Suomi.fi-palveluväylä –
Liityntäpalvelimen versiopäivityksen palautus

Print Friendly, PDF & Email

Liityntäpalvelimen versiopäivityksen palautus

Kaikissa tilanteissa yleisesti toimivaa ohjetta liityntäpalvelimen päivityksestä vanhaan versioon ei voi antaa, koska palautus riippuu siitä mitä versiopäivityksessä on tapahtunut.

Yleinen periaate palautukseen on, että ensin ajetaan käsin kantamigraatioiden palautus vanhaa versiota vastaavaan kantaschemaan, jos tarpeen, ja tämän jälkeen poistetaan pakettienhallinnan kautta uudemman version version asennuspaketit ja asennetaan vanhan version paketit.

Tässä ohjeessa kuvataan käytännön esimerkein, miten liityntäpalvelimen version 6.9.x palautus versioon 6.7.x (6.7.13) tapahtuu. Kaikki komennot tehdään root-käyttäjänä. Palautus aiempiin versioihin menee vastaavasti soveltaen, mutta niitä ei ole kuitenkaan tämän ohjeistuksen puitteissa testattu.

Muista ennen päivitystä ottaa backup!

Koska päivityksen palautus ei ole aivan suoraviivainen operaatio, kannattaa ennen liityntäpalvelimen versiopäivityksen tekemistä uudempaan versioon ottaa liityntäpalvelimesta mahdollisimman kattavat varmuuskopiot. Jos esimerkiksi liityntäpalvelimen levystä on snapshot tai muuten täydellinen varmuuskopio, voidaan vanha versio viime kädessä palauttaa sitä kautta. Vähintään liityntäpalvelimen konfiguraatio kannattaa varmuuskopioida käyttöliittymän kautta: Back Up and Restore > BACK UP CONFIGURATION

Ubuntu

Lähtötilanne

Liityntäpalvelimeen on päivitetty versio 6.9

Varmistetaan nykyinen asennus:

# dpkg -l xroad*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                         Version             Architecture        Description
+++-============================-===================-===================-===================================================
ii  xroad-addon-hwtokens         6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road AddOn: hwtokens
un  xroad-addon-legacy-securelog                             (no description available)
ii  xroad-addon-messagelog       6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road AddOn: messagelog
ii  xroad-addon-metaservices     6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road AddOn: metaservices
ii  xroad-addon-proxymonitor     6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road AddOn: proxy monitoring metaservice
ii  xroad-addon-wsdlvalidator    6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road AddOn: wsdlvalidator
un  xroad-center                                             (no description available)
un  xroad-centralserver                                      (no description available)
ii  xroad-common                 6.9.0-1.20161129105 amd64               X-Road shared components
un  xroad-confproxy                                          (no description available)
ii  xroad-jetty9                 6.9.0-1.20161129105 all                 Jetty9 for X-Road purposes
ii  xroad-monitor                6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road monitoring service
ii  xroad-proxy                  6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road security server
ii  xroad-securityserver         6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road security server
ii  xroad-securityserver-fi      6.9.0-1.20161129105 all                 X-Road security server with Finnish settings
# apt-cache madison xroad-securityserver-fi 
xroad-securityserver-fi | 6.9.0-1.20161207090717gitb892aae | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/debian/ stable/main amd64 Packages

Oleellista on, että nykyinen versio on 6.9.  Tässä tapauksessa paketit ovat tulleet lkehitysreposta https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/debian/ stable/main. Ohjeessa käytetään jatkossa tätä esimerkkinä, mutta repositorio on vaihdettava todellista tilannetta vastaavaksi.

Kantamigraatioiden palautus

Versioiden 6.7 ja 6.9 välillä ei ole palautusta vaativia kantamigraatioita.

Kantamigraatioiden palautusta ei ole testattu eikä siksi tässä dokumentoitu. Se on kuitenkin mahdollista, koska liityntäpalvelin käyttää kantamigraatioihin Liquibasea (http://www.liquibase.org), joka tukee migraatioiden rollbackia.

Liityntäpalvelimen nykyisen asennuksen poisto

Poistetaan asennuspaketti xroad-common:

# apt-get remove xroad-common
# apt-get autoremove
 

Liityntäpalvelimen vanhan version asennus

Varmistetaan, että uuden version pakettirepositorio (tässä tapauksessa kehitysrepo ”deb https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/debian stable main” ) on poistettu ja halutun version pakettirepositorio (tässä tapauksessa käytetetään repoa ”deb http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/ubuntu-prod-current/packages stable main”) lisätty.

