Käyttöönottojen tilanne – valtiosektori

Raportointia uudistetaan ja toistaiseksi sivuilla näkyy 2017 tilanne

Sivulla on tietoja Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen tilanteesta ja etenemisestä. Valtiosektorin osalta tilannetta seurataan hallinnontaloittain ja kuntasektorin osalta tiedot on jaoteltu maakunnittain. Kuntasektorin tiedot osoitteessa https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/kayttoonottojen-tilanne-kunnat/

Sivulla esitetään myös tilastokaavioita eri palvelujen käyttöönotoista.

Sivulla esitettyihin tietoihin liittyen voit olla yhteydessä suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi

Värien selitykset

Ei aktiivisuutta
Ei tarvetta / ei ottamassa käyttöön
Osallistunut tilaisuuksiin tai koulutuksiin
Käyttöönotto aloitettu
Tuotantokäytössä

Käyttöönottojen tilanne valtiosektorin osalta

Tiedot päivitetty 14.12.2017

Eduskunta

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Eduskunta
Ulkopoliittinen instituutti (UPI)
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)
Yleisradio

Liikenne- ja viestintäministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Finnpilot Pilotage Oy
Ilmatieteen laitos
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM
Liikennevirasto (LV)
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Viestintävirasto (Ficora)

Maa- ja metsätalousministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)
Luonnonvarakeskus LUKE (MMM) VM:n rahoitus myönnetty
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Maanmittauslaitos (MML)
Maaseutuvirasto (MAVI)
Suomen metsäkeskus (SMK)
Suomen riistakeskus (Riistakeskus)
Metsähallitus

Oikeusministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
Hallinto-oikeudet
Hovioikeudet
Konkurssiasiamiehen toimisto
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Kuluttajariitalautakunta
Käräjäoikeudet
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Markkinaoikeus
Oikeusaputoimistot
Oikeusministeriö (OM)
Oikeusrekisterikeskus (ORK)
Onnettomuustutkintakeskus
Rikosseuraamuslaitos RISE
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Työtuomioistuin
Ulosottovirastot
Vakuutusoikeus
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Valtakunnanvoudinvirasto
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kansallisarkisto VM:n rahoitus myönnetty
kirjastot.fi
Kotimaisten kielten keskus (KOTUS)
Museovirasto
Näkövammaisten kirjasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) VM:n rahoitus myönnetty
Opetushallitus (OPH)
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta
Taiteen edistämiskeskus
Varastokirjasto
Ylioppilastutkintolautakunta

Puolustusministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL)
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat (PV)

Sisäministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK)
Hätäkeskuslaitos
Maahanmuuttovirasto (Migri) VM:n rahoitus myönnetty
Pelastusopisto
Poliisihallitus VM:n rahoitus myönnetty
Rajavartiolaitos (SM)
Sisäministeriö
Suojelupoliisi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Kansaneläkelaitos (Kela)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) VM:n rahoitus myönnetty
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Säteilyturvakeskus (STUK)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) VM:n rahoitus myönnetty
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Tasavallan presidentin kanslia

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Tasavallan presidentin kanslia

Työ- ja elinkeinoministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
ELY-keskukset
KEHA-keskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA)
Energiavirasto
Finnvera
Finpro
Geologian tutkimuskeskus (GTK) VM:n rahoitus myönnetty
Huoltovarmuuskeskus (HVK)
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
Mittatekniikan keskus (MIKES)
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
TE-toimistot
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Ulkoministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Finnpartnership
Matkailun edistämiskeskus (MEK)
Ulkoasiainministeriö (UM)

Valtioneuvoston kanslia

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Valtioneuvoston kanslia (VNK)

Valtiovarainministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Ahvenanmaan valtionvirasto
Aluehallintovirastot (AVI)
Maistraatti
Rahoitusvakausvirasto
Senaatti-kiinteistöt
Tilastokeskus
Tulli VM:n rahoitus myönnetty
Valtiokonttori (VK)
Valtion taloudellinen tutkimuslaitos (VATT)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palveluksekus (PALKEET)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori)
Valtiovarainministeriö (VM)
Verohallinto (Vero)
Väestörekisterikeskus (VRK)

Ympäristöministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Suomen Ympäristökeskus SYKE (YM) VM:n rahoitus myönnetty
Ympäristöministeriö (YM) VM:n rahoitus myönnetty

PTV-käyttöönottojen tilastokaaviot

Tilastot ja kuntakartta, (tiedot päivitetään perjantaisin)