Suomi.fi-palveluväylä –
Usein kysytyt kysymykset

Print Friendly, PDF & Email

Sisältö

Palveluväylä

Voiko samaa liityntäpalvelinta käyttää kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöissä?

Ei voi. Liityntäpalvelin voidaan rekisteröidä vain yhteen ympäristöön (kehitys-, testi- tai tuotantoympäristö) kerrallaan. Rekisteröinti tapahtuu liityntäpalvelimen asennuksen yhteydessä. Liityntäpalvelimen siirtäminen ympäristöstä toiseen edellyttää palvelimen uudelleenasennusta.

Voiko useampi organisaatio käyttää yhteistä liityntäpalvelinta?

Kyllä voi. Liityntäpalvelin voi olla organisaatiokohtainen tai monen organisaation yhteinen. Jokaisella liityntäpalvelimella on oma palvelinvarmenne jota käytetään liityntäpalvelinten välisissä yhteyksissä. Jokaisella organisaatiolla on vastaavasti oma allekirjoitusvarmenne jota käytetään järjestelmien lähettämien sanomien allekirjoitukseen. Jos liityntäpalvelimella on siis useita organisaatioita, niin organisaation omalla allekirjoitusvarmenteella varmennetaan organisaation omien palveluiden käyttämät sanomat.

Onko testi- tai tuotantoympäristöön liittyminen maksullista?

Sekä testi- että tuotantoympäristöön liittyminen, kuin myös ympäristöissä käytettävät varmenteet ovat liittyjälle maksuttomia.

Voinko parantaa liityntäpalvelimeni suorituskykyä jollain keinolla?

Liityntäpalvelimen suorituskykyä voidaan tehostaa seuraavilla tavoilla:

  1. Liityntäpalvelimen ohjelmiston muistiasetuksia muokkaamalla voidaan liityntäpalvelimen suorituskykyä parantaa.
  2. Liityntäpalvelimen tietokannan toimintaa voidaan tehostaa.

Onko lokitusta mahdollista kytkeä pois päältä?

Kyllä. Palveluväylän versiosta 6.7.2 lähtien sanomien hyötykuorman lokitus on oletuksena kytketty pois päältä ja vain sanomien otsikkotiedot lokitetaan. Hyötykuorman lokittaminen on mahdollista kytkeä päälle konfiguraatioita muuttamalla.

Onko Palveluväylässä tarjolla testipalveluita, joita voisi hyödyntää oman liityntäpalvelimen väyläliitynnän testaamiseen tai SOAP-viestien lähettämiseen/vastaanottamiseen?

Suomi.fi-palveluväylän eri ympäristöissä (FI-DEV, FI-TEST ja FI) on tarjolla kaksi kaikkien liittyneiden organisaatioiden käytössä olevaa testipalvelua. Palvelujen avulla on mahdollisuus varmistaa oman liityntäpalvelimen asennuksen onnistuminen sekä testata X-Road-tiedonsiirtoprotokollan mukaisten SOAP-sanomien lähettämistä ja vastausten käsittelyä. Ohjeistus näiden käyttämiseen löytyy seuraavasta linkistä: Suomi.fi-palveluväylä – testipalvelut

Onko määritelty, minkä kokoisia sanomia Palveluväylän kautta on suositeltavaa välittää? Onko esimerkiksi parempi pilkkoa 100 000 rivin viesti kymmeneen 10 000 rivin viestiin?

Suositusta tästä ei ole määritelty. Palveluväylä on kuitenkin ensisijaisesti suunniteltu reaaliaikaiseen tietojen vaihtoon massatiedonsiirtojen sijaan. Käytännössä erittäin suurikokoiset sanomat on siis parempi pilkkoa useampaan osaan.

Miten käytän ulkoista kuormantasaajaa Suomi.fi-palveluväylässä?

