Suomi.fi-palveluväylä –
Liityntäpalvelimen tekniset vaatimukset

Print Friendly, PDF & Email

1 Tuotantoympäristö ja palvelinalusta

 • Fyysinen tai virtualisoitu palvelinympäristö
 • Toimivat aikapalvelut (NTP, Network Time Protocol)
 • Toimivat nimipalvelut (DNS, Domain Name System)
  • Palomuuriavaukset DNS-palvelulle pitää olla tehtynä: TCP portti 53

2 Käyttöjärjestelmävaatimukset

 • Ubuntu 14.04 LTS palvelinasennus
 • RHEL7 palvelinasennus

3 Palvelinten mitoitusohjeita

(Katso myös kohta 5 ”Suurten liitetiedostojen siirtoon liittyviä mitoitusohjeita’)

Testikäyttöön

Kevyt testikone, toiminnalliseen testaukseen:

 • 2 vcore
 • 4 GB muistia
 • OS-partitio: 10GB
 • /var/ -levyosio: 20-40GB
 • 1 kpl 1Gb/s verkkoyhteys

Testikone, normaaliin toiminnalliseen testaukseen:

 • 4-8 vcore
 • 8-16 GB muistia
 • OS-partitio: 10GB
 • /var/ -levyosio: 40-80GB
 • 1 kpl 1Gb/s verkkoyhteys

Testikone, raskaaseen kuormitustestikäyttöön:

 • 8 vcore
 • 16 GB muistia
 • OS-partitio: 10GB
 • /var/ -levyosio: 80-160GB
 • 1 kpl 1Gb/s verkkoyhteys

Tuotantokäyttöön

Tuotantokone, kevyt tuotantokäyttö:

 • 2 vcore
 • 4 GB muistia
 • OS-partitio: 10GB
 • /var/ -levyosio: 20-80GB
 • 1 kpl 1Gb/s verkkoyhteys

Kevyt tuotantokäyttö: jatkuvalla tasaisella kuormituksella <50 kyselyä minuutissa (sanomakoot <=500K) tai tarve siirtää normaalien SOAP sanomien sisällä isoja tietomääriä (sanomakoot 0.5M…10M) muutaman kyselyn verran minuutissa.

Tuotantokone, normaali tuotantokäyttö:

 • 4 vcore
 • 4-8GB muistia
 • OS-partitio: 10GB
 • /var/ -levyosio: 80-160GB
 • 1 kpl 1Gb/s verkkoyhteys

Normaali tuotantokäyttö: jatkuvalla tasaisella kuormituksella 50-125 kyselyä minuutissa (sanomakoot <=500K) tai tarve siirtää normaalien SOAP sanomien sisällä isoja tietomääriä (sanomakoot 0.5M…10M) kymmenkunnan kyselyn verran minuutissa.

Tuotantokone, raskas tuotantokäyttö:

 • 4-8 vcore
 • 8-16 GB muistia
 • OS-partitio: 10GB
 • /var/ -levyosio: 160-320GB
 • 1 kpl 1Gb/s verkkoyhteys

Raskas tuotantokäyttö: jatkuvalla tasaisella kuormituksella 150-250 kyselyä minuutissa (sanomakoot <=500K) tai tarve siirtää normaalien SOAP sanomien sisällä isoja tietomääriä (sanomakoot 0.5M…10M) useiden kymmenien kyselyjen verran minuutissa.

4 Palvelimen tarvitseman levytilan määrän arviointi

(Katso myös kohta 5 ”Suurten liitetiedostojen siirtoon liittyviä mitoitusohjeita’)

Liityntäpalvelimen tarvitseman levytilan määrää arvioitaessa on syytä ottaa huomioon lokimerkintöjen tarvitsema levytila, sillä jokaisesta kysely- ja vastaussanomasta lokitetaan tietokantaan SOAP sanoman sisältö. Suomen palveluväylässä ei lokiteta kuitenkaan SOAP sanomien body osaa. Kyselysanomiin tulee 9.5 kB edestä metadataa (SOAP määritykset, tunnisteet ja headerit) ja allekirjoituksia. Vastaussanomassa tämän informaation määrä on 11,2 kB. Pyöreästi voidaan laskea siis, että jokainen onnistunut kysely tuottaa edestakaisten SOAP-sanomien myötä 21 kB väylän sisäistä metadataa sanomalokiin. Tämän lisäksi liityntäpalvelimet vielä käyvät minuutin välein allekirjoututtamassa aikaleimapalvelulla tuona aikana kirjatut viestit mikäli näitä on. Aikaleimojen koko on kiinteä 3.6 kB.

