Suomi.fi-palveluväylä – Liityntäpalvelimen asentaminen kehitysympäristöön liityttäessä (RHEL7)

Print Friendly, PDF & Email
 


Tämän ohjeen avulla asennetaan tai päivitetään palveluväyläohjelmiston versio 6.9.x tai sitä uudempi versio RHEL7-palvelimelle FI-DEV-instanssissa.

Vanhempien versioiden asennusohjeet ovat PDF-muodossa täällä.


Alla oleva ohjeistus on tehty testi- (FI-TEST) ja tuotantoympäristöjä (FI) esimerkkeinä käyttäen, mutta kehitysympäristön (FI-DEV) osalta ohjeet ovat samat.

Huomioi asennusta tehdessäsi, että ohjeiden ympäristösidonnaisissa kohdissa kehitysympäristön osalta ympäristön tunnus on FI-DEV.

FI-DEV ympäristöön ei tuoteta enää erillistä ohjetta vaan ohjeistus on yhteinen FI-TEST ja FI-ympäristöjen ohjeiden kanssa.

1. Ennen asennusta

Lue tietoa eri ympäristöistä ja niihin liittyvistä käsitteistä ja asetuksista:

2. Liityntäpalvelimen ohjelmiston asennus tai päivitys

Jos teet liityntäpalvelimen ohjelmiston asennuksen tyhjään koneeseen, asenna liityntäpalvelimen ohjelmisto RHEL7 palvelimelle tämän ohjeen mukaisesti:

Jos teet liityntäpalvelimen ohjelmiston päivityksen vanhemmasta versiosta uudempaan, päivitä liityntäpalvelimen ohjelmisto RHEL7 palvelimelle tämän ohjeen mukaisesti:

3. Liityntäpalvelimen liittäminen palveluväylään

Palveluväyläohjelmistojen asennuksen jälkeen liityntäpalvelin on vielä liitettävä palveluväyläinstanssin jäseneksi, kehitysympäristössä instanssi on FI-DEV. Tämä ohje käy läpi liittämisen eri vaiheet.

Huomioi, että ohjeessa puhutaan FI-TEST ja FI-ympäristöistä mutta kehitysympäristön tunnus on FI-DEV.


 Dokumentin tiedot

Versionro Mitä tehty Pvm/henkilö
 1.0 Dokumentti luotu 27.05.16 / NP
 1.1 Dokumenttia päivitetty  08.06.16 / HH
 1.2 Dokumentti päivitetty vastaamaan uusinta liityntäpalvelinversiota.

FI-DEV instanssin ohjeistus on jatkossa yhteinen FI-TEST ja FI-ympäristöjen kanssa.

 08.02.17 / HH
 1.3 Kohta ’1. Ennen asennusta’ päivitetty.  07.04.17 / HH
 1.4 Tarkennettu, että ohjetta voi käyttää version 6.9.x ja sitä uudempien versioiden asennukseen.  03.10.17 / HH

 

Yksilöintitunnus: JTO21