Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Määritellyn karttakäyttöliittymän voi upottaa verkkosivuille tai sitä voi hyödyntää asiointipalvelun karttakomponenttina. Palveluun voi liittää myös omia ja paikkatietoinfrastruktuurin kautta saatavilla olevia paikkatietoja.

Suomi.fi-kartat on määritelty ns. KaPA-laissa yhdeksi yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Kaikilla julkishallinnon viranomaisilla sekä sopimuksella julkista tehtävää hoitavilla organisaatioilla on palveluun käyttöoikeus. Velvollisuutta palvelun käyttöön ei ole laissa säädetty.

Palvelu on käytössä osana Suomi.fi-verkkopalvelua.

Huom! Suomi.fi-kartat on siirtynyt osaksi Suomi.fi-palveluhallintaa. Palveluhallinta-sivustolta löydät lisätietoa Kartat-palveluista ja ohjeet palvelun käyttöönottoon. Siirry Palveluhallintaan painamalla tätä linkkiä.

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Omia ja paikkatietoinfrastruktuurin kautta saatavilla olevia paikkatietoja voi liittää palveluun. 

 • Julkisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Suomi.fi-karttoja.
 • Yksityisen sektorin organisaatioilla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käyttää Suomi.fi-karttoja. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa yksityinen toimija toimii julkisen organisaation palvelun tuottajana. Maanmittauslaitos päättää tällöin palvelun käyttöoikeudesta.

Lisätietoa

Lue lisää Suomi.fi-kartoista ja ota palvelu käyttöön Maanmittauslaitoksen sivuilla.

Hyödyt käyttäjille

Julkishallinnon asiakkaat saavat laadukkailla, ajantasaisilla kartoilla visualisoitua yhtenäistä palvelua. Käyttöliittymä on tuttu muista julkishallinnon verkkopalveluista. Laaja kirjo viranomaisten tuottamia paikkatietoaineistoja on asiakkaiden saatavilla. Kartat-palvelu toimii myös mobiililaitteissa.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-kartat tarjoaa kustannustehokkaan tavan hyödyntää karttoja ja paikkatietoa omien toimipisteiden tai tietoaineistojen visualisointiin. Palvelussa on aina käytettävissä ajantasaiset, laadukkaat kansalliset kartta-aineistot. Kartat-palvelun voi ottaa myös asiointipalvelun karttakomponentiksi. Kaikki paikkatietoinfrastruktuurin kautta saatavilla olevat paikkatietoaineistot on mahdollista liittää palveluun.

Miten palvelu toimii?

Palveluntarjoaja voi luoda Kartat-palvelussa karttakäyttöliittymän ja julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Kartan koko, kartta-aineistot sekä käyttäjälle tarjottavat toiminnot ja työkalut ovat valittavissa ja muokattavissa tapauskohtaisesti. Esimerkiksi upotettavan kartan ulkoasua voi muokata.

Palvelu luo muutaman rivin html-koodia. Se liitetään verkkosivulle, jossa karttapalvelu halutaan tarjota. Upotettavaan karttaan on valittavissa olevat toiminnot ja työkalut:

 • Mittakaavajana
 • Indeksikartta
 • Liikkumisnuolet (panorointitoiminto)
 • Mittakaavasäädin
 • Osoite- ja paikannimihaku
 • Karttatyökalut (siirry edelliseen/seuraavaan näkymään, matkan mittaus, pinta-alan mittaus)
 • Karttanäkymän siirtäminen
 • Karttatasovalikko (käyttäjä voi vaihtaa näytettäviä kartta-aineistoja)
 • Käyttäjän sijaintiin keskittäminen
 • Koordinaattityökalu
 • Kohteiden tietojen näyttö taulukossa (käytettävissä tietyille rajapintapalveluille ja omille aineistoille)
 • Valmiiksi käytettävissä olevat kartta-aineistot
 • Ortoilmakuva
 • Maastokartta
 • Taustakartta
 • Kiinteistörekisterikartta
 • Selkokartta

Omien tietojen lisääminen

Suomi.fi-karttoihin voi liittää omia aineistoja. Palvelussa voi luoda omia kohteita, lukea kohteet tiedostosta tai liittää kartta-aineisto palveluun rajapintapalvelun kautta. Kartat-palvelusta löytyy työkalut omien kohteiden luomiseen ja tallentamiseen omille karttatasoille. Työkaluilla karttoihin voi lisätä pisteitä, viivoja ja alueita sekä antaa kohteille nimet ja ominaisuustietoja. Omat aineistot -toiminnolla palveluun voi tuoda myös shape-, Mapinfo- tai GPX-tiedoston.

Myös muiden viranomaisten rajapintapalveluita voi liittää Kartat-palveluun. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus on ensimmäisenä tiedontuottajana liittänyt rajapintapalveluitaan kaikkien Kartat-palvelun käyttäjien käyttöön.

RPC-rajapinta sovelluskehittäjille

Sovelluskehittäjät voivat hyödyntää Suomi.fi-karttojen karttakomponenttia myös ns. RPC (remote procedure call) -ohjelmointirajapinnan kautta. Sen avulla Kartat-palvelussa määritellyn kartan toimintoja voi räätälöidä karttajulkaisu-toimintoa monipuolisemmin.

RPC-rajapinta mahdollistaa kartan hyödyntämisen osana asiointipalvelua. Rajapinnan avulla karttakäyttöliittymään voi välittää asiointiin liittyvää tietoa, esimerkiksi piirtää asiointitilanteeseen liittyvät kohteet kartalle tai poimia käyttäjän kartalta osoittamat kohteet asiointisovellukseen. RPC-rajapinnan hyödyntäminen on helppoa, eikä sovellukseen tarvitse tehdä erillistä karttatoteutusta.

RPC-rajapinta tarjoaa karttapalvelun perustoiminnallisuuksien lisäksi muun muassa HSL:n Avoimeen reittioppaaseen perustuvan valtakunnallisen reittihaun.

Lisätietoja

Teija Tarvainen
Johtava asiantuntija
Maanmittauslaitos
teija.tarvainen@maanmittauslaitos.fi
040 778 7391