Ohjeistusta ulkoisen kuormantasaajan käyttämiseksi Suomi.fi-palveluväylässä löytyy täältä:

Ulkoisen kuormantasaajaan käyttäminen palveluväylässä

Millä tavalla sovitinpalvelu kannattaisi toteuttaa? Onko jossain nähtävillä esimerkkejä sovitinpalveluista?

Lisätietoja sovitinpalvelusta ja sen toteuttamisesta löytyy esuomi.fin dokumentaatiosta (ks. Sovitinpalvelu).

Löytyykö liityntäpalvelimen asennukseen ja konfigurointiin ohjevideoita?

Mitä tietoja tietojärjestelmäni tiedonsiirrosta jää palveluväylän keskuspalvelimelle ja kuinka kauan ne siellä säilyvät?

Palveluväylän kautta lähetettyjen sanomien tietosisältöihin liittyviä tietoja ei välity keskuspalvelimelle, vaan kaikki sanomalokit ovat liityntäpalvelinkohtaisia. Palveluväylän ylläpitoa ja toiminnan valvomista helpottamaan on toteutettu tai tullaan tulevaisuudessa kehittämään keskuspalvelimilta käsin tapahtuvan valvonnan mahdollistavia ominaisuuksia, mutta liityntäpalvelinten välisten sanomien tietosisällöt ovat tämän valvonnan ulkopuolella. Toteutettavien valvontaominaisuuksien kautta tarkoituksena on helpottaa ongelmakohtien paikantamista vikatilanteissa (esimerkiksi ennakoimaan mahdolliset varmenteiden vanhentumiset) sekä helpottaa palveluväylän kautta tapahtuvan viestinvaihdon seurantaa tilastoinnin ja raportoinnin näkökulmasta.

Onko Suomi.fi-palveluväylän koulutuksissa käytettyä materiaalia saatavilla jälkikäteen jostain?

Koulutusmateriaali löytyy täältä:

Voiko Palveluväylää käyttää paikkatiedon vaihtamiseen?

Kyllä voi. Paikkatiedon siirtoformaatista riippuen paikkatieto voidaan sijoittaa joko SOAP-sanoman sisälle tai liitteeksi. SOAP-sanoman sisällä voidaan siirtää XML-muotoista tietoa. Muun kuin XML-muotoisen tiedon siirtäminen tapahtuu SOAP-liitteiden kautta.

Mistä tiedän, mitä tietoja on Suomi.fi-palveluväylän kautta saatavilla ja ovatko tiedon tarjoajien yhteystiedot keskitetysti saatavilla?

Liityntäkatalogi tarjoaa kuvaukset kaikista Palveluväylän kautta käytettävissä olevista rajapinnoista ja palveluista. Varsinaisten rajapintakuvausten ohella liityntäkatalogi sisältää myös muuta tietoa palveluista, esimerkiksi vasteajoista tai ylläpitäjän yhteystiedoista. Liityntäkatalogi julkaistiin Palveluväylän tuotantokäytön alkaessa 18.11.2015.

Käyttääkö liityntäpalvelin kohdeliityntäpalvelimen FQDN-nimeä vai IP-osoitteita yhteyttä muodostaessaan?

Yhteyden muodostamiseen käytetään kohdeliityntäpalvelimen FQDN-nimeä.

Mitkä Linux-jakelut/distrot ovat tuettuina?

Kansallisen palveluväylän testi- ja tuotantoympäristöihin pääsee mukaan vain virallisesti tuetuilla distroilla, jotka ovat tällä hetkellä Ubuntu 14.04 LTS ja RHEL7. Palveluväyläohjelmiston toimivuutta ei ole testattu CentOS:lla, minkä vuoksi sen käytölle ei voida tarjota tukea.

Kehitysympäristön puolella myös muiden kuin virallisesti tuettujen distrojen (esim. CentOS) käyttö on sen sijaan mahdollista. Muiden kuin virallisesti tuettujen distrojen käyttö kehitysympäristössä tapahtuu aina organisaation omalla vastuulla. Palveluväylän ylläpito ei tarjoa tukea niiden käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmatilanteiden selvittämiseen, vaan ongelmatilanteiden selvittäminen on organisaation omalla vastuulla.

