edellyttävät että käyttäjä on vahvasti tunnistettu. Käyttöön velvoitetun organisaation on otettava palvelu käyttöön 1.1.2018 mennessä.
  • Suomi.fi-tunnistaminen ei sisällä maksamisen palveluita.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää Suomi.fi-tunnistamista.

Jos jokin asia Suomi.fi-tunnistamisen käyttöönotossa askarruttaa, ota yhteyttä, niin mietitään asiaa yhdessä.

Hyödyt käyttäjille

Tunnistaminen käyttäjän näkökulmastaJulkishallinnon sähköisten asiointipalveluiden käyttäminen verkossa on turvallista ja helppoa, ja palvelusta toiseen siirtyminen on joustavaa ilman erillisiä kirjautumisia.

Kertakirjautuminen on mahdollista kaikkiin niihin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin, jotka ovat ottaneet tunnistamispalvelun käyttöön.

Muiden maiden EU-kansalaiset voivat asioida suomalaisissa palveluissa käyttämällä Suomi.fi-tunnistamista.

.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-tunnistamisen avulla palveluntarjoajat voivat paitsi toteuttaa omat sähköiset palvelunsa tehokkaammin ja turvallisemmin, myös tarjota ne kansalaisille kertakirjautumisella. Tunnistamisen liittäminen omaan palveluun on helppoa ja kustannustehokasta, ja palveluntarjoaja voi valita kuhunkin palveluun sopivan tasoiset tunnistusvälineet.

  • Hyvä käyttäjäkokemus ja esteettömyys palveluihin pääsyssä, myös mobiilipalvelut huomioiden
  • Standardinmukaisesti toteutetut ja auditoidut tietoturvaratkaisut
  • Helppo käyttöönotto – omien palveluiden nopea kehittäminen
  • Sopimuskäytäntöjen ja palveluhallinnan helppous
  • Säästöt infrastruktuuri-, ym. kustannuksista

Suomi.fi-tunnistaminen mahdollistaa sähköisten palveluiden parantamisen esim. puolesta asioinnin, sähköisen allekirjoituksen ja lomakkeiden esitäytön avulla.

Miten palvelu toimii?

Palveluntarjoaja liittää palvelunsa tunnistamispalveluun ohjeistuksen mukaisesti ja valitsee palveluun sopivat tunnistusvälineet.

Kun loppukäyttäjä pyrkii liitettyyn palveluun, hänet ohjataan tunnistautumaan valitsemallaan tavalla.

Onnistuneen tunnistuksen jälkeen palvelun käyttö alkaa saumattomasti, ja myös muut Suomi.fi-tunnistamista käyttävät palvelut ovat saavutettavissa ilman erillistä kirjautumista.

.

Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on integroitava palveluprosessissa tarvittavat tietojärjestelmät (esim. asiointiportaali, sähköinen asiointipalvelu) tunnistamispalveluun. Tämä tapahtuu määrittelemällä luottosuhde (uudelleen, jos se on jo olemassa) uuden Suomi.fi-tunnistamisen kuvauksen mukaisesti.

Liittyminen on maksutonta, sopimushallinnasta ei aiheudu kustannuksia.

Julkisen sektorin organisaatioiden on mahdollista saada rahoitusta tämän palvelun käyttöönottoon.

Kehittämisen aikataulu

Suomi.fi-tunnistamisen tuotantokäyttö alkoi beta.suomi.fi:n avaamisen yhteydessä.

  • Testiympäristö on avoinna kaikille
  • Tuotantoympäristö on avoinna julkishallinnon organisaatioille

Palvelun käyttöönoton voit aloittaa helpoiten tällä lomakkeella. Lisätietoa voit pyytää hankepäälliköltä ja tuoteomistajalta (yhteystiedot alla).

Lisätietoja

Riitta Partala
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
riitta.partala@vrk.fi

Juha-Pekka Myllymäki
Projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
ext.juha-pekka.myllymaki@vrk.fi