Mitä kuuluu, Suomi.fi-asiointivaltuudet?

KaPA-ohjelmassa rakennettavan asiointivaltuudet-palvelun kehittämisessä on otettu viime kuukausina isoja harppauksia. Kehitteillä olevan palvelun avulla tarkistetaan henkilön tai yrityksen valtuudet, sähköiset valtakirjat, tahdonilmaisut ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai organisaation puolesta.

Vuosi 2016 on merkittävä asiointivaltuudet-palvelulle, sillä tämän vuoden aikana kehitetään erityisesti sähköistä valtuuttamista ja valtuusrekisteriä. Palvelussa on hetki sitten julkaistu henkilön puolesta asiointiin liittyvä tarkistus alaikäisten huollettavien osalta. Asiointipalvelulla on mahdollisuus tarkistaa, voivatko vanhemmat hoitaa sähköisesti asioita lastensa puolesta. Toinen merkittävä askel on yrityksen puolesta-asioinnin tarkistus yksinvaltaisen edustajan osalta. Asiointipalvelu voi tarkistaa, onko toimitusjohtajalla nimenkirjoitusoikeus eli valtuus asioida yrityksensä puolesta. Myöhemmin on tulossa myös edunvalvojan tarkistus, eli miten edunvalvoja voi hoitaa asioita edunvalvottavansa puolesta sähköisesti.

Asiointivaltuudet-palvelun käyttöönottoon siirrytään aina testi- tai pilottivaiheen kautta. Ensimmäisenä palvelua ovat pilotoimassa muun muassa Kelan Omakanta-palvelu, sähköistä asiointia ja terveystietoa tarjoava Hyvis-palvelu, Tekes ja Verohallinnon Ilmoitin.fi-palvelu. Mukaan tulevien palveluntarjoajien on testattava asiointivaltuudet-palvelua ensin testiympäristössä toimivuuden varmistamiseksi.

Mitkä ihmeen asiointivaltuudet?

Asiointivaltuudet-palvelun tarkoituksena on luoda asiointipalveluille täysin uudenlainen kansallinen tapa sähköiseen valtuuttamiseen, minkä myötä toisen henkilön tai yrityksen puolesta asiointi sähköisesti helpottuu. Oikeus asioida toisen puolesta tarkistetaan aina perusrekistereistä, joita ovat muun muassa väestötietojärjestelmä (VTJ), kaupparekisteri, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) sekä tulevaisuudessa KaPA-ohjelmassa toteutettava valtuusrekisteri. Olennainen osa palvelua ovat sääntömoottorit, joiden avulla voidaan sallia tai rajoittaa, missä tapauksissa henkilö voi asioida toisen puolesta.

Tällä hetkellä palvelu on suunnattu julkishallinnon toimijoille. Tulevaisuudessa myös yksityinen sektori voi ottaa palvelun käyttöönsä.

Valtuusrekisteri tulossa

Asiointivaltuuksien tiimiläiset kehittävät parhaillaan sähköisten valtuuksien rekisteriä, eli valtuusrekisteriä. Valtuusrekisteriin tallennetaan tulevaisuudessa valtuuksia, jotka eivät ole saatavilla nykyisistä perusrekistereistä. Valtuusrekisteriin voidaan tallentaa henkilöiden välisiä valtuuksia, yritysten välisiä valtuuksia, henkilöiden myöntämiä valtuuksia yrityksille ja yritysten myöntämiä valtuuksia henkilöille. Valtuus tallennetaan sähköiseksi valtuutukseksi eli valtakirjaksi, jota vasten asiointipalvelu voi tarkistaa puolesta-asioinnin oikeuden. Valtuusrekisterin lisäksi myöhemmin toteutetaan rekisteri tahdonilmaisuille, joiden avulla henkilö voi esimerkiksi antaa suostumuksensa toimittaa häneen liittyvät tiedot sähköisesti paperisten sijaan.

Valtuusrekisterin ensimmäinen osa on käytössä vuoden 2017 alussa.

Suomi.fi-asiointivaltuudet-palvelua toteutetaan Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman Roolit ja valtuudet -hankkeessa.

Asiointivaltuuksien aikataulu_uusi ikoni_KUVA

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vahvistus * Aikaraja ylittyi. Lataathan CAPTCHAn uudelleen painamalla päivitys-ikonia.