Suomi.fi-palveluväylä –
Palveluväylän ympäristöt

Tällä sivulla kerrotaan Suomi.fi-palveluväylän eri ympäristöistä ja kuvataan niiden ominaisuuksia ja eroavaisuuksia. Jokainen ympäristö kuvataan erikseen lyhyesti ja kerrotaan, mihin käyttötarkoituksiin kyseinen ympäristö soveltuu. Lisäksi sivulla esitetään yhteenvetotaulukko, jossa jokainen ympäristö ja sen ominaisuudet on lueteltu koostetusti.


Käsitteet

  • Asiakas tarkoittaa Palveluun liittyvää organisaatiota
  • Liityntäpalvelin (en = Security Server) on Suomi.fi-palveluväylän keskeinen komponentti, jonka kautta tietolähteiden ja tietojärjestelmien liittäminen palveluväylään tapahtuu.
  • Liityntäkatalogi on portaali, jonka kautta löytyvät kaikki kansallisen palveluväylän liitynnät
  • Palvelu tarkoittaa Suomi.fi-palveluväylän kehitys-, testi-, ja tuotantoympäristöjen tarjoamaa palveluväylän palvelua
  • Palvelutuottaja tarkoittaa Palvelua tuottavaa Väestörekisterikeskusta.
  • Suomi-fi-palveluväylä on standardoitu tiedonsiirtokanava, joka tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä sekä mahdollistaa turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.
  • X-Road on Virossa kehitetty ja käytössä oleva ohjelmisto, joka toimii osana Suomi-fi-palveluväylän teknistä ydintä

Yleistä eri ympäristöistä

Ympäristöihin liittyminen ja käyttäminen on maksutonta kaikille – myös yksityiselle sektorille. Rajoituksena on, että testi- ja tuotantoympäristöön voivat liittyä suomalaiset ja ulkomaalaiset tunnistetut organisaatiot, sekä julkishallinnon että yksityisektorin organisaatiot, mutta kehitysympäristöön voivat liittyä maksutta myös yksityishenkilöt. Yksityishenkilöt eivät voi liittyä testi- ja tuotantoympäristöön

Kukin Asiakas maksaa omat käyttöönottokustannuksensa, kuten teknisen integraation, asiointipalvelukohtaisen ohjeistuksen laatimisen ja käyttöönottoprojektin hallinnan.

Asiakkaan (liittyvän organisaation tai yksityishenkilön) liityntäpalvelin on Asiakkaan omalla vastuulla. Liityntäpalvelinten ja siihen kytkettyjen tietojärjestelmien hallinta ja tietoturvallisuus ovat liittyvien Asiakkaiden omalla vastuulla. Palvelutuottaja ei vastaa mahdollisista palveluväylän liityntäpalvelinten huolimattomasta ylläpidosta tai käytöstä aiheutuvista tietoturvapoikkeamista, tietovuodoista tai käyttöhäiriöistä.

Liittyminen eri ympäristöihin

Kaikkiin kolmeen ympäristöön liitytään täyttämällä liittymislomake eSuomi.fi -sivustolla.

Suomi.fi-palveluväylä -palvelun kuvaus

Suomi-fi-palveluväylä on standardoitu tiedonsiirtokanava, joka tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä sekä mahdollistaa turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Suomi.fi-palveluväylä perustuu X-Road teknologiaan ja koostuu:

1. tiedonvälityskerroksesta

2. tiedonvälityspalvelusta

Tiedonvälityskerros määrittää, miten tietoja ja palveluja välitetään eri tietojärjestelmien välillä. Tiedonvälityspalvelu mahdollistaa muiden palveluun liittyneiden organisaatioiden palveluiden ja tietovarantojen hyödyntämisen. Tiedonvälitys tapahtuu organisaatioiden liityntäpalvelimien ja Palvelun keskuspalvelimien välillä.

Palveluväylän käyttämiseen Suomessa on kolme eri ympäristöä, jotka kuvataan alla.

Kehitysympäristö (FI-Dev)

Kehitysympäristö on vapaamuotoinen pilotointiympäristö, johon liittyminen ei vielä edellytä varsinaiseen testi- tai tuotantoympäristöön liittymistä. Kehitysympäristössä voi vaikkapa kokeilla palveluväylän ominaisuuksia, testata uusia versioita tai validoida oman kehitystyön ominaisuuksia.