# apt-add-repository --remove "deb https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/debian stable main" 
# apt-get clean
# apt-get update
 
# apt-cache madison xroad-securityserver-fi
xroad-securityserver-fi | 6.7.13-1.20160919133840gitf42957a | http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/ubuntu-prod-curr
ent/packages/ stable/main amd64 Packages

Jos viimeinen komento näyttää haluttua versiota (6.7), voidaan suorittaa asennus:

# apt-get install xroad-securityserver-fi

Asennuksen jälkeen tilanne pitäisi vastata seuraavaa:

# dpkg -l xroad*                   
dpkg -l xroad*        
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                      Version           Architecture      Description
+++-=========================-=================-=================-=======================================================
un  xroad-addon-legacy-secure                         (no description available)
ii  xroad-addon-messagelog    6.7.13-1.20160919 all               X-Road AddOn: messagelog
ii  xroad-addon-metaservices  6.7.13-1.20160919 all               X-Road AddOn: metaservices
ii  xroad-addon-proxymonitor  6.7.13-1.20160919 all               X-Road AddOn: proxy monitoring metaservice
rc  xroad-addon-wsdlvalidator 6.9.0-1.201611291 all               X-Road AddOn: wsdlvalidator
un  xroad-center                                      (no description available)
un  xroad-centralserver                               (no description available)
ii  xroad-common              6.7.13-1.20160919 amd64             X-Road shared components
un  xroad-confproxy                                   (no description available)
ii  xroad-jetty9              6.7.13-1.20160919 all               Jetty9 for X-Road purposes
ii  xroad-monitor             6.7.13-1.20160919 all               X-Road monitoring service
ii  xroad-proxy               6.7.13-1.20160919 all               X-Road security server
ii  xroad-securityserver      6.7.13-1.20160919 all               X-Road security server
ii  xroad-securityserver-fi   6.7.13-1.20160919 all               X-Road security server with Finnish settings

Ongelmatilanteessa palvelujen uudelleenkäynnistys saattaa olla tarpeen suorittaa seuraavat uudelleen käynnistykset:

service xroad-proxy restart
service xroad-jetty restart
service xroad-signer restart
service xroad-confclient restart   
 

RHEL 7

Lähtötilanne

Liityntäpalvelimeen on päivitetty versio 6.9

Varmistetaan nykyinen asennus:

# yum list xroad*
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
Installed Packages
xroad-addon-messagelog.x86_64                       6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-addon-metaservices.x86_64                     6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-addon-proxymonitor.x86_64                     6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-common.x86_64                                 6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-jetty9.x86_64                                 6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-monitor.x86_64                                6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-proxy.x86_64                                  6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-securityserver.noarch                         6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-securityserver-fi.noarch                      6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7                      @palveluvayla
xroad-util-autologin.noarch                         1.1-1.el7     
# yum repolist
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
repo id                                            repo name                                                         status
epel/x86_64                                        Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64                    11,040
palveluvayla                                       Palveluväylä repository for RHEL7                                     27
rhui-REGION-client-config-server-7/x86_64          Red Hat Update Infrastructure 2.0 Client Configuration Server 7        6
rhui-REGION-rhel-server-releases/7Server/x86_64    Red Hat Enterprise Linux Server 7 (RPMs)                          13,604
rhui-REGION-rhel-server-rh-common/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux Server 7 RH Common (RPMs)                   209
xroad-util                                         X-Road util for RHEL7                                                 11
repolist: 24,897
# yum repoinfo palveluvayla
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
Repo-id      : palveluvayla
Repo-name    : Palveluväylä repository for RHEL7
Repo-status  : enabled
Repo-revision: 1479480186
Repo-updated : Fri Nov 18 16:43:18 2016
Repo-pkgs    : 27
Repo-size    : 723 M
Repo-baseurl : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/6.9/rhel/7/feature
Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Fri Jan 13 09:34:16 2017)
Repo-filename: /etc/yum.repos.d/palveluvayla.repo

Oleellista on, että nykyinen versio on 6.9.  Tässä tapauksessa paketit ovat tulleet kehitysreposta https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/6.9/rhel/7/feature. Ohjeessa käytetään jatkossa tätä esimerkkinä, mutta repositorio on vaihdettava todellista tilannetta vastaavaksi.

Kantamigraatioiden palautus

Versioiden 6.7 ja 6.9 välillä ei ole palautusta vaativia kantamigraatioita.

Liityntäpalvelimen asennuksen downgrade vanhaan versioon.

Varmistetaan, että uuden version pakettirepositorio  on poistettu käytöstä (tässä tapauksessa kehitysrepo https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/6.9/rhel/7/feature ) ja halutun version pakettirepositorio lisätty (tässä tapauksessa käytetetään repoa ” http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/rhel7-prod-current/).

