Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin, omiin tietoihin ja sähköisiin viesteihin helposti yhdestä paikasta.

Verkkopalvelussa tarjotaan myös opastavia sisältöjä eri elämäntilanteisiin ja tietoa niihin liittyvistä palveluista.

 Suomi.fi-verkkopalvelun palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Käyttäjäorganisaatio vastaa Suomi.fi-verkkopalveluun tuomiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Tietoja voidaan näyttää vain yksilöivällä tunnisteella (esim. henkilötunnus tai y-tunnus). Organisaatiolla tulee olla oikeus käsitellä ko. tunnusta ja siihen liitettyjä tietoja.
 • Julkisen sektorin:
  • Käyttöön velvoitetun organisaation on viimeistään 1.7.2017 tarjottava Suomi.fi-verkkopalveluun yleisesti hyödylliset ja ne tiedot, jotka ovat jo tietoverkon avulla saatavilla Suomi.fi-verkkopalveluun.
  • Käyttöön oikeutetun organisaation tulee tuottaa tiedot vastaavalla tavalla kaikista merkittävistä asiakkuustiedoista, jos se päättää tuoda omia tietoja Suomi.fi-verkkopalveluun.
 • Yksityisen sektorin organisaatiolla:
  • On oikeus käyttää Suomi.fi-verkkopalvelua edellyttäen, että sillä on oikeus käsitellä asiakkaidensa yksilöivää tunnistetta.
  • Tulee olla asiakasrekisterissä tietoja, jotka on noudettavissa yksilöivällä tunnisteella rajapinnan kautta.

Tule mukaan Suomi.fi-verkkopalveluun

Vastaa muutamaan kysymykseen ja autamme teidät alkuun Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöönotossa.

Hyödyt käyttäjille

Uudistuva verkkopalvelu kokoaa yhteen sisältöjä kansalaiselle, yritykselle ja viranomaiselle. Verkkopalvelussa on:

 • Beta.suomi.fi sivuston etusivu

  Beta.suomi.fi sivuston etusivu

  opastavia sisältöjä eri tilanteita varten ja tietoa tilanteisiin liittyvistä palveluista

 • yhdenmukaisesti kuvattuja julkisen hallinnon palvelutietoja
 • mahdollisuus tarkastella kootusti itseä koskevia tietoja hallinnon rekistereissä (Omat tietoni) – yritysten rekisteritiedot tulossa 2016–2017
 • mahdollisuus viranomaisten ja kansalaisten väliseen sähköiseen viestinvälitykseen (Omat viestit) – tulossa keväällä 2017
 • mahdollisuus käyttää eri organisaatioiden sähköisiä asiointipalveluja yhdellä tunnistautumisella sitä mukaa kun organisaatiot ottavat käyttöön kertakirjautumisen mahdollistavan Suomi.fi-tunnistuksen (korvaa nykyiset Tunnistus.fi ja Vetuma-palvelut vuoden 2017 loppuun mennessä).
 • mahdollisuus hakea valtionhallinnon organisaatioiden ja työntekijöiden yhteystietoja (viranomaiselle-osio).

Rakenteilla oleva verkkopalvelukokonaisuus korvaa vuoden 2017 aikana kolme nykyistä palvelua:

Nykyisiä verkkopalveluja voi käyttää kehitysvaiheen aikana normaalisti.

Seuraa Suomi.fi-verkkopalvelun kehitystä osoitteessa: https://beta.suomi.fi

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-verkkopalvelun avulla palveluntarjoajat saavat palvelutietonsa ja perustietovarannoissa olevat omat tietonsa helposti näkyville – riittää, kun päivittää palvelutiedot yhteen paikkaan. Verkkopalvelun kautta voi myös saada ja lähettää sähköisiä tiedoksiantoja ja asiakirjoja Suomi.fi-viestien avulla.

 • Palveluiden laadun parantuminen ja helppo löydettävyys
 • Helppo pääsy mukaan yhteisiin palvelukokonaisuuksiin
 • Yksinkertainen käyttöönotto – omien palveluiden kuvaaminen yhteisesti sovitulla tavalla
 • Turvallinen ja luotettava, helppo sähköinen viestintä asiakkaiden kanssa
 • Säästöt palvelutietojen näyttämis- ja hallinnointikustannuksista sekä viestinnästä
 • Rekistereissä olevien tietojen laadun paraneminen

Suomi.fi-palvelutietovarantoon päivitettyjä tai siihen integroituja tietoja voi käyttää hyväksi missä tahansa verkkopalvelussa avoimen rajapinnan avulla.

Miten palvelu toimii?

PalvelunäkymätPalveluntarjoaja

 1. kuvaa palvelunsa Palvelutietovarantoon (PTV) yhteisen tietomallin mukaisesti.
 2. liittää rekistereissä olevat asiakastiedot Suomi.fi-verkkopalveluun Palveluväylän avulla.
 3. ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelun.

Palveluntarjoaja saa näin asiakkalleen tärkeät palvelut ja asiakkuustiedot näkyviin Suomi.fi-palvelukokonaisuuteen ja myös muihin sähköisiin palveluihin. Suomi.fi-viestien avulla viestintä asiakkaan kanssa tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti.