Kehitysympäristön osalta keskeisin ero testi- ja tuotantoympäristöön on, että sinne voivat liittyä myös yksityishenkilöt, kun taas testi- ja tuotantoympäristöön voivat liittyä ainoastaan suomalaiset ja ulkomaalaiset tunnistetut organisaatiot (ei yksityishenkilöt).

Kehitysympäristössä käytetään palvelua ylläpitävän operaattorin omia varmenteita, joiden hankkiminen onnistuu sähköpostitse ilman hakemus- ja paperiprosessia. Myös kehitysympäristön aikaleimapalvelu on palvelua ylläpitävän operaattorin ylläpitämä.

Testiympäristö (FI-Test)

Testiympäristöön voivat liittyä suomalaiset ja ulkomaalaiset tunnistetut organisaatiot (ei yksityishenkilöt).

Testiympäristö vastaa toiminnaltaan tuotantoympäristöä. Testiympäristöön liittyminen on ensimmäinen askel matkalla tuotantoympäristöön. Testiympäristöön liittyminen tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että organisaatio on jollakin aikajänteellä aikeissa liittyä myös tuotantoympäristöön. Jos tällaista aikomusta ei ole, oikea paikka organisaatiolle on kehitysympäristö. Vastaavasti tuotantoympäristöön liittyminen edellyttää liittymistä ensin testiympäristöön. Suoraan tuotantoympäristöön liittyminen ei ole mahdollista. Liittymisprosessin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on kuitenkin mahdollistettu myös sellainen käytäntö, että organisaatio voi liittyä testi- ja tuotantoympäristöön samaan aikaan.

Testiympäristössä käytetään Väestörekisterikeskuksen erikseen eSuomi.fi-palveluväylää varten räätälöimiä varmenteita, joissa Väestörekisterikeskus toimii varmentajana. Varmenteet haetaan erillisen ohjeen mukaisesti. Testiympäristössä käytetään Väestörekisterikeskuksen aikaleimapalvelua, joka käyttää Suomen virallista tarkkaa aikaa.

Tuotantoympäristö (FI)

Tuotantoympäristöön voivat liittyä suomalaiset ja ulkomaalaiset tunnistetut organisaatiot (ei yksityishenkilöt).

Tuotantoympäristö on virallinen Suomi.fi-palveluväylän ympäristö. Tuotantoympäristöön liittyminen edellyttää liittymistä ensin testiympäristöön. Suoraan tuotantoympäristöön liittyminen ei ole mahdollista. Liittymisprosessin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on kuitenkin mahdollista liittyä testi- ja tuotantoympäristöön myös samaan aikaan.

Tuotantoympäristössä käytetään Väestörekisterikeskuksen erikseen sSuomi.fi-palveluväylää varten räätälöimiä varmenteita, joissa Väestörekisterikeskus toimii varmentajana. Varmenteet haetaan erillisen ohjeen mukaisesti. Tuotantoympäristössä käytetään Väestörekisterikeskuksen aikaleimapalvelua, joka käyttää Suomen virallista tarkkaa aikaa.

Liityntäkatalogissa kuvataan liitynnät jotka ovat liitetty tuotantoympäristöön.

Yhteenvetotaulukko

FI-Dev FI-Test FI
Liittyminen yksityishenkilöille

X

Liittyminen sekä suomalaisille että ulkomaalaisille tunnistetuille organisaatioille X X X
Operaattorin varmenne käytössä X
Varmennehakemukset vaaditaan X X
Väestörekisterikeskuksen varmenne käytössä X X
Operaattorin aikaleimapalvelu X
Väestörekisterikeskuksen aikaleimapalvelu X X
Pilotointiin ja asioiden kokeiluun X
Toiminnan validointi ennen tuotantoon siirtymistä X
Virallinen tuotantoympäristö X
Liityntäkatalogi X

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti julkaistu.03.02.17 / HH
1.1.Päivitetty sivu niin, että myös ulkomaalaiset, tunnistetut organisaatiot voivat liittyä palveluväylään.08.06.17 / HH

Yksilöintitunnus: 12345