Levytilan tarve aktiiviselle sanomalokille on siis oletusarvoisesti:

3.6kB + N * (21kB + R + A) = S

N = Kyselyitä minuutissa
R = Kyselyn koko kilotavuina (kB), Suomen tapauksessa tämä on 0kB
A = Vastauksen koko kilotavuina (kB), Suomen tapauksessa tämä on 0kB
S = Levyn käyttö minuutissa kilotavuina (kB / min)

Esimerkki 1

Oletetaan tietojärjestelmälle tulevan 100 kyselyä minuutissa. Kyselysanoman koko on 4 kB ja vastaussanoman koko on 8 kB (Huom. näitä ei Suomessa lokiteta = 0kB). Tällöin sanomalokin levynkäyttö on:

3.6kB + 100 * (21kB + 0kB + 0kB) = 2103,6kB / min = 2.1 MB / min

Vuorokaudessa levyä tarvitaan 2.95 GB. Tietokannassa oletusarvoisesti säilytetään 30 päivän sanomalokit, eli tällöin tarvitaan 88,5 GB tilaa dataa varten.

Kun laskuihin otetaan mukaan vielä arkistoidut viestit, joiden voidaan olettaa vaativan noin 43% siitä mitä vastaava määrä aktiivisesti tietokannassa säilytettävästä lokin määrästä, niin tarvitaan vielä lisäksi seuraavasti lisälevytilaa.

 • 1.3 GB / vuorokaudessa
 • 39 GB / kuukaudessa
 • 468 GB / vuodessa

Yhteensä siis tarvitaan levytilaa:

 • 2.95 + 1.3 GB = 4,25 GB / vuorokaudessa
 • 88,6 + 39 GB = 127,6 GB / kuukaudessa
 • 1062 + 468 GB = 1530 GB / vuodessa

Esimerkki 2

Mikäli tietojärjestelmälle tulevien kyselyjen määrä olisi 1000 kyselyä minuutissa kyselysanoman koon ollessa 4 kB ja vastaussanoman koon ollessa 8 kB (Huom. näitä ei Suomessa lokiteta = 0kB), niin levytilaa tarvittaisiin seuraavasti.

3.6kB + 1000 * (21kB + 0kB + 0kB) = 21003,6kB / min = 20.5MB / min

Vuorokaudessa levyä tarvitaan 28.8 GB. Tietokannassa oletusarvoisesti säilytetään 30 päivän viestilogit, eli 864 GB dataa.

Tietokanta:

 • 20.5 MB / minuutti
 • 28.8 GB/ vuorokausi
 • 864 GB/ kuukausi

Arkistoidut sanomat:

 • 12,4 GB / vuorokausi
 • 371.5 GB / kuukausi
 • 4.4 TB / vuosi

5 Suurten liitetiedostojen siirtoon liittyviä mitoitusohjeita

Suurten tietomäärien siirto palveluväylää pitkin suositellaan tehtäväksi liitetiedostojen kautta. Suuriksi tiedostoiksi luokitellaan tiedostot jotka ovat luokkaan ~10M ja sitä isommat tiedostot.

Suurten tiedostojen siirtoon on oma ohjesivu täällä: Suurten liitetiedostojen siirtäminen palveluväylässä

Erityisesti suuren liitetiedostojen siirrossa on huomiota levytilan määrä: liitetiedostot talletetaan levyvälimuistiin joten levyä on oltava vapaana vähintään niin paljon, että liitetiedosto voidaan tallentaa levylle.

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti luotu01.10.15 / PM
1.1Sisältöä lisätty ja muokattu05.10.15 / PK
1.2Muokattu julkaistavaksi21.10.15 / NP
1.3Päivitetty laitteistovaatimuksia. Päivitetty ”Palvelimen tarvitseman levytilan määrän arviointi” -luku.19.5.17 / HH
1.4Tarkennettu viestimääriä eri laitteistovaatimusten osalta. Tuotannon osalta levytilan määrää nostettu kevyessä, normaalissa ja raskaassa käytössä.01.06.17 / HH
1.5Lisätty luku 5.16.6.17 / HH
1.5Lukuun 1 lisätty NTP ja DNS käsitteisiin lisätietoa.30.10.17 / HH

Yksilöintitunnus: 12345