.


Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on tunnistettava ja kuvattava omat palvelunsa yhteisen tietomallin mukaisesti Palvelutietovarantoon. Perusrekisteri- tai asiakkuustietojärjestelmä on kytkettävä Palveluväylään. Palveluiden kuvaaminen riittää, jos ainostaan tuo tietoja tai linkittää muihin lähteisiin. Suomi.fi-viestit tulee ottaa käyttöön.

Järjestelmiin voidaan tarvita rajapintojen muutoksia tai uusien rajapintojen toteuttamista. Toimintatavat tulee muuttaa niin, että uudet mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimittaisesti.

Liittyminen on maksutonta, käytöstä ei aiheudu kustannuksia.

Julkisen sektorin organisaatioiden on myös mahdollista saada rahoitusta tämän palvelun käyttöönottoon.

Kehittämisen aikataulu

 • beta.suomi.fi avataan käyttäjien testattavaksi
  Avattu kokeiltavaksi osoitteessa beta.suomi.fi 15.12.2015.
 • Kansalaisen Omien viestien käyttöliittymät julkaistaan
  Avattu osana beta.suomi.fi-palvelua 26.4.2016.
 • Yrityksen ja viranomaisen näkymien beta-versiot julkaistaan
  Avattu osoitteissa beta.suomi.fi/yritykselle ja beta.suomi.fi/viranomaiselle 16.6.2016.

 • Tunnistetun yrittäjän näkymän beta-versio julkaistaan
  Avattu osoitteessa beta.suomi.fi/yritykselle 20.9.2016.
 • Prototyyppi yrittäjän Omien viestien käyttöliittymästä julkaistaan
  Tulossa esille beta.suomi.fi/yritykselle-osioon marraskuussa 2016.
 • Kansalaisen Omat viestit tulevat beta.suomi.fi:hin tuotantoon
  Nykyinen kansalaisen asiointitili korvaantuu uudella Oma Viestit -toiminnolla beta.suomi.fi-palvelussa. Toteutus on parhaillaan käynnissä, hyväksymistestaus ja nykyisten asiakkaiden ja tietojen siirto asiointitilistä uuteen palveluun tapahtuua tammikuu-maaliskuu 2017 välisenä aikana. Tavoite on julkaista uusi palvelu tuotantoon arviolta huhtikuun alussa 2017.
 • Kansalaisen näkymä tulee tuotantokäyttöön
  Nykyinen Suomi.fi korvaantuu kokonaisuudessan uudella versiolla, kun sen sisältö on riittävän kattava. Julkisten organisaatioiden tulee kuvata omat palvelunsa ja palvelukanavansa kansalliseen palvelutietovarantoon 30.6.2017 mennessä, joten viimeistään 1.7.2017 alkaen sisältö on riittävän kattava korvaamaan nykyisen Suomi.fi-palvelun. Käyttäjälle tämä näkyy niin, että nykyinen beta.suomi.fi-palvelu muuttuu betasta tuotantoversioksi ja nykyinen Suomi.fi-palvelu lopetetaan.
 • Viranomaisen näkymä tulee tuotantokäyttöön
  Beta.suomi.fin osana on mahdollisuus löytää palveluja, palvelukanavia ja oppaita, jotka on tarkoitettu viranomaisille. Ominaisuutta kutsutaan ns. viranomaisen näkymäksi. Ko. ominaisuus siirtyy tuotantoon samaan aikaan, kun nykyinen Suomi.fi-palvelukin, eli kun palvelutietovarannon sisältö on riittävän kattava. Arvio on siten sama kuin Kansalaisen näkymällä eli 1.7.2017.
 • Yrityksen näkymä tulee tuotantokäyttöön
  Nykyinen yrityssuomi.fi-palvelu korvaantuu uudella versiolla osana palvelunäkymiä, kun yrittäjille tarkoitetut palvelut, palvelukanavat ja oppaat ovat löydettävissä uuden palvelun kautta ja tunnistetun yrittäjän näkymä ja Omat Viestit -toiminto ovat valmiita. Yrityssuomi.fi-palvelun uusi versio valmistuu tuotantokäyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä.
 • Yrityksen Omat viestit tulevat yrityksen näkymään
  Yrityksille tarkoitettujen Omien Viestien suunnittelu on käynnissä. Yrityksille tarkoitettu Omat Viestit -toiminto toteutetaan vuoden 2017 aikana ja se tulee mahdollistamaan viestien ja tiedoksiantojen vastaanottamisen yrityksille sähköisesti. Alkuvaiheessa tämä koskee ns. pieniä yrityksiä, joissa on vain prokura-roolissa (esim. toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja) toimivia yriyksen puolesta toimivia käyttäjivä. Yrityksen Omat Viestit valmistuu tuotantoon vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Jani Ruuskanen
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
jani.ruuskanen@vrk.fi
029 553 5031

Taina Hagelberg
Tuotepäällikkö
Väestörekisterikeskus
taina.hagelberg@vrk.fi
029 553 5037