# yum-config-manager --disable palveluvayla
# yum repoinfo palveluvayla                
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
Repo-id      : palveluvayla
Repo-name    : Palveluväylä repository for RHEL7
Repo-status  : disabled
Repo-baseurl : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xroad-development/6.9/rhel/7/feature
Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Fri Jan 13 09:34:15 2017)
Repo-filename: /etc/yum.repos.d/palveluvayla.repo
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb
adding repo from: http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/rhel7-prod-current/
[nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_]
name=added from: http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/rhel7-prod-current/
baseurl=http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/rhel7-prod-current/
enabled=1
 
# yum repolist
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
repo id                                                      repo name                                               status
epel/x86_64                                                  Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64          11,040
nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable added from: http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/clie      9
rhui-REGION-client-config-server-7/x86_64                    Red Hat Update Infrastructure 2.0 Client Configuration       6
rhui-REGION-rhel-server-releases/7Server/x86_64              Red Hat Enterprise Linux Server 7 (RPMs)                13,604
rhui-REGION-rhel-server-rh-common/7Server/x86_64             Red Hat Enterprise Linux Server 7 RH Common (RPMs)         209
xroad-util                                                   X-Road util for RHEL7                                       11
repolist: 24,879
 
# yum repoinfo nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
Repo-id      : nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
Repo-name    : added from: http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/rhel7-prod-current/stable
Repo-status  : enabled
Repo-revision: 1474358995
Repo-updated : Tue Sep 20 11:10:04 2016
Repo-pkgs    : 9
Repo-size    : 267 M
Repo-baseurl : http://www.nic.funet.fi/pub/csc/x-road/client/rhel7-prod-current/stable
Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Fri Jan 13 09:59:04 2017)
Repo-filename: /etc/yum.repos.d/nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable.repo

Tämän jälkeen voidaan palauttaa vanha asennus:

# yum downgrade xroad-securityserver-fi xroad-common xroad-proxy xroad-securityserver xroad-jetty9 xroad-addon-proxymonitor xroad-monitor xroad-addon-metaservices xroad-addon-messagelog
r xroad-addon-metaservices xroad-addon-messagelog 
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package xroad-addon-messagelog.x86_64 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-addon-messagelog.x86_64 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-addon-metaservices.x86_64 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-addon-metaservices.x86_64 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-addon-proxymonitor.x86_64 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-addon-proxymonitor.x86_64 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-common.x86_64 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-common.x86_64 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-jetty9.x86_64 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-jetty9.x86_64 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-monitor.x86_64 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-monitor.x86_64 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-proxy.x86_64 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-proxy.x86_64 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-securityserver.noarch 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-securityserver.noarch 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
---> Package xroad-securityserver-fi.noarch 0:6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7 will be a downgrade
---> Package xroad-securityserver-fi.noarch 0:6.9.0-1.20161118142939gitfe521bb.el7 will be erased
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
==================================================================================================================================================================
 Package                        Arch         Version                                     Repository                                                          Size
==================================================================================================================================================================
Downgrading:
 xroad-addon-messagelog         x86_64       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable        26 M
 xroad-addon-metaservices       x86_64       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable        68 k
 xroad-addon-proxymonitor       x86_64       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable        50 k
 xroad-common                   x86_64       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable        80 M
 xroad-jetty9                   x86_64       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable        10 M
 xroad-monitor                  x86_64       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable        26 M
 xroad-proxy                    x86_64       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable       124 M
 xroad-securityserver           noarch       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable       2.8 k
 xroad-securityserver-fi        noarch       6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7       nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable       4.1 k
Transaction Summary
==================================================================================================================================================================
Downgrade  9 Packages
Total download size: 267 M
Is this ok [y/d/N]: 

Asennuksen jälkeen tilanne pitäisi vastata seuraavaa:

# yum list xroad*   
Loaded plugins: amazon-id, rhui-lb, search-disabled-repos
Installed Packages
xroad-addon-messagelog.x86_64                  6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-addon-metaservices.x86_64                6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-addon-proxymonitor.x86_64                6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-common.x86_64                            6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-jetty9.x86_64                            6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-monitor.x86_64                           6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-proxy.x86_64                             6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-securityserver.noarch                    6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable
xroad-securityserver-fi.noarch                 6.7.13-1.20160919133840gitf42957a.el7                 @nic.funet.fi_pub_csc_x-road_client_rhel7-prod-current_stable

Ongelmatilanteessa palvelujen uudelleenkäynnistys saattaa olla tarpeen suorittaa seuraavat uudelleen käynnistykset:

service xroad-proxy restart
service xroad-jetty restart
service xroad-signer restart
service xroad-confclient restart   
 

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Ohje julkaistu.31.01.17 / HH

Yksilöintitunnus: 12345