Suomi.fi-asiointivaltuudet

Suomi.fi-asiointivaltuudet-palvelun avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet, valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.

 Suomi.fi-asiointivaltuuksien palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Asiointipalvelua tarjoava käyttäjäorganisaatio vastaa Asiointivaltuudet-palvelusta saamiensa tietojen tietoturvallisesta käsittelystä.

  • Julkisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Asiointivaltuudet-palvelua.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää Asiointivaltuudet-palvelua edellyttäen, että organisaatiolla on oikeus käsitellä asiakkaidensa yksilöivää tunnusta, kuten henkilö- tai y-tunnusta.
  • Asiointivaltuudet-palvelun käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä KaPA-asiakaspalveluun: kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi.

Palvelun käyttöönotto lähtee liikkeelle, kun täytät liittymislomakkeen.

Uutta palvelussa

Suomi.fi-asiointivaltuuksien toiminnallisuuksien toimintaperiaatteet kuvitteellisten käyttötapausten kautta – lataa PowerPoint-esitys täältä.

Hyödyt käyttäjille

Palvelu mahdollistaa henkilön tai yrityksen puolesta-asioinnin ajasta tai paikasta riippumatta. Palvelun avulla voidaan myös valtuuttaa toisia osapuolia toimimaan omasta puolesta. Esimerkkejä puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat mm. huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta ja nimenkirjoitusoikeuden haltijan asiointi edustamansa yrityksen puolesta.

.

Asiointivaltuudet - esimerkki

Hyödyt palveluntarjoajille

Palvelu tarkistaa puolesta-asioivan asiointioikeuden suoraan olemassa olevista perusrekistereistä ja tarjoaa tarkistuksen tuloksen asiointipalveluille reaaliaikaisesti. Tämä tuo mukanaan mm. seuraavia hyötyjä:

  • Parempi palvelukokemus, sujuvaa itsepalvelua omille asiakkaille
  • Säästöt asiointi- ja palveluprosessien sähköistämisen kautta
  • Ei valtuuksien hallinnointia
  • Valtuuksien automaattinen, luotettava tarkistus
  • Väärinkäytösten riskin pienentäminen

Palvelua voivat hyödyntää sekä julkiset että yksityiset toimijat. Ohjelmistotoimittajat voivat integroida palvelun esim. osaksi CRM-järjestelmää tai ajanvarausohjelmistoa. Esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt voivat käyttää palvelua omissa järjestelmissään.

Miten palvelu toimii?

Henkilö tai yritys valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan. Palveluntarjoaja toteuttaa palveluunsa tai järjestelmäänsä kyselyn Suomi.fi-asiointivaltuudet-palveluun, joka palauttaa käyttäjän asiointiroolit ja valtuudet perustietorekistereistä kyseisen palvelun käyttöön. Sähköiseen valtakirjaan perustuva valtuutus tallennetaan Kansalliseen Valtuusrekisteriin.

.

20160616 Asiointivaltuudet-palvelun toiminta

Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on toteutettava valtuuskyselyliittymä Suomi.fi-asiointivaltuudet palveluun joko palveluväylä- tai WebAPI-liittymän kautta sekä lisättävä puolesta-asiointi omien palveluidensa toiminnallisuuteen.

Uudenlainen toimintaprosessi ja ohjelmiston ominaisuudet täytyy kouluttaa ja jalkauttaa käyttäjille.

Julkisen sektorin organisaatioiden on mahdollista saada rahoitusta tämän palvelun käyttöönottoon.

Kehittämisen aikataulu

suomi-fi-asiointivaltuudet-roadmap

Lisätietoja

Matti Hiltunen
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
matti.hiltunen@vrk.fi
029 553 5013

Samuel Acs
Tuotepäällikkö
Väestörekisterikeskus
samuel.acs@vrk.fi
029 553 5020