Palvelunäkymät – mistä on kyse?

Jokainen meistä tarvitsee elämässään julkisen hallinnon palveluja – toiset useammin ja toiset harvemmin. Miksi niiden palvelujen löytäminen ja käyttäminen on kuitenkin niin vaikeaa? Eikö asioita voisi tehdä toisin, ehkä jopa paremmin kuin yksityisellä sektorilla? Tai jopa paremmin kuin missään muualla maailmassa?

Palvelunäkymät -hankkeen tavoitteena on vuoden 2017 loppuun mennessä kehittää ja ottaa käyttöön selainpohjainen verkkopalvelu, jossa

 • käyttäjä löytää helposti julkisen hallinnon palvelut eri rooleissa (kansalainen, yrittäjä, virkamies),
 • näkee omia tietojaan viranomaisten perusrekistereissä,
 • saa herätteitä viranomaisilta oman tilanteensa mukaan,
 • voi viestiä viranomaisten kanssa sähköisesti ja
 • voi valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan.

Tulemme rakentamaan aivan uudenlaisen palvelukonseptin: personoidun, elämäntilanteeseen ja käyttäjärooliin mukautuvan, päätelaiteriippumattoman ja käyttäjää aidosti palvelevan näkymän julkiseen hallintoon ja sen palveluihin sekä käyttäjän omiin tietoihin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään seuraaja nykyiselle suomi.fi – palvelulle. Samalla tarkennetaan palvelun konseptia yrittäjän näkymän osalta suhteessa nykyiseen yrityssuomi.fi ja oma.yrityssuomi.fi – palveluihin.

Palvelunäkymän ensimmäinen versio tulee sisältämään tunnistetun käyttäjän pääsyn joihinkin omiin tietoihin julkisen hallinnon perusrekistereissä. Alustavien suunnitelmien mukaan näitä tietoja ovat:

 • omat henkilötiedot,
 • omiin omistuksiin liittyvät tiedot (esimerkiksi kiinteistöihin tai ajoneuvoihin liittyvät tiedot) ja
 • mahdollisuus siirtyä tunnistettuna olemassa oleviin muihin palveluihin joissa on omia tietoja (esimerkiksi omat terveystiedot tai kansalaisen asiointitili)

Palvelunäkymä tulee mahdollistamaan keskitetyn paikan vastaanottaa herätteitä ja muistutuksia erilaisilta julkisen hallinnon toimijoilta. Tältä osin ominaisuudet tarkentuvat hankkeen aikana.

Palvelunäkymät-hankkeessa otetaan käyttöön myös julkisen hallinnon palvelutietovaranto. Palvelutietovaranto tulee sisältämään määrämuotoiset kuvailutiedot julkisen hallinnon palveluista ja kanavista joista palvelut ovat saatavilla (sähköiset palvelut, fyysiset toimipisteet, puhelinpalvelut ja muut palvelumuodot). Palvelutietovaranto mahdollistaa helpomman tavan hakea ja esittää käyttäjälle tarpeellisia julkisten palvelujen tietoja palvelunäkymässä.

Ensimmäinen julkinen, käyttäjien kokeiltavissa oleva versio palvelunäkymistä (”beta.suomi.fi”) julkaistaan vuoden 2015 loppuun mennessä.  Palvelunäkymä tulee korvaamaan nykyisen suomi.fi palvelun vuoden 2017 aikana.

01_arkkitehtuuri
Palvelunäkymien pelkistetty arkkitehtuuri.

Miten palvelua kehitetään?

Palvelun strategisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Palvelun operatiivista kehittämistä ohjaa Väestörekisterikeskuksessa palvelun tuoteomistaja (allekirjoittanut), jonka tukena toimii tuotetukiryhmä jossa on jäseniä eri sidosryhmiltä. Palvelunäkymien hanketta ohjaa eri hallinnonalojen toimijoista koostuva ohjausryhmä.

01_organisaatio
Palvelunäkymät – hankkeen ohjaus.

Palvelun kehittäminen tapahtuu ketterin menetelmin (scrum) ostamalla osaajia hankkeen käyttöön. Näkymiä kehitetään yhdessä loppukäyttäjien, sekä eri sidosryhmien kanssa (julkinen hallinto, yritykset, yhteisöt, kansainväliset toimijat) kanssa.

01_ketterä
Ketterä kehittäminen hankkeessa.

Sisällön, toiminnallisuuksien ja käyttöliittymien osalta palvelua kehitetään päätelaiteriippumattomasti (responsiivisuus, ”Mobile First”). Palvelun laatutavoitteita ovat tekninen esteetön toteutus (WCAG AA), korkea tietoturva ja palvelun hyvä käytettävyys.

Mitä hankintoja tehdään?

Väestörekisterikeskus hankkii markkinoilta osaajia palvelunäkymän suunnitteluun:

 • prototyyppi (kilpailutettu, toimittaja Idean)
 • yhteiskehittäminen (kilpailutettu, toimittaja Cresense)
 • palvelumuotoilu, visuaalinen suunnittelu, käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu (avoin kilpailutus käynnissä, katso ilmoitus HILMAssa)

ja toteutukseen:

 • ketterä kehitystiimi (kilpailutus päättynyt, Hansel puitejärjestely, hankintapäätöstä ei ole vielä tehty)
 • käytettävyyden ja esteettömyyden auditoinnit (tulossa myöhemmin)
 • tietoturva-auditoinnit (hankitaan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kautta)
 • mahdolliset muut hankinnat (viestintä, markkinointi, sisällöntuotanto).

Miltä se voisi näyttää?

Palvelun konseptia havainnollistetaan kehitteillä olevan prototyypin avulla. Beta.suomi.fi voisi näyttää esimerkiksi tältä:

01_proto_preview
Sneak preview: Tältä palvelunäkymä saattaisi tulevaisuudessa näyttää.

Palvelun käyttöliittymien ja ulkoasun lopullisesta suunnittelusta vastaa hankittava palvelumuotoilutiimi.

Missä mennään?

Palvelunäkymät -hanke on asetettu kesällä 2014 ja hankkeen suunnitteluvaihe on valmis. Palvelunäkymän ensimmäistä prototyyppiä suunnitellaan ja toteutetaan parhaillaan Ideanin toimesta. Prototyypin avulla tullaan keräämään kokemuksia palvelun konseptista loppukäyttäjiltä Cresensen toimesta.

Ketterä kehitystiimi aloittaa työnsä vuoden 2014 joulukuussa tai vuoden 2015 alussa. Palvelumuotoilutiimi aloittaa työnsä arviolta helmikuun 2015 alusta. Hanke etenee tällä hetkellä asetetussa aikataulussa ja tavoitteiden mukaisesti.

Palvelunäkymien edistymisestä viestitään niin tässä blogissa kuin myöhemmässä vaiheessa itse kehitettävän palvelun yhteydessä.

 

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksessa palveluarkkitehtuuriyksikössä palvelunäkymät – hankkeen hankepäällikkönä.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vahvistus * Aikaraja ylittyi. Lataathan CAPTCHAn uudelleen painamalla päivitys-ikonia.