Tulevista Ubuntu jakeluista on tehty linjaus, että Ubuntu 16 jakelulle ei tehdä palveluväylään tukea vaan seuraava tuettu versio on Ubuntu 18. Tuki tälle versiolle tullaan toteuttamaan vuoden 2018 aikana.

Milloin liityntäpalvelimen lähdekoodi julkaistaan avoimena lähdekoodina?

Koko X-Roadin lähdekoodi julkaistiin GitHub:issa avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä 3.10.2016.

Liityntäpalvelimen lähdekoodi julkaistiin jo aikaisemmin GitHub:issa avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä palveluväylän tuotantokäytön aloituksen yhteydessä 18.11.2015.

Linkki X-Road GitHub repositoryyn

Miten omien tarjottavien palveluiden testaaminen testiympäristössä tapahtuu?

Tällä hetkellä testaaminen tapahtuu niin, että testiympäristöön liitetään kaksi liityntäpalvelinta: sekä palvelun tuottajan että palvelun kuluttajan liityntäpalvelimet. Nämä kaksi sitten viestivät keskenään ja tarjottavien palveluiden toiminta voidaan tällä tavalla testata. Liityntäpalvelimet voivat olla joko kummatkin oman organisaation liityntäpalvelimia tai niin, että toinen liityntäpalvelin on organisaation oma (esimerkiksi palvelua tarjottaessa palvelun tuottajan liityntäpalvelin) ja toinen liityntäpalvelin jonkin toisen organisaation omistama (esimerkiksi palvelua hyödynnettäessä palvelun kuluttajan liityntäpalvelin). Tarkoituksena on testata koko viestiketjun toimivuus niin, että viestit kulkevat palvelun tuottajan ja palvelun kuluttajan välillä ja takaisin.

Palveluväylässä on myös olemassa muutamia yksinkertaisia testipalveluita joiden avulla oman liityntäpalvelimen perus SOAP-viestien toiminta voidaan testata.

Onko Palveluväylän puolesta tarjolla liityntäpalvelinta testiympäristössä, jota voisi käyttää oman organisaation palveluiden testaamiseen?

Tällä hetkellä Palveluväylästä ei löydy liityntäpalvelinta jota voisi tähän tarkoitukseen käyttää. Sekä testi- että tuotantoympäristöön on tulossa kumpaankin yksi yhteiskäyttöinen liityntäpalvelin, jota liittyjät voivat käyttää omien palveluidensa testaamiseen ilman, että heidän tarvitsee pystyttää erillistä liityntäpalvelinta sitä varten.

Tämä palvelu on vasta siis työn alla ja tulossa myöhemmin saataville.

Miksi varmenteet tilataan erikseen?

Suomi.fi-palveluväylässä käytetään Väestörekisterikeskuksen erikseen palveluväylää varten räätälöimiä varmenteita siinä tapauksessa, että Väestörekisterikeskus toimii varmentajana. Varmenteet haetaan erillisen ohjeen mukaisesti. Varmenteiden hakulomakkeet, ohjeet ja esimerkkejä täytetyistä lomakkeista löytyy liity palveluväylään -sivulta.

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti luotu30.09.15 / AT
1.1Sisältöä lisätty19.10.15 / AT
1.2Sisältöä muokattu25.10.15 / PK
1.3Muokattu julkaistavaksi28.10.15 / NP
1.4Sisältöä lisätty08.06.16 / HH
1.5Linkki korjattu osoittamaan oikeaan osoitteeseen15.9.16 / HH
1.6Lisätty tieto, että koko X-Road lähdekoodi on julkaistu avoimena.20.10.2016 / HH
1.7Suorituskykyyn liittyvä kysymys lisätty.28.10.2016 / HH

Yksilöintitunnus: JPV141