Suomi.fi-palveluväylä – Liityntäpalvelimen asentaminen kehitysympäristöön liityttäessä (Ubuntu)

Print Friendly, PDF & Email


Tämän ohjeen avulla asennetaan tai päivitetään palveluväyläohjelmiston versio 6.9.x tai sitä uudempi versio Ubuntu-palvelimelle kehitysinstanssissa (FI-DEV).

Vanhempien versioiden asennusohjeet ovat PDF-muodossa täällä.


Tämä ohjeistus on tehty testi- (FI-TEST) ja tuotantoympäristöjä (FI) esimerkkeinä käyttäen, mutta kehistysympäristön (FI-DEV) osalta ohjeet ovat samat.

Huomioi asennusta tehdessäsi, että ohjeiden ympäristösidonnaisissa kohdissa kehitysympäristön osalta ympäristön tunnus on FI-DEV.

FI-DEV ympäristöön ei tuoteta enää erillistä ohjetta vaan ohjeistus on yhteinen testi- (FI-TEST) ja tuotantoympäristöjen (FI) ohjeiden kanssa.

1. Ennen asennusta

Lue tietoa eri ympäristöistä ja niihin liittyvistä käsitteistä ja asetuksista:

2.Liityntäpalvelimen ohjelmiston asennus tai päivitys

Jos teet liityntäpalvelimen ohjelmiston asennuksen tyhjään koneeseen, asenna liityntäpalvelimen ohjelmisto Ubuntu palvelimelle tämän ohjeen mukaisesti:

Jos teet liityntäpalvelimen ohjelmiston päivityksen vanhemmasta versiosta uudempaan, päivitä liityntäpalvelimen ohjelmisto Ubuntu palvelimelle tämän ohjeen mukaisesti:

3. Liityntäpalvelimen liittäminen palveluväylään

Palveluväyläohjelmistojen asennuksen jälkeen liityntäpalvelin on vielä liitettävä palveluväyläinstanssin jäseneksi, kehitysympäristössä instanssi on FI-DEV. Tämä ohje käy läpi liittämisen eri vaiheet.

Huomioi, että ohjeessa puhutaan FI-TEST ja FI-ympäristöistä mutta kehitysympäristön tunnus on FI-DEV.

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
01-0.6Dokumentin luominen27.08.15 / PM
1.0Dokumentin muokkaaminen julkaistavaksi11.09.15 / AU, NP
1.1Dokumenttia päivitetty08.06.16 / HH
1.2Dokumentti päivitetty vastaamaan uusinta liityntäpalvelinversiota. FI-DEV instanssin ohjeistus on jatkossa yhteinen FI-TEST ja FI-ympäristöjen kanssa.08.02.17 / HH
1.3Kohta ’1. Ennen asennusta’ päivitetty.07.04.17 / HH
1.4Tarkennettu, että ohjetta voi käyttää version 6.9.x ja sitä uudempien versioiden asennukseen.03.10.17 / HH

Yksilöintitunnus: JPVT21