Ajankohtaista

Palvelutietovarantoon liittyvät infotilaisuudet

Miten organisaatiot voivat hyödyntää PTV-dataa?

Pohditko, miten organisaatiosi voisi hyödyntää Palvelutietovarantoon tuotettua dataa rajapinnan kautta?

Väestörekisterikeskus järjestää tiistaina 22.5. klo 13-14 virtuaalisen paneelikeskustelutilaisuuden, jossa PTV-dataa hyödyntäneet kunnat kertovat kokemuksistaan. Tule kuulemaan hyvistä käytännöistä ja keskustelemaan!

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen

Jo pidettyjen koulutusten ja infotilaisuuksien materiaalit löydät Koulutukset ja työpajat -sivulta.

Sisältöön liittyvät

Palvelutietovarannon sisällöntuotantoon liittyvät ajankohtaiset asiat ja muutokset ilmoitetaan tässä osiossa.

1.6.2018

Palvelutietovarannon tukimateriaali ja käyttöliittymä on siirtynyt Suomi.fi-palveluhallintaan. Ruotsinkielinen tukimateriaali löytyy toistaiseksi edelleen esuomi.fin ruotsinkieliseltä puolelta.

Löydät PTV:n tukimateriaalit Palveluhallinnan tukiartikkeleista seuraavien linkkien avulla.

26.4.2018

Alkukeväästä 2018 julkaistu palvelupaikkaohje sai paljon kommentteja ja aiheellista kritiikkiä. Palvelupaikkojen kuvaamiseen liittyvää linjausta tarkasteltiin VRK:ssa uudelleen ja linjausta muutettiin.

Uusi linjaus ja ohje on nyt julkaistu.

22.3.2018

Pohjakuvaukset-taulukko on päivitetty, ja tietoa uusimmista pohjakuvausmuutoksista on päivitetty Pohjakuvaukset-sivulle. Lisätty uusia yritysten lupiin liittyviä pohjakuvauksia suomeksi, käännökset tulossa.

8.3.2018

Palvelutietovarannon koulutusympäristöön on lisätty mahdollisuus testata esteettömyystietojen lisäämistä palvelupaikalle. Ominaisuus on tulossa PTV-tuotantoversioon seuraavassa versiopäivityksessä huhtikuussa.

Esteettömyystietojen syöttäminen tapahtuu Helsingin kaupungin tuottaman erillisen esteettömyyssovelluksen avulla. Pääset antamaan palvelupaikalle esteettömyystietoja palvelupaikan käyntiosoitteen yhteydessä.

Kun lisäät palvelupaikalle ensimmäisen osoitteen ja tallennat tiedot, käyntiosoitteen yhteyteen tulee näkyviin linkki esteettömyyssovellukseen. Voit siirtyä linkin kautta esteettömyyssovellukseen antamaan tiedot. Tietojen syöttäminen tapahtuu valitsemalla monivalintakysymyksistä sopiva vaihtoehto.

Kun olet täyttänyt ja tallentanut esteettömyystiedot, palaa takaisin PTV-käyttöliittymään. Siellä on Päivitä tiedot-painike, jonka avulla voit noutaa esteettömyystiedot PTV-käyttöliittymään. Myös mahdollinen lisäsisäänkäynti palvelupisteelle lisätään esteettömyyssovelluksessa. Vasta tämän jälkeen lisäsisäänkäynnille annetaan osoitetieto Palvelutietovarannossa.

Esteettömyystietojen täyttäminen sovellukseen edellyttää sitä, että tiedot on ensin kerätty palvelupaikan kiinteistöstä.  Tietojen kerääminen onnistuu oheisen tiedoston kysymyksiin vastaamalla.

Esteettömyyssovelluksessa annettavat tiedot

PTV:stä on myös mahdollista lähettää linkki esteettömyyssovellukseen henkilölle, jolla ei itsellään ole PTV-käyttäjätunnuksia. Linkin kautta esimerkiksi kiinteistön vahtimestari voi täyttää palvelupaikan esteettömyystiedot.

Esteettömyyssovellus on käytettävissä valitettavasti ainoastaan suomen kielellä. Ruotsin- ja englanninkielisessä käyttöliittymässä näytetään linkit suomenkieliseen sovellukseen.

Esteettömyyssovellus avautuu selaimessa uuteen ikkunaan. Jos sovellus ei avaudu, muuta selaimesi asetuksia niin, että ponnahdusikkunat sallitaan.

27.2.2018

Monituottajatilanteeseen on laadittu erillinen ohje. Ohje on aiemmin esitetty osana sisällöntuotannon koulutusaineistoja.

Nyt laadittua ohjetta on täsmennetty syksyn 2017 koulutusaineistoihin nähden seuraavasti: Kun yksi kunta tuottaa jotain palvelua usealle kunnalle, vain tämä yksi kunta kuvaa palvelun. Tämä kunta merkitään palvelun päävastuuorganisaatioksi ja muut kunnat merkitään vastuuorganisaatioiksi. Kaikki kunnat merkitään palvelun aluetietoon. (Aiemmassa ohjeessa muita kuntia ei kehotettu merkittäväksi vastuuorganisaatioiksi.)

