Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-maksut mahdollistaa maksujen suorittamisen organisaatiolle sen omassa asiointipalvelussa.

Verkkomaksamisen kokoamis- ja hallintopalvelu (Suomi.fi-maksut) on laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 määritelty yhdeksi tukipalveluista.

Maksut-palvelua ovat velvollisia käyttämään valtion hallintoviranomaiset ja virastot, laitokset ja liikelaitokset, kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä sekä tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet.

Huom! Suomi.fi-maksut on siirtynyt osaksi Suomi.fi-palveluhallintaa. Palveluhallinta-sivustolta löydät lisätietoa Maksut-palveluista ja ohjeet palvelun käyttöönottoon. Siirry Palveluhallintaan painamalla tätä linkkiä.

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu (Suomi.fi-maksut) mahdollistaa maksujen maksamisen käyttäjäorganisaatiolle sen asiointipalvelussa.

Palvelu korvaa aiemmin käytössä olleen Vetuma-palvelun maksamisen osuuden.

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-maksuja
  • Käyttöön velvoitetun organisaation tuli ottaa palvelu käyttöönsä 1.1.2018 mennessä.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää Maksut-palvelua. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa yksityinen toimija toimii julkisen organisaation palvelun tuottajana. Valtiokonttori päättää tällöin palvelun käyttöoikeudesta.
  • Maksut-palvelun käyttöönotot jatkuvat edelleen ja niistä vastaa Valtiokonttori.

Hyödyt käyttäjille

Maksut-palvelun avulla asiakkaat voivat maksaa verkkomaksuja organisaatioille, kuten valtion viranomaisille ja kunnille.

Hyödyt palveluntarjoajille

Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas, ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa.

Verkkomaksamisen hankkeesta vastaa Valtiokonttori

Valtiokonttori on toteuttanut julkishallinnon toimijoille uuden verkkomaksamisen palvelun hankinnan. Palvelu kuuluu Suomi.fi-palveluihin ja on nimeltään Suomi.fi-maksut. Maksut-palvelulla korvataan aiemmin käytössä ollut VETUMA-maksamisen ratkaisu, jonka sopimuskausi päättyi vuoden 2017 lopussa.

Verkkomaksamisen palvelun käyttöönotto

KaPA-laissa määritellään, mitkä julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot ovat velvollisia ottamaan Maksut-palvelun käyttöönsä. Tällaisia organisaatioita ovat mm. kunnat ja muut kuntaorganisaatiot sekä valtion kirjanpitoyksiköt.

Em. organisaatioiden tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin siinä vaiheessa, kun ne suunnittelevat ottavansa käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, johon liittyy verkkomaksamista. Suomi.fi-maksujen käyttöönotosta tehdään palvelusopimus Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa sovitaan palvelun käyttöönoton ajankohta ja tarvittavat toimenpiteet ja Valtiokonttori toimittaa organisaatiolle muut tarvittavat ohjeet.

Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei ole välttämätöntä siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua.

Mikäli organisaatio on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa sähköiseen asioimiseen liittyvää verkkomaksamisen palvelun käyttöönottoa vuoden 2018 aikana, on sen huomioitava KaPA-laki. Organisaatioiden tulee jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa ja ennen palvelusopimuksensa tekemistä ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin, jotta käyttöön otettavan palvelun sopimuskausi voidaan sovittaa keskitetyn Maksut-palvelun käyttöönottoon sopivaksi.

Lisätietoja

verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi
www.valtiokonttori.fi/suomifi-maksut