Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille.

 Suomi.fi-palveluväylän palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Palveluväylä on ensisijainen tapa siirtää käyttäjäorganisaation tietoja palvelunäkymiin.

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus tai oikeus käyttää Palveluväylää.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Palveluväylää tietojen siirtoon.
  • Palveluväylän käyttövelvollisuus alkaa 15.7.2016. Velvollisuus tarkoittaa liittymistoimenpiteiden käynnistämistä.
  • Huom! Väestörekisterikeskus on linjannut 11.3.2019 Palveluväylän käyttövelvoitteesta poikkeamisesta. Linjauksen johdosta tietyissä tapauksissa käyttövelvoitteesta voi poiketa ilmoittamalla asiasta Väestörekisterikeskukselle. Lue lisää linjauksesta: VRK on linjannut Suomi.fi-palveluväylän käyttövelvoitteesta poikkeamisesta (uutinen)

Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto- ja tukimateriaali löytyy nyt Suomi.fi-palveluhallinnasta!

Palveluhallinnasta löytyvät myös muun muassa palveluiden tekninen aineisto, käyttöönottoon liittyvät sähköiset lomakkeet ja palveluun liittyvää ohjeistusta. Palveluväylän materiaalin ja käyttöönoton löydät sivulta Suomi.fi-palveluväylä Palveluhallinnassa. Esuomi.fitä ei enää päivitetä.

Palveluväylää kehitetään kansainvälisesti

Väestörekisterikeskus kehittää Suomi.fi-palveluväylää yhteistyössä Nordic Institute for Interoperability Solutionsin (NIIS) kanssa. NIIS vastaa Palveluväylän käyttämän X-road -teknologian ydinkomponenttien kehittämisestä. Väestörekisterikeskus puolestaan vastaa kehitystyön laadun varmistuksesta, tuotosten kansallisesta jakelusta, keskitettyjen komponenttien palvelutuotannosta ja Palveluväylän asiakkaiden neuvonnasta.

Hyödyt käyttäjille

Suomi.fi-palveluväyläSuomi.fi-palvelukokonaisuuden käyttäjille voidaan Palveluväylän kautta tuoda juuri oikeat tiedot erilaisista rekistereistä ja järjestelmistä. Paitsi palvelujen laatu, myös läpinäkyvyys, tietoturva ja tietosuoja, sekä tiedon luotettavuus paranevat.

.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-palveluväylä on vakioitu, yhtenäinen, yhteiskäyttöinen, yhteentoimiva ja tietoturvallinen tiedonvälityskerros, jonka avulla palveluntarjoajilla on täysin uudenlainen mahdollisuus tulla näkyviin kansalaisille, yrityksille ja virkamiehille suunnatuissa palveluissa. Useita eri palveluita ja tietolähteitä yhdistelevien kokonaisuuksien rakentaminen on helppoa ja kustannustehokasta.

  • Olemassa olevien palveluiden ja tuotteiden laadun parantaminen
  • Uudenlaisten palveluinnovaatioiden mahdollistaminen
  • Säästöt infrastruktuuri-, arkistointi- ym. kustannuksista
  • Standardinmukaisesti toteutettu tietoturva ja tietosuoja
  • Helppo käyttöönotto, tietojen saanti rajapintojen kautta – liitynnän jälkeen kaikki mukana olevat palvelut ovat käytettävissä

Ohjelmistotoimittajat voivat toteuttaa ohjelmistoihinsa ja järjestelmiinsä valmiuden Suomi.fi-palveluväylän integraatioihin ja kehittää näin tuotteitaan entistä paremmiksi.

Löydä Palveluväylän palvelut – Liityntäkatalogi

Suomi.fi-palveluväylän osana tarjottava Liityntäkatalogi on ajantasainen hakemisto kansallisen palveluväylän liitynnöistä. Liityntäkatalogin tarkoituksena on auttaa palvelun tuottajia ja toteuttajia kehittämään tehokkaampia sähköisiä palveluita ja tukea tietojen uudelleenkäyttöä. Liityntäkatalogiin kuvataan sähköiset palvelut, joissa käsiteltävät tiedot ovat muiden tietojärjestelmien hyödynnettävissä. Tarkemmat ohjeet palvelujen hakemisesta ja käyttöönotosta Liityntäkatalogin avulla löytyvät Palvelun hakeminen ja käyttöönotto Liityntäkatalogista -sivulta.

Liityntäkatalogi

.

.

Miten Palveluväylä toimii?

Palveluntarjoaja liittää oman palvelunsa Palveluväylään ohjeiden mukaisesti ja tekee tarvittavat konfiguroinnit tietojen hyödyntämiseksi. Palveluväylän käyttöönotossa avustaa Väestörekisterikeskuksen käyttöönottotiimi.

Liitynnän tekemisen jälkeen oman palvelun kehittämisessä voi hyödyntää kaikkia Palveluväylään integroituja tietolähteitä ja palvelukomponentteja.

Suomi.fi-palveluväylän osana tarjottava liityntäkatalogi tuo kaikkien kokonaisuudessa mukana olevien palveluiden rajapinta-, sisältö ym. tiedot kaikkien saataville ja käytettäväksi.

.
Palveluväylän kokonaisuus

.

Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on toteutettava liittymät omien palveluidensa ja Suomi.fi-palveluväylän välille. Palveluiden rajapintoihin voidaan tarvita muutoksia yhteentoimivuuden toteuttamiseksi. Palveluntarjoajalla tulee olla käytössään ns. liityntäpalvelin, jonka kautta liittyminen toteutetaan – tällainen voidaan tarvittaessa pystyttää käyttöönoton yhteydessä.

Palveluntarjoaja voi myös hyödyntää Suomi.fi-palveluväylän ylläpitämää liityntäkatalogia tarjolla olevien palvelujen liityntätietojen selvittämiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Suomi.fi-palveluväylän palveluita hyödyntävän toimijan on liityttävä ensin Suomi.fi-palveluväylään jotta siellä tarjottavia palveluita on mahdollista hyödyntää.

Suomi.fi-palveluväylän käyttö on organisaatioille maksutonta.

Kehittämisen aikataulu

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun:

suomi.fi-asiakaspalvelu(a)vrk.fi

Print Friendly, PDF & Email