Suomi.fi-palvelutietovaranto –
Liittyminen ja käytön aloitus

Näin organisaatio liittyy PTV:n käyttäjäorganisaatioksi ja voi aloittaa PTV-tietojen tuottamisen

1. Rekisteröidy Palveluhallintaan

Ennen Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöä organisaationne on rekisteröidyttävä Palveluhallintaan, haettava Palvelutietovarannon käyttölupaa, annettava liittymistietoja ja hyväksyttävä käyttöehdot.

2. Täytä käyttölupahakemus

Lue Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöehdot asiakasorganisaatiolle (avautuu erillisenä html-sivuna).
Täytä käyttölupahakemus Palvelutietovarantoon (avautuu erillisenä pdf-tiedostona).
Osana käyttölupahakemusta anna tiedot organisaatiosta ja sen yhteyshenkilöistä.
Mikäli organisaationne ottaa käyttöön IN-rajapinnan, käyttölupahakemuksessa täytetään myös kohta ”Selvitys tietojen suojauksesta” liitettävän tietojärjestelmän osalta. Jokaisesta liitettävästä tietojärjestelmästä täytetään selvitys tietojen suojauksesta. Samalla lomakkeella voi hakea käyttölupaa useammalle samankaltaiselle tietojärjestelmälle.Käyttölupahakemuksessa hyväksytään käyttöehdot. Käyttöehdot tarvitsee hyväksyä vain kerran.

3. Allekirjoita käyttölupahakemus.

Lähetä käyttölupahakemus skannattuna osoitteeseen suomi.fi-kayttoluvat@vrk.fi tai postitse osoitteeseen:

Väestörekisterikeskus
Digitaaliset palvelut
PL 123
00531 Helsinki

Lisätietoja käyttöluvasta saat osoitteesta suomi.fi-kayttoluvat@vrk.fi

Jos organisaatiosi on ollut aikaisemmin Suomi.fi-palvelutietovarannon asiakas ja hyväksynyt käyttöehdot osana käyttöönottoa, käyttöehtojen hyväksymistä koskevaa kohtaa ei tarvitse täyttää uudelleen.

Liittymisohje

VRK myöntää hakemuksen perusteella organisaatiolle pääkäyttäjän käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset.

  • Organisaation pääkäyttäjä lähettää kutsun organisaation ylläpitäjille Suomi.fi-palveluhallinta sivuston käyttäjähallinnan kautta ja antaa tarvittavat käyttäjäoikeudet.
  • Tunnukset ovat henkilökohtaisia. Jokainen PTV:n käyttäjätunnuksen saanut hyväksyy myös henkilökohtaisen käyttöehdon.

Lisäksi

Organisaation on käyttöönoton sujuvuuden kannalta tärkeä huomioida muut palvelutietovarannon käyttöönottoa valmistelevat ja edellyttävät toimet. Tarkemmin esuomi.fin käyttöönotto-osiossa.

PTV:n toimituspolitiikka tulee huomioida, kun PTV:hen valmistellaan ja tuotetaan sisältöjä.

PTV:n käyttöönoton ja ylläpidon työsuunnitelma -exceliin on koottu käyttöönoton kannalta tärkeitä vaiheita ja sitä kannattaa hyödyntää käyttöönoton tehtäväkokonaisuuksien hahmottamisessa ja organisoinnissa.

PTV-tukeen, ptv-tuki@vrk.fi, voi tarvittaessa olla yhteydessä!

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti luotu29.06.16 / NP
1.1Dokumenttia päivitetty16.08.16 / AH
1.2Dokumenttia päivitetty24.8.16 / NP

Yksilöintitunnus: 12345