Monituottajatilanteen ohje

15.2.2018

Yhteiskäyttöisten asiointikanavien taulukkoa on täydennetty. Taulukossa kerrotaan myös, mihin pohjakuvauksiin yhteiskäyttöinen kanava on mahdollisesti liitetty ehdolle. Suomi.fi-verkkotoimitus on liittänyt nimittäin joitakin yhteiskäyttöisiä, laajasti käytettyjä asiointikanavia valmiiksi ehdolle pohjakuvauksiin. Esimerkiksi Rakennuslupa-nimiseen pohjakuvaukseen on liitetty ehdolle Evolta Oy:n Lupapiste-verkkoasiointikanava.

Jos olet jo ottanut pohjakuvauksen käyttöön ja haluat liittää siihen ehdotetun asiointikanavan, sinun täytyy erikseen käydä muokkaamassa palvelua, johon olet pohjakuvauksen liittänyt. Hae palvelun Liitetyt asiointikanavat -kohdassa asiointikanavia ilman hakurajauksia ja liitä ehdotettu asiointikanava palveluusi. Ehdotettu kanava tulee hakutuloksiin ensimmäisenä. Lisätietoja saat Palvelutietovarannon käyttöohjeesta.

Yhteiskäyttöiset asiointikanavat -taulukko

25.1.2018

Palvelutietovarantoon on tulossa kevään aikana linkitys Helsingin kaupungin toteuttamaan esteettömyyssovellukseen. Sovelluksessa on mahdollista kuvailla palvelupaikkojen esteettömyystiedot ja tuoda ne sitten käytettäväksi Palvelutietovarantoon.

Esteettömyystietojen täyttäminen sovellukseen edellyttää sitä, että tiedot on ensin kerätty palvelupaikan kiinteistöstä.  Nyt on julkaistu tiedosto, josta käyvät ilmi esteettömyyssovelluksessa täytettävät kohdat. Tiedosto kannattaa tulostaa mukaan, kun lähtee esteettömyystietoja keräämään.

Esteettömyyssovelluksen tiedot

20.1.2018

Muistattehan perjantaiaamujen PTV-skypeklinikat, joihin voi matalalla kynnyksellä tulla kysymään neuvoa ja oppimaan myös  muiden kysymyksistä. Skypelinkki PTV-klinikkaan on sivulla https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/#PTV-klinikka_suomeksi.

18.1.2018

Suomi.fi-verkkopalvelun Kansalaiselle-osion metatietotaulukosta on julkaistu uusi versio. PTV-ylläpitäjät voivat käyttää taulukkoa apuna palvelujensa metatiedottamisessa: https://esuomi.fi/mdocs-posts/suomi-fi-verkkopalvelun-kansalaisosion-sivujen-metatiedot/

Verkkopalvelun Yritykselle tai yhteisölle -osion metatiedoista on julkaistu vastaavanlainen taulukko: https://esuomi.fi/mdocs-posts/suomi-fi-verkkopalvelun-yritysosion-metatiedot/

14.11.2017

Esimerkkejä hyvin kuvatuista palveluista ja asiointikanavista on koottu linkeiksi taulukkoon: https://esuomi.fi/mdocs-posts/esimerkkeja-hyvin-kuvatuista-palveluista-ja-kanavista/

Palvelutietovarannon käyttöön liittyvät

Palvelutietovarannon tuotannon virheet, korjatut virheet ja tulleet muutokset sekä palvelun käyttöön liittyvät muut ajankohtaiset asiat ilmoitetaan tässä osiossa.

19.3.2018

Tuotannossa avoimena olevat virheet (päivitetty 19.3.2018): https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-arkkitehtuuri/ptv-versiotiedotteet/avoimet-virheet/

16.3.2018

Versioissa 1.9 toimitettavat virheenkorjaukset on listattu sivulla: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-arkkitehtuuri/ptv-versiotiedotteet/virheiden-korjaukset/

13.3.2018

Palvelutietovarannon koulutusympäristön käyttäjähallinta on poistettu käytöstä tulevan Suomi.fi-palveluhallintaan siirtymisen johdosta.

Koulutusympäristön käyttötarkoitus muuttuu eli jatkossa se tulee palvelemaan testiorganisaatioita ja testikäyttäjiä. PTV-pääkäyttäjät eivät siis pääse enää vaihtamaan Koulutus-PTV:n salasanoja eivätkä lisäämään uusia koulutustunnuksia. Ennen Suomi.fi-palveluhallintaan siirtymistä uusia testitunnuksia voi pyytää sähköpostitse PTV-tuelta osoitteesta ptv-tuki@vrk.fi.

8.2.2018

Palvelutietovarannon palvelupaikan tietojen tallennuksessa ollut häiriö on nyt korjattu.

29.12.2017

Palvelutietovarantoa siirrytään käyttämään Palveluhallinnan kautta alkuvuodesta 2018. Tämän vuoksi PTV-pääkäyttäjien tulee tarkistaa organisaationsa käyttäjäroolit Palvelutietovarannosta 15.1.2018 mennessä. Lue lisää: Tiedote ja ohje käyttäjäroolien muokkaamiseen

20.12.2017

Palvelutietovarantoon on tuotetu uutena ominaisuutena ASTI-liitos (yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmä). Lue lisää muutoksista: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-arkkitehtuuri/ptv-versiotiedotteet/

14.12.2017

Kiinnostaako sinua ja organisaatiotasi osallistua PTV:n kehittämiseen vuonna 2018? Vastaa asiaa kartoittavaan kyselyyn

14.11.2017

Palvelutietovarannon käyttöohjevideoita päivitetty: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-tietojen-tuottaminen-yllapito-ja-hyodyntaminen/kayttoliittyman-ohjeet/