Suomi.fi-palveluväylä –
Liityntäpalvelimen suositellut muistiasetukset

Print Friendly, PDF & Email
 


Tämän sivun ohjeessa kerrotaan liityntäpalvelimen ohjelmiston suositellut muistiasetukset riippuen siitä mikä on liityntäpalvelimen alustakoneen keskusmuistin määrä sekä annetaan ohjeet miten muistiasetukset voi muuttaa.


Liityntäpalvelimen Proxy ja Signer prosessien muistiasetukset riippuen keskusmuistin määrästä

Seuraavassa taulukossa on suositellut muistiasetukset Proxy ja Signer prosessille suhteessa alustakoneen käytettävissä olevaan muistin määrään. Suositukset on pyritty tekemään konservatiivisesti. Kaikkeen tilanteeseen optimaalista suositusta ei voi antaa, koska optimaalinen muistin määrä riippuu liityntäpalvelimesta ja sen käyttötapauksista.

Keskusmuistin määrä Instanssin tyyppi *) PROXY_PARAMS arvo SIGNER_PARAMS_arvo

2 **)

t2.small **) -Xms50m -Xmx300m **)

-Xms50m -Xmx100m **)

4

t2.medium -Xms200m -Xmx512m -Xms50m -Xmx100m

8

m4.large

-Xms512m -Xmx2g

-Xms50m -Xmx150m

16

m4.xlarge

-Xms2g -Xmx8g

-Xms50m -Xmx200m

32 m4.2xlarge -Xms2g -Xmx16g

-Xms50m -Xmx200m

Taulukko 1. Proxy ja Signer prosessien suositellut muistimäärien asetukset riippuen keskusmuistin määrästä.

*) Esimerkkinä on käytetty AWS ympäristössä käytössä olevien koneiden tyypillisiä instanssityyppejä. Instanssien tyypit saattavat vaihdella riippuen käyttöympäristöstä.

**) Ei enää suositella käytettäväksi koska suorituskyvyltään liian pieni.

Liityntäpalvelimen Proxy ja Signer prosessien muistiasetuksien muuttaminen

Liityntäpalvelimen muistiasetukset muutetaan tarvittaessa tiedostoon /etc/xroad/services/local.conf.  Tähän tiedostoon asetetaan sekä Proxy että Signer prosessien muistiasetukset. Esimerkiksi, jos halutaan antaa Proxy prosessille 200-2000 megatavuinen kokoinen dynaaminen muistialue (heap, maksimimuisti 2000, minimi 200) ja Signer prosessille 50-200 megatavua, tiedoston /etc/xroad/services/local.conf sisältö on seuraava:

PROXY_PARAMS=" -Xms200m -Xmx2000m -XX:MaxMetaspaceSize=80m
-Dlogback.configurationFile=/etc/xroad/conf.d/proxy-logback.xml
-Dxroad.proxy.clientHandlers=${CLIENT_HANDLERS#?}
-Dxroad.proxy.serverServiceHandlers=${SERVICE_HANDLERS#?}"
SIGNER_PARAMS=" -Xmx50m -Xmx200m -XX:MaxMetaspaceSize=60m
-Dlogback.configurationFile=/etc/xroad/conf.d/signer-logback.xml "

Esimerkki 1. /etc/xroad/services/local.conf -tiedoston sisältö kun Proxy prosessille halutaan varata 200-2000 megatavuinen kokoinen dynaaminen muistialue ja Signer prosessille 50-200 megatavua muistia.

Proxy ja Signer prosessit lukevat konfiguraatiotiedostoja jotka sijaitsevat liityntäpalvelimella seuraavissa poluissa: /etc/xroad/services/proxy.conf ja /etc/xroad/services/signer.conf, jotka kumpikin lukevat myös local.conf-tiedoston liityntäpalvelimen ohjelmiston käynnistyksen yhteydessä jolloin local.conf-tiedonstoon voidaan tehdä paikalliset, oletusarvoista poikkeavat muutokset. Jotta muutokset tulevat siis voimaan, oikea paikka tehdä muistiasetusmuutokset on local.conf -tiedosto (koska proxy.conf ja signer.conf-tiedostot ylikirjoitetaan asennuksen yhteydessä).

HUOM! On syytä varmistaa, että local.conf<->proxy.conf ja local.conf<->signer.conf tiedostoparit ovat sisällöltään keskenään yhteensopivia ja että esimerkiksi lokitusasetukset on asetettu local.conf -tiedostossa samaksi kuin proxy.conf ja signer.conf tiedostoissa (tarkoittaa siis sitä, että rivi: -Dlogback.configurationFile=/etc/xroad/conf.d/proxy-logback.xml on kummassakin tiedostossa määritetty täsmälleen samoin).

 HUOM! Jotta uudet muistiasetukset tulevat käyttöön, on Proxy ja Signer prosessit käynnistettävä uudelleen antamalla seuraavat komennot:

UBUNTU:

  • service xroad-proxy restart 
  • service xroad-signer restart

RHEL:

  • systemctl restart xroad-proxy
  • systemctl restart xroad-signer

Liityntäpalvelimen oletusarvona on Proxyn muistiasetuksina -Xms100m -Xmx512m ja Signerille -Xmx50m. Oletusarvoinen Proxyn muistiasetus on liian pieni, ellei käytössä ole alustakoneen aivan minimikokoonpano. Muistiasetuksen ollessa liian pieni, liityntäpalvelimen suorituskyky ei ole optimaalinen. Proxyn muistiasetusta suositellaankin kasvatettavan koneen käytettävissä olevan keskusmuistin mukaan. Myös Signerin muistia kannattaa kasvattaa, mutta sen merkitys ei ole yhtä suuri.


Dokumentin tiedot

Versionro Mitä tehty Pvm/henkilö
 1.0 Dokumentti julkaistu eSuomessa. 28.10.16 / HH
 1.1 Lisätty ohjeet prosessien uudelleen käynnistämisestä. 01.11.16 / HH
 1.2 Ohjeet päivitetty. 10.10.17 / HH
 1.3 Kirjoitusvirhe korjattu. 11.10.17 / HH
 1.4 m4.2xlarge -palvelintyypin PROXY_PARAMS Xms arvo korjattu. 13.10.17 / HH

Yksilöintitunnus: 12345