Suomi.fi-palveluväylä – Ulkoisen kuormantasaajaan käyttäminen palveluväylässä

Print Friendly, PDF & Email

Kuormantasaajan avulla organisaatio voi parantaa liityntäpalvelimensa suorituskykyä ja luotettavuutta erityisesti suurten ja äkillisten liikennepiikkien varalle.

Kuormantasaajan avulla palvelujen skaalautuvuus, saatavuus ja hallittavuus paranevat. Jos esimerkiksi liityntäpalvelimen toimintaan tarvitaan lisää suorituskykyä vaikkapa lisääntyneen käytön takia (palvelukutsuja tulee jatkossa yhä enemmän), voidaan nykyinen liityntäpalvelin kloonata toiseksi tai useammaksi liityntäpalvelimeksi. Kuorma jakaantuu tällöin kahdelle tai useammalle liityntäpalvelimelle. Näin yhtäaikaisten käyttäjien määrää voidaan kasvattaa ja vasteajat pienevät. Kuormantasaajan avulla järjestelmä toimii aikaisempaa paremmin myös mahdollisissa vikatilanteissa. Kuormantasaaja poistaa vikaantuneen liityntäpalvelimen käytöstä (liikennettä ei enää ohjata sille) ja liikenne ohjautuu muille, toiminnassa oleville liityntäpalvelimille.

Kuormanjakotuen käyttöönotto edellyttää, että organisaatiolla on käytössään oma kuormantasaaja. Toisin sanoen kuormantasaaja ei  ole vakiokomponentti Suomi.fi-palveluväylässä vaan on kunkin organisaation omalla vastuulla hankkia, konfiguroida ja ylläpitää kuormantasaajaa. Kuormantasaaja tulee konfiguroida siten, että palveluväylä voi hyödyntää organisaation käyttämää kuormantasaajaa.

Ulkoiseen kuormantasaajaan liittyvää ohjeistusta ja käyttövinkkejä löytyy alla olevista lähteistä:

  • Kuormantasaajan asennus- ja konfigurointiohje englanninkielisenä löytyy X-Roadin virallisesta GitHub repositoriosta täältä
  • Liityntäpalvelimen operointi- ja ylläpitokoulutuksen materiaalista täältä
  • eSuomi.fi sivun blogikirjoituksesta.

Palveluväylän ylläpito auttaa ja ohjeistaa tarpeen vaatiessa lisää: palveluvayla@palveluvayla.fi

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentaatio julkaistu.16.11.17 / HH

Yksilöintitunnus: 12345