Mikkelin kaupunki hyödyntää nyt Palvelutietovarantoa verkkosivuillaan

Mikkelin kaupunki on alkanut näyttää Suomi.fi-palvelutietovarannosta tuotuja tietoja kaupungin omilla verkkosivuilla. Palvelutiedot tulevat kaupungin verkkosivujen Palvelut-kohtaan suoraan Palvelutietovarannosta. Palvelutietoja voidaan rikastaa tuomalla esimerkiksi kuvia WordPressistä.

Mikkelin kaupunki on muutenkin toiminut Palvelutietovarannon käyttöönotoissa edelläkävijänä, sillä se vei ensimmäisenä kuntana tietonsa Palvelutietovarantoon. Jo palvelun pilotointivaiheessa pidettiin selvänä, että jatkossa kaupungin verkkosivuilla olevat palvelutiedot tulevat PTV:stä. Mikkelin Palvelutietovarannon pilotointiprojekti käynnistyi syksyllä 2015. Toukokuussa 2016 käynnistettiin varsinainen verkkosivuprojekti. Kaikki kaupungin palvelut oli tallennettu kehitetyn PTV-käyttöliittymän kautta lokakuussa 2016.

”Projekti sujui kokonaisuudessaan hyvin, emmekä kohdanneet suuria teknisiä haasteita. Haasteellisemmaksi osoittautui sisällöntuotannon uudelleenorganisointi sekä sivustojen visuaalinen toteutus, nyt kun osa tiedoista tulee PTV:n ja osa WordPressin kautta. Nämä vaiheet viivyttivät verkkosivujen julkaisua marraskuun alkuun 2017”, kertoo Mikkelin kaupungin palvelukehityspäällikkö Heli Hänninen.

Palvelutietojen kuvaamisen suurin hyöty on asiakaslähtöisyys

Mikkelin kaupungin digitalisoinnissa periaatteena on ollut yksi tieto yhdessä paikassa yhteen kertaan. Sama periaate pätee myös Palvelutietovarantoon.

”Valitseepa asiakas tietolähteekseen kaupungin omat sivut tai Suomi.fi-verkkopalvelun, löydetty tieto on sisällöltään sama. Kunnan verkkotoimittajien ei tarvitse ylläpitää tietoja useaan eri paikkaan vaan tieto on jaettavissa Palvelutietovarannosta useisiin eri lähteisiin.  Lisäksi Suomi.fi tukee Asiointipisteiden yhteispalvelua tuomalla palvelutarjoomaan myös valtion ja maakuntien palvelut”, Hänninen toteaa.

Hännisen mukaan PTV:n hyödyt realisoituvat erityisesti tarkasteltaessa palvelua asiakasnäkökulmasta. Lisäksi hän muistuttaa, että Palvelutietovaranto on Suomi.fi-verkkopalvelun kivijalka, jonka rinnalle on mahdollista rakentaa laajempaa palveluekosysteemiä.

”Asiakashan ei perinteisesti tee eroa sille, tuottaako palvelun valtio, kunta vai maakunta. Palvelutietojen tulisi olla löydettävissä palvelu-, ei organisaatiolähtöisesti. Tietomalli tukee kuntia irtautumaan organisaatiolähtöisestä viestinnästä, jolloin kuvaukset sisältävät asiakkaan kannalta olennaisia tietoja. Palvelutietovaranto rakentaa myös kunnille yhteistä palvelukieltä, joka mahdollistaa muun muassa kuntavertailun”.

Seuraavaksi toimintamallien selkeyttämistä ja linjauksia sisällöntuotantoon

Jatkossa Mikkelissä aiotaan selkeyttää talon sisäisiä toimintamalleja ja tehdä linjauksia sekä tyylimalleja sisällöntuotantoon. Palvelutietovarannon tietoja on jatkossa mahdollista hyödyntää esimerkiksi kunnan toteuttamissa mobiilisovelluksissa.

”Julkisessa hallinnossa on pitkät perinteet asioiden esittämisestä organisaatiolähtöisesti. Nyt meillä on mahdollisuus luoda yhteisen palvelupuheen kulttuuria asiakkaan hyödyksi. PTV-ympäristö kehittyy jatkuvasti ja kuntien kannattaa ilman muuta olla kehityksessä mukana”, muistuttaa Hänninen.

Mikkelin kaupungin verkkosivut: https://www.mikkeli.fi/
Mikkelin kaupungin pilotin myötä syntynyt Kunta-Api: https://www.kunta